Реновират стари мебели на депото в Братово

Там ще бъде изграден Демонстрационен център за ремонт и повторна употреба

Реновират стари мебели на депото в Братово | StandartNews.com

Ако не желаете да се разделяте със старите си мебели поради сантиментални причини, заради удобството им или ограничен бюджет,  ще можете съвсем скоро да се възползвате от една изключително привлекателна възможност - да ги ремонтирате, претапицирате и да ги върнете у дома с чисто нова визия или да ги предоставите за втора употреба.

Тези опции ще ви предложат в Демонстрационния център за ремонт и повторна употреба на мебели, който ще бъде изграден на Депото за отпадъци в Братово.

Създаването на центъра е предвидено по проекта с бенефициент Община Бургас "Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Бургас". Той се изпълнява по Оперативна Програма "Околна среда 2014-2020", съфинансирана от ЕФРР, Приоритетна ос "Отпадъци", Договор за БФП BG16M1OP002-2.009-0060-C01 от 25.08.2020 г.

Демонстрационният център ще бъде изграден като конструкция от 3 модула: два  модула ще се използват като работилница и място за подготовка на мебелите или части от тях за повторна употреба. Третият модул ще се използва за склад и за съхраняване на готовите мебели или нови продукти преди да бъдат извозени до шоурум/изложение/магазин за мебели втора употреба.

Транспортирането на мебелите ще бъде безплатно след заявка от страна на гражданите.

След постъпване в Центъра на старите мебели, първо ще бъде направен анализ на състоянието им и възможностите за реновиране и ремонт.  Ще се обследват конструктивните елементи, подвижност, амортизация и ще се изготвя проект за укрепване и повишаване на устойчивостта на изделието. За всяко изделие ще се разработва 3D визуализация, както и подробна спецификация на заложените материали и описание на технологията на изпълнение, за да могат собствениците на мебелите да добият представа как ще изглеждат след ремонта.

 В интересната инициатива ще се включат и представители на НХА от  Специалности "Реставрация", "Рекламен дизайн", "Индустриален дизайн", "Дизайн за детската среда", които ще помагат с идеи и  професионални проекти и съвети.

Всички мебели, които влизат в Центъра за ремонт ще се теглят и ще се води регистър със снимки и история за всеки артикул. Регистърът освен за отчетност ще служи и като източник на информация за отчитане на количествата предоставени за повторна употреба и ремонт мебели.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Стандрат
Коментирай