Брюксел предлага по-ниски разходи за регистрация на търговски марки

Брюксел предлага по-ниски разходи за регистрация на търговски марки  | StandartNews.com

Европейската комисия представи мерки, които да намалят разходите по регистрирането на марките в Европейския съюз, като направят процеса по-надежден и предсказуем, предаде пресслужбата на институцията.

За таксите Брюксел предлага принцип на таксуване по класове продукти, валидно при заявленията за марки както в национален, така и в европейски мащаб. Това трябва да позволи на търговските дружества, и в частност на малките и средни предприятия, да кандидатстват за такава закрила на марка и да плащат такава цена за нея, каквито преценят, че отговарят на действителните им потребности.

В момента в таксата за регистриране на марка се включват до три класа продукти, докато новата система предвижда възможността марката да бъде регистрирана само за един клас. Според тази система, когато търсят защита на равнище ЕС само за даден клас продукти, дружествата ще плащат значително по-малко.
Предложението включва също канализиране и съгласуване на регистрационните процедури, включително на национално равнище, като за основа бъде взета системата на общността за закрила на марките.
Предвижда се изменение на неактуалните разпоредби, премахване на неяснотите, по-отчетливо определяне на обхвата на правата, свързани с марките, и ограниченията пред тях, както и включване на изобилна практика на Съда на ЕС.

Сред мерките са и усъвършенстване на средствата за борба срещу подправените стоки, пренасяни транзит през територията на ЕС, както и улесняване на сътрудничеството между институциите на държавите членки и агенцията на ЕС в областта на търговските марки - Службата за хармонизация във вътрешния пазар.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай