Училище "Евростар" е фабрика за отличници

Училище "Евростар" е фабрика за отличници | StandartNews.com

София. Седем ученици ще могат да учат безплатно в частното училище "Евростар", което е едно от водещите школа в столицата. Фондация "Международна асоциация за образование и креативност" ще отпусне за целта стипендии на даровити деца от VIII, IX и X клас. Парите ще бъдат дадени след покриване на определени изисквания, които са различни за всеки клас. Очаквайте подробности за тях в следващ брой на "Стандарт". Днес ви предлагаме интервю с изпълнителния директор на фондацията Мариета Гигова и със Соня Минева, която след 10 г. преподаване в елитни лондонски училища сега е учител в "Евростар".

- Защо вашата фондация подпомага обучението на даровити ученици?

- В дългогодишната си педагогическа и експертна практика наблюдавам образователна празнота, която и до този момент не е решена нормативно. Става въпрос за даровитите деца. Със спорадични инициативи на държавните органи не се изгражда капацитетът на нацията. Необходима е дългосрочна стратегия, програма и оперативен план за протекция на деца с изявени дарби.

- Кое ви накара да изберете ЧСОУ "Евростар" като място за шлифовка на даровитите ученици?

- ЧСОУ "Евростар" е наследник и продължител на умението на школа "Иванови", която 30 години е известна като "фабриката за отличници". Всички колеги в училището са доказали във времето уменията си да обучават тийнейджъри. ЧСОУ "Евростар" през 2011 г. е на първо място в обучението по немски език в 8-и клас, на четвърто място във външното оценяване след 7-и клас, за 2012 г. на пето място. Училището е сертифицирано като подготвителен център по английски език на British Council. То има впечатляващи резултати при покриване на нивата по немски и английски език пред комисии на Гьоте институт и British Council. Ключът за успех в "Евростар" е в безкомпромисната взискателност при изпълнение на правилата. Този, който по една или друга причина не иска да спазва приетите норми, се отстранява от обучението. То се провежда в групи максимум от 8-10 ученики, като по английски и немски език те са сформирани според нивото на знания. В 8-и подготвителен клас се учат едновременно с висока интензивност два езика. След полагане на изискуемия хорариум учениците се явяват на външно оценяване пред комисии на Гьоте институт и Британски съвет. Още до края на 7-и клас учениците имат такива знания и умения по английски и немски, каквито биха получили, ако са завършили с отличен успех едновременно подготвителния клас на английска и немска гимназия. В 12-и клас някои успяват да получат най-високото ниво от Общоевропейската рамка - С2. Още в 5-и клас общообразователните предмети се изучават, освен на български и на немски, и на английски език. Математиката се изучава на нивото на математическа гимназия. В училище "Евростар" много сполучливо се интегрират традиционните модели на обучение с онлайн образованието.

- Има ли нещо в "Евростар", което не се случва в другите училища?

- Може би ежедневният отчет на учителите пред ръководството на училището в присъствието на учениците. На сутрешната оперативка всеки преподавател формулира какво ще се прави в предстоящия час, по какви показатели ще се измерват усвоените знания. В края на деня учениците се изпитват в присъствието на собственика или негови представители. Има и ежедневен отчет на всеки преподавател по немски и английски език, който се публикува в електронния бележник. Той информира родителите какво е преподавано в час, какво е домашното за следващия ден, има и коментар за успеваемостта на ученика. Третото, което почти не се прави другаде, е преподаване на една и съща тема от най-малко двама преподаватели.

- Не е ли всичко това много стресиращо за учениците и учителите?

- В училище "Евростар" работят двама преподаватели, които много години са били в частни английски елитни колежи. Те смятат, че в някои отношения "Евростар" прилагат по-щадящ режим в сравнение с частни западни училища, даващи елитарно образование. Интелигентните семейства оценяват обучението в "Евростар". Децата от такива семейства идват с радост в училище и се наслаждават на своето бързо интелектуално съзряване. Училището не е само учене, а и извънкласни и извънучилищни дейности. Затова в занятията на клубовете по интереси умората бързо отстъпва място на хъса, на амбицията, на волята за победа. Много полезни са и заниманията в клуба по източни бойни изкуства. Тези, които осъзнават потребността от интелектуален растеж, не се изживяват като стресирани и се наслаждават на предизвикателството "Евростар."

Децата гледат уроците онлайн

Соня Минева преподава в "Евростар" химия, физика и биология на английски и немски. Десет години е била учител по физика, химия и биология в елитни лондонски частни училища.

- Как се чувствате в бг училище след 10 години преподаване в елитни лондонски училища?

- В началото имах притеснения, породени от разликата в материалната база и цялостната образователна инфраструктура. Напразно. В "Евростар" срещнах подготовка, която не само че не отстъпва на английската, но в някои отношения е по-ефективна. Няма компромиси по отношение на взискателността, но срещнах по-великодушно, човешко отношение. Впечатлява ме отговорността на ръководството на "Евростар" към учители и ученици. Душата, която влагат в организацията на учебния процес, професионализмът и ентусиазмът заразяват и мен. Удовлетворението от работата с нашите будни и любознателни деца ме кара по-рядко да си спомням за битовия комфорт в Англия.

- В западните елитарни училища много широко са застъпени интерактивните методи на обучение. Това не ви ли липсва тук?

- Много от това го правя и в "Евростар". Една част от урока протича с работа в интернет пространството. Учениците се насочват към образователни сайтове с упражнения, диаграми и видеоматериали, онагледяващи изучаваните процеси. Възникне ли въпрос, не давам готов отговор, а провокирам "мозъчна атака", за да могат в хода на дискусията учениците сами да достигнат до заключения. В "Евростар" използваме така наречената изнесена класна стая (flipped classroom). Тя дава възможност за самостоятелна работа, с темпо, подходящо за всяко отделно дете. Учениците гледат уроците си онлайн у дома, така се пести от времето за преподаване. Занятието в клас се използва за дискусии и приложение на усвоените знания.

- Как се спрявяте с учениците, които идват без домашни работи и не полагат усилия?

- Системата в "Евростар" е много близка до тази в английското училище. Първо прилагаме методите на убеждението. Когато те не помагат, включваме методите на принудата.

- Какви са различията спрямо английското училище, където сте преподавали?

- В Англия системата разчита в по-голяма степен на унифициран контрол върху педагогическите подходи. Родителите са по-малко въвлечени в подготовката на децата, но носят по-голяма отговорност за тяхното поведение и успеваемост. В Англия мотивацията е повече отговорност на ученика и семейството му. У нас май е обратното. Тук родителите нямат тоя респект към училищната институция, както в Лондон.Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай