Панайотова приветства постигнатия компромис за евро бюджета

Панайотова приветства постигнатия компромис за евро бюджета  | StandartNews.com

Страсбург. Евродепутатът Моника Панайотова от Групата на ГЕРБ/ЕНП взе участие в дебата в пленарната зала в Страсбург по постигнатото политическо споразумение на Европейския съвет за Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. Тя приветства постигнатия компромис, чрез който европейските институции показват, че трябва да работят заедно и да не превръщат бюджета на ЕС в междуинституционален заложник.

„Постигането на компромис е от ключово значение, за да се осигури стабилна и предсказуема среда за инвеститорите, както и за страните - членки при програмирането на техните бюджети и подготовката на големи дългосрочни инвестиционни проекти", заяви г-жа Панайотова.

Според нея, основният недостатък при планирането на Рамката е не обемът на заложените средства, а липсата на фундаментално преструктуриране на неговата логика с цел превръщането му в дългосрочно инвестиционно средство, като отпаднат неефективни бюджетни линии, а не просто схематично да се добавят нови приоритети. Българският евродепутат добави, че „предизвикателствата днес изискват средствата от МФР да се разходват разумно, с оглед на ефекта и "добавената стойност" за нашите граждани и ЕС като цяло".

По думите на Моника Панайотова европейският бюджет не трябва да е единственото средство за реализиране на Европа 2020, но има основната роля на двигател и гарант за реализирането на общите цели. В тази връзка, тя приветства осигуряването на по-голяма гъвкавост на бюджетната рамка, което ще позволи средствата да бъдат насочвани към приоритетни сфери, като насърчаване на младежката заетост, образованието и увеличаване конкурентоспособността на европейската икономика чрез инвестиции в научно-развойна дейност.

В Споразумението по Многогодишната финансова рамка, към средствата по Младежката инициатива за заетост (6 млрд. евро) се дава възможност да бъдат добавени 2,1 млрд. евро чрез преструктуриране на бюджетните линии през първите две години от реализацията на МФР. По този начин държавите-членки ще имат възможност да използват този допълнителен финансов ресурс в своите национални програми за борба с младежката безработица, включително чрез прилагане на мерки по линия на оперативните програми.

Панайотова отбеляза, че най-големият успех, постигнат от страна на Европейския парламент в преговорите по Рамката, е възможността 908-те млрд. евро от бюджета да бъдат усвоявани при пълна гъвкавост (чрез прехвърляне между годините и отделните приоритетни оси), което е предпоставка за по-ефективно и приоритетно инвестиране на средствата.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай