ЕП подкрепи споразумението за реформа на Шенген

ЕП подкрепи споразумението за реформа на Шенген | StandartNews.com

Брюксел. Свободното придвижване в Шенгенската зона ще бъде по‑добре защитено, благодарение на приноса на депутатите към правилата за управление на Шенген. Инспектори вече ще могат да правят изненадващи проверки с цел спирането на незаконните гранични проверки от страна на националните власти по вътрешните граници. Свободното движение е най-позитивното достижение, свързано с ЕС интеграцията, според 62% от анкетираните в неотдавна проведено изследване на Евробарометър.

„Пакетът за управление на шенгенското пространство", одобрен с гласуване в сряда, включва два регламента, получили неофициално одобрение на Парламента и Съвета на 29 май. Първият регламент касае създаването на нов механизъм за управление на критичните ситуации, а вторият изменя Кодекса на шенгенските граници, добавяйки общи правила за временно въвеждане на проверки на вътрешните граници в извънредни случаи.

Регламентът за механизма за оценка на Шенген беше приет с 526 гласа „за", 101 „против" и 55 „въздържал се". Изменението в Кодекса на шенгенските граници беше прието с 506 гласа „за", 121 „против" и 55 „въздържал се".

Изненадващи проверки на вътрешните граници

За първи път ще бъде възможно инспектори да правят изненадващи посещения и да контролират опитите за нерегламентирани гранични проверки по вътрешните граници. При посещаване на външни граници, страните членки трябва да бъдат предупреждавани най‑малко 24 часа по‑рано. В инспекторските екипи ще се включват експерти от ЕК, ЕС агенции и страни членки.

Възстановяването на граничните проверки като крайна мярка

Кодексът на шенгенските граници и сега позволява възстановяването на вътрешногранични проверки при изключителни случаи, при които има сериозна заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност.

Измененият Кодекс подчертава, че възстановяването на контрола по вътрешните граници трябва да бъде по изключение и да се осъществява единствено като „крайна мярка, с ограничен обхват и действие във времето, на базата на обективни критерии и на оценка за необходимостта от подобни мерки, които ще бъдат оценявани на ниво ЕС".

При случай на сериозна заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност, проверките могат да се възстановят за 30 дни и да бъдат удължени до шест месеца. При непредвидени обстоятелства, в които има нужда от незабавни действия (като терористични атаки), страните членки могат да възстановят граничните проверки едностранно за до 10 дни. Всяко удължаване трябва да бъде наблюдавано от ЕС.

Миграцията сама по себе си не е заплаха за сигурността

„Миграцията и преминаването на външните граници от голям брой граждани от трети страни не трябва да бъде разглеждано като заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност", се казва в текста

Без двойни стандарти

Страните кандидатки за Шенгенската зона ще бъдат оценявани по същия начин и по същите правила като тези държави, които са в зоната без проверки.

Следващи стъпки

Очаква се „Пакетът за управление на шенгенското пространство" да бъде официално приет от Съвета през есента.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай