Ангел Найденов е на среща на министрите във Вилнюс

Ангел Найденов е на среща на министрите във Вилнюс | StandartNews.com

Вилнюс. Министърът на отбраната Ангел Найденов участва в започналата вчера, 5 септември, неформална среща на министрите на отбраната на държавите-членки на Европейския съюз във Вилнюс, Република Литва.

В първата работна сесия министрите обсъдиха подготовката на заседанието на Европейския съвет през месец декември тази година, посветено на отбраната. Разгледани бяха въпроси свързани с повишаване на ефективността и въздействието на Общата политика за сигурност и отбрана, развитието на способностите и укрепването на европейската отбранителна индустрия, информираха от пресслужбата на Министерство на отбраната.

В изказването си министър Найденов оцени положително представените документи от Европейската служба за външна дейност /ЕСВД/ и Европейската комисия /ЕК/, които са в основата на подготовката на Европейския съвет по въпросите на отбраната в края на тази година. Според българската страна Междинният доклад по Общата политика за сигурност и отбрана /ОПСО/ на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Катрин Аштън отразява политическия баланс между стратегическото ниво на амбиция и прагматизма на ОПСО.

Министър Ангел Найденов сподели виждането, че дългосрочната визия за развитие на ОПСО следва да се формира в рамките на един по-широк и всеобхватен подход на съюза за действия при кризи. „Променящата се зависимост в отношенията „вътрешна-външна сигурност" оказват сериозно въздействие върху нашия суверенитет, засилват влиянието и връзките между националните ни отбранителни системи и налагат по-тясна координация и съгласуваност при трансформиране на нашите Въоръжени сили", каза в изказването си пред форума министър Найденов. Той подчерта, че България е в процес на подготовка за провеждане на всеобхватен национален преглед на сигурността и отбраната, който ще отчете всички съображения и резултати от Европейския съвет през декември т.г.

Министърът на отбраната подчерта още, че очакванията на страната ни са Европейският съвет да излъчи силни послания за необходимостта от достатъчно инвестиции в областта на сигурността и отбраната. Тези послания биха дали съществен политически импулс на националните дискусии и дебати по отбранителните бюджети, в подкрепа на необходимостта от достатъчен финансов ресурс в секторите за сигурност и отбрана. Министър Найденов заяви, че България подкрепя идеите за формиране на пакет от стимули, включително финансови, в подкрепа на едно систематично и по-дългосрочно сътрудничество при развиване на ключови за ЕС отбранителни способности.

Министър Найденов се присъедини към изразената подкрепа за европейски подход в развитието на ключови способности в областта на сателитните комуникации, киберсигурността, безпилотните летателни системи и системите за презареждане във въздуха. В същото време той сподели загриженост от информативните постановки в доклада относно възможностите и механизмите за съвместно финансиране или използване на общи фондове на Съюза за развиване на способности и технологии с двойно предназначение. По думите му нашите очакванията са важността на тези въпроси и свързаните с тях механизми да бъдат по-силно подчертани и доразвити в заключителния доклад, а впоследствие и в заключенията на Европейския съвет.

По темата за Бойните групи на Европейския съюз /БГ на ЕС/, министър Найденов изрази подкрепа за усилията на ЕСВД в посока на подобряване на тяхната използваемост. Той заяви, че сме заинтересовани от по-нататъшното подобряване на предварителното планиране, базирано на по-реалистични сценарии, свързани с конкретни театри на действие, наред с въпросите за модулността, ученията, подготовката и сертификацията. Министър Найденов допълни, че по-нататъшната работа за проучване на възможностите за разширяване на общото финансиране е от ключово значение за вземането на национално решение за развръщането на формирования.

Първият ден завърши с работна вечеря, на която министрите обсъдиха състоянието на военните мисии и операции на Европейския съюз, техните перспективи за развитие и регионален контекст. Разгледани бяха и други въпроси, свързани със сигурността, сред които обстановката в Сирия.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай