Понеделник,

Местим парите си за втора пенсия

От: Администратор -
Местим парите си за втора пенсия
A
A
A

Вече можем да избираме къде да отиват вноските ни за старини

Прехвърляме средствата със заявление в НАП

Родените след 1959 г. вече могат да избират къде да отиват осигуровките им за втора пенсия - в Държавното обществено осигуряване (НОИ) или в частните универсални пенсионни фондове. Законовата възможност за това беше дадена преди 9 месеца, но едва тези дни беше приета необходимата наредба, която разписва реда за прехвърляне на средствата. Според промените в Кодекса за социално осигуряване, родените след 1959 г. могат многократно по време на трудовия си живот да местят натрупаните средства за втора пенсия от частните в държавните фондове и обратно, но не по-късно от 5 г. преди навършване на пенсионна възраст. До момента задължително 5% от вноската за пенсия (която е 17,8%) влизат в универсален професионален фонд, където средствата се натрупват в индивидуални партиди. Те се инвестират в определени финансови инструменти, за да се трупа доходност и трябва да се изплатят като добавка към държавната пенсия от НОИ. Според правителството и управляващата коалиция в парламента обаче не е гарантирана положителна доходност върху тези средства в пенсионните фондове. Затова се взе решението всеки сам да решава къде да отиват вноските му за втора пенсия.

Осигурените, които желаят да напуснат универсалния фонд и цялата им осигуровка за пенсия да отива в държавния фонд "Пенсии", трябва да подадат заявление в данъчната служба по местоживеене. За тази промяна не се изисква заверка от нотариус, за разлика от сегашната практика при смяна на един универсален пенсионен фонд с друг. Още от следващия месец след подаване на заявлението НАП ще започне да насочва цялата осигуровка в НОИ. До 6 месеца пък универсалният фонд трябва да преведе натрупаната сума от личната партида в т.нар. Сребърен фонд, който е на управление в БНБ. Там парите остават до пенсионирането на лицето или до решението му отново да възобнови осигуряването си в универсален фонд. По време на престоя в Сребърния фонд доходност върху тези средства не се трупа. Когато обаче човек, който е избрал осигуряване само в Държавното обществено осигуряване, реши да се пенсионира, НОИ ще му изплати пълния размер на полагащата се пенсия, а не орязана с 28% заради осигуряването и в частен фонд. Със заявление ще се преместват и парите от Сребърния фонд обратно в някой от частните универсални фондове. То обаче ще се подава в избрания универсален фонд. Покрай дебатите около разпоредбите в наредбата се изказаха съмнения от пенсионно-осигурителните дружества, че има опасност от загуби при прехвърлянето на партиди, тъй като има луфт във времето между оценяването и осребряването на средствата.

Право на избор къде да се осигуряват се дава и на категорийните работници. В момента за тях работодателите внасят осигуровки за пенсия в т.нар. професионални пенсионни фондове. Тези вноски са много по-високи от масовата трета категория - 12% за първа категория и 7% за втора категория. На работещите при тежки условия, избрали Държавното обществено осигуряване, партидите от професионалните фондове ще бъдат преведени директно във фонд "Пенсии" на НОИ. Тези работници обаче няма да имат право повторно да се върнат към осигуряване в професионален фонд.

От 2016 г.

Възрастта и стажът
растат с 2 месеца

Възрастта и стажът за пенсиониране ще нараснат с 2 месеца от 1 януари 2016 г. Така от догодина мъжете ще получат право на пенсия при навършени 63 г. и 10 месеца и стаж 38 г. и 2 месеца. Условията за пенсиониране на жените ще бъдат навършени 60 г. и 10 месеца и натрупан стаж 35 г. и 2 месеца.

Според приетата пенсионна реформа стажът ще продължи да расте с по 2 месеца всяка година, докато през 2027 г. стигне 40 г. за мъжете и 37 г. за жените. Плавно ще се вдига и пенсионната възраст. Целта е през 2037 г. и мъжете, и жените да излизат в пенсия на 65 г. За силния пол обаче тази възраст ще бъде достигната още през 2029 г., което означава,
че ще засегне набор '64. При жените първите 65-годишни пенсионерки ще са родените през 1972 г.
От догодина започва да расте и пенсионната възраст за хората без стаж. Тя ще се вдига всяка година с по 2 месеца, за да достигне 67 г. през 2029 г.

Вдигане на пенсионна възраст този път ще има за всички категории труд. За работещите при най-тежки условия (I-ва категория) увеличението е с 2 месеца за мъжете и 4 месеца за жените до достигане на 55-годишна възраст и за двата пола. Същата е стъпката и за работещите II-ра категория труд, като крайната цел е достигане на 60-годишна възраст. Очаква се и в двата случая за мъжете това да се случи през 2029 г., а за жените - през 2037 г.

През 2016 г. обаче жените, работили поне 10 г. в условията на първа категория, ще могат да се пенсионират на 48 г., а мъжете - на 53 г. За втора категория условията са 15 г. стаж и навършени 53 г. за жените и 58 г. за мъжете. Важно за категорийните работници е, че остава да важи точковата система. Това означава, че освен пенсионна възраст работещите при тежки условия трябва да имат сбор от общ осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.
Въвежда се ограничението пенсионирани миньори повече да не могат да се връщат на работа в рудниците.

Учителите също са засегнати от пенсионната реформа. Досега те можеха да се пенсионират три години по-рано от масовата трета категория труд. С нарастването на пенсионната възраст за всички, се променят и условията на по-ранно пенсиониране на учителите. През 2016 г. те ще придобиват право на пенсия при навършване на 57 г. и 10 месеца за жените и 60 г. и 10 месеца за мъжете, и учителски стаж 25 г. и 8 месеца за жените и 30 г. и 8 месеца за мъжете. От 2017 г. до 2029 г. пенсионната възраст за жените учители ще се увеличава всяка година с 2 месеца, а след това с по 3 месеца до достигане на 62-годишна възраст. За мъжете учители увеличението на пенсионната възраст ще бъде с по 2 месеца през 2016 и 2017 г., а от 2018 г. - с по 1 месец до достигане на 62-годишна възраст. При ранното пенсиониране Учителският пенсионен фонд ще изплаща срочна пенсия, намалена с 0,1% за всеки месец, недостигащ до възрастта за пенсиониране по масовата трета категория труд.

От 2016 г.

Полицаи и военни на
служба до 52 г. и 10 месеца

От 2016 г. се затяга ранното пенсиониране на полицаи и военни, като се въвежда и изискване за навършване на минимална възраст. До момента на тях се даваше право да излязат в пенсия, само ако са натрупали 27 г. общ осигурителен стаж, от който 18 г. в системата. От 1 януари 2016 г. освен това условие те трябва да са навършили и 52 г. и 10 месеца. Това условие ще важи и за пожарникарите, надзирателите в затворите и служителите в ДАНС и НСО. За всички тях в следващите години ще продължи вдигането на пенсионната възраст с по 2 месеца на година до достигане на 55 г.
Изключение правят военните парашутисти, водолази и летци - догодина те ще може да се пенсионират, ако са прослужили 15 г. и ако са навършили 42 г. и 10 месеца. А повишението на пенсионната им възраст с по 2 месеца на година ще продължи до достигане на 45 г.

Взимаш с 4,8% по-малко,
ако не ти стига 1 година

От Нова година се дава възможност на хората, които имат необходимия осигурителен стаж, да се пенсионират по тяхно желание една година по-рано от навършването на пенсионната възраст. Промяната ще позволи на много безработни да получат по-рано право на пенсия и така да си осигурят редовни доходи, ако не могат да намерят работа. Пенсията обаче до края на живота им ще бъде намалена с 0,4% за всеки недостигащ месец. Ако недостига цяла година, това означава човек да получава пенсия по-ниска с 4,8% от това, което би получавал, ако отговаря и на двете условия за стаж и възраст.

От 2017 г.

Вдигат с 1%
осигуровките

От 2017 г. вноската за пенсия ще нарасне с 1 процентен пункт. Така тя ще стане 18,8%, които се поделят между работодател и осигурен в съотношение 60 на 40. От следващата година - 2018 г., ще има още едно увеличение с 1 процентен пункт до 19,8%. Така вноската на работодателя за пенсионно осигуряване на всеки работник ще стане 11,88%, а за работника - 7,92%. От това увеличение на осигуровките очакваните по-големи приходи в НОИ за първите две години са 716 млн. лв. За сметка на това вноската за втора пенсия остава 5%, въпреки че бе предвидено от 2017 г. тя да нарасне на 7%.

40% повече в джоба
на бабите след 10 г.

Всички промени в осигурителната система ще доведат до освобождаването в следващите 3-4 г. на допълнителен ресурс от 1 млрд. лв. годишно, които да отиват за повишение на пенсиите, обяви вицепремиерът Ивайло Калфин. Сериозното увеличение на пенсиите не може да дойде от швейцарското правило, което както стана ясно при нулева или отрицателна инфлация вдига парите за старост само символично. Затова от 2017 г. се предвижда постепенно да се завишава коефициентът, който дава тежест на всяка година трудов стаж във формулата за размера на пенсиите. В момента той е 1,1. Без да е разписан график на увеличението му, се залага само крайна цел - да достигне 1,5, което на практика означава 40% ръст на сегашните пенсии. Очакванията са това да се случи до 2027 г., когато се пенсионират мъжете набор 1962 г. и жените от набор 1964 г. По този начин ще се актуализират всички пенсии - и заварените, и новоотпуснатите. В коя година колко ще бъде този коефициент ще зависи от икономическото развитие на страната и възможностите на бюджета. В годините, когато няма да има увеличение на коефициента, ще действа по-скромното швейцарско правило, според което актуализацията е сума от половината от ръста на инфлацията и половината от ръста на средния осигурителен доход за предходната година.

От 2019 г.

Таванът скача
на 1040 лева

От 2019 г. отпада таванът на новите пенсии. Така първите щастливци, за които няма да има ограничение на парите за старост, ще са мъжете набор 1954, които се очаква да излязат в пенсия от 2019 г. За жените това ще бъде набор 1957.
За заварените случаи обаче ще продължи да действа таванът - в момента той е 35% от максималния осигурителен доход, който тази година е 2600 лв. Така най-високите пенсии в България в момента са 910 лв. Старите пенсии ще продължат да имат таван и след 2019 г. За тогава обаче е планирано таванът да стане 40% от максималния осигурителен доход. Ако и през 2019 г. той е 2600 лв., това означава таванът на старите пенсии да нарасне на 1040 лв.
От 2019 г. ще се премахне и изборът на трите най-добри години стаж преди 1997 г. Тогава пенсията на хората ще се изчислява на базата на всички осигурителни доходи, взимани след 1997 г. Според НОИ за пенсионерите, които ще се появят след 2019 г. посочване на три години вече няма да влияе съществено на размера на пенсията.

Как ще се пенсионираме

Възраст за пенсия - I ва категория труд
Жени
2016 г. 48 г.
2017-2037 г. 4 месеца на година до достигане на 55 г.
Мъже
2016 г. 52 г.
2017-2029 г. 2 месеца на година до достигане на 55 г.

Възраст за пенсия - II-ра категория труд
Жени
2016 г. 53 г.
2017-2037 г. 4 месеца на година до достигане на 60 г.
Мъже
2016 г. 58 г.
2017-2029 г. 2 месеца на година до достигане на 60 г.

Възраст за пенсия - III-та категория труд
Жени
2016 г. 60 г. и 10 м.
2017-2029 г. 2 месеца на година
2030-2037 г. 3 месеца на година до достигане на 65 г.
Мъже
2016 г. 63 г. и 10 м.
2017 г. 2 месеца
2018-2029 г. 1 месец на година до достигане на 65 г.

Възраст за пенсия - Сектор "Сигурност"
2016 г. 50 г. 10 м.
2017-2041 г. 2 месеца на година до достигане на 55 г.
Изключение: парашутисти, летци и водолази - 45 г.

Стаж за пенсия - III-та категория труд
Жени
2016 г. 35 г. и 2 месеца
от 2017 г. 2 месеца на година до достигане на 37 г.
Мъже
2016 г. 38 г. и 2 месеца
от 2017 г. 2 месеца на година до достигане на 40 г.


Всички новини от категория Любопитно.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички