Петък,

Умни водомери в Казанлък. КАРО ТРЕЙДИНГ ООД прави нова ВиК мрежа

От: Екатерина Николова -
3321
Умни водомери в Казанлък. КАРО ТРЕЙДИНГ ООД прави нова ВиК мрежа
A
A
A
  • Старозагорският митрополит Киприан благослови първата копка на мащабния проект

Изцяло нова водопроводна мрежа ще има Казанлък до края на годината. Стартът на мащабния проект, който ще подмени старата ВиК канализация в Града на розите бе даден в Деня на водата - 22 март. Тогава бе направена първата копка, а старозагорският митрополит Киприан отслужи молебен за здраве и успех.Новата ВиК система на Казанлък се изгражда от две обединения с водещ партньор строителният лидер КАРО ТРЕЙДИНГ ООД. Обединение „ВиК Казанлък“2020 ще прави инженеринг строителство на вътрешната водоснабдителна и канализационна мрежа. В него влизат фирмите КАРО ТРЕЙДИНГ ООД, КОПЕКС И КО. ЕOOД и БГ ЛЕНД КО. АД. Стойността на ремонтните дейности е 7 954 756,20 лв. без ДДС. Обединението „Кобека-Сахране“ ДЗЗД ще изгражда външен довеждащ водопровод от събирателна стая "Сахране" до черпателен водоем V=2000m3. Консорциумът включва компаниите  КАРО ТРЕЙДИНГ ООД, КОПЕКС И КО. ЕOOД и БГ ЛЕНД КО. АД. Стойността на дейностите е 17 044 995,50 лв. без ДДС.

КАРО ТРЕЙДИНГ ООД е компанията с най-голям опит в изграждането на ВиК мрежи и пречиствателни станции в България. Благодарение на нея, след 10 го­ди­ни ча­ка­не Айтос ве­че мо­же да се пох­ва­ли с най-мо­дер­на пре­чис­тва­тел­на стан­ция.

Проектът „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент „Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне.

На дългоочакваната от хората в Казанлък първа копка на новата канализация присъстваха областният управител на област Стара Загора проф. Наско Василев, кметът на Казанлък Галина Стоянова, управителя на „ВиК – Стара Загора“ инж. Румен Райков, представители на обединението „ВиК Казанлък 2020“ ДЗЗД, журналисти и много граждани.

Проектът в Казанлък е насочен към подмяна на над 20 км водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което ще се обособят 3 DMA зони, обхващащи т.н. „Средна зона“, а именно западно от р. Енинска и южно от бул. „Александър Батенберг“ и северно от ж.п. линията. Предвижда се цялостна подмяна на съществуващите амортизирани етернитови и стоманени водопроводи в трите ДМА зони, каза управителят на „ВиК - Стара Загора“ инж. Райков. Ще бъде реконструирана и близо 1 км от канализационната мрежа на града.

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова пожела успех на мащабния проект и изказа надежда, че след приключване на реконструкцията на старата водопроводна мрежа по улиците ще бъдат преустановени и авариите. Благодари на целия екип на ВиК „Стара Загора“, като подчерта, че освен работата по мащабния проект, те продължават да изпълняват ангажиментите си към община Казанлък.

Божидар Роев, представител на обединението „ВиК Казанлък 2020“ ДЗЗД благодари на възложителите и изказа желанието си да предостави на гражданите на Казанлък един работещ продукт, на който да се наслаждават.

В подобекта, свързан с канализацията, ще се  реконструира съществуващият канализационен колектор Бф400  в кв.“Васил Левски“,  по ул.“Севт III“ от ул. „Стара планина“ до бул.“23 пехотен Шипченски полк“, в който заустват отпадъчните води от външния колектор, обслужващ селата Шипка, Шейново, Хаджидимитрово и Крън.

Освен всичко това ще бъде възстановена уличната и тротоарната настилки по трасето на водопровода в зоната на изкопа и ще бъдат поставени пожарни хидранти на определени места съгласно строително – техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

В резултат на работата по проекта ще се ограничи и инфилтрацията в канализационната мрежа, което ще подобри работата на пречиствателната станция за отпадъчни води.Проектът ще се осъществява по три основни направления.

Първото от тях е подмяна на 25 километра водопреносна мрежа в централната градска част в Града на розите. Отново там се предвижда и реконструкция на около километър и половина от канализационната мрежа. След като подмяната на тръбите приключи, в района ще бъдат обособени три зони за управление. Ще бъдат монтирани "умни" водомери.  Така ще може да се следи дебитът на водата, която се подава и се използва, също и налягането.

Второто направление по проекта за реконструкция и модернизация на водоснабдителната мрежа на територията на община Казанлък, е свързано с обновяването на водопровода от село Сахране до Казанлък. 12 километра итернитови тръби ще бъдат сменени с възможно най-добрите в момента - чугунени.

Третото направление е свързано с водопровода в село Дунавци. Той е част от водоснабдителната система и на Стара Загора, но захранва и селата в подножието на Средна гора. Там ще бъде подменена  5 километра от ВиК -  мрежата,  от село Дунавци до село Копринка.


Всички новини от категория Моят град.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com