Неделя,

ПРАВОТО с остра позиция срещу прокуратурата, съда и ВСС

От: Стандарт -
4270
ПРАВОТО с остра позиция срещу прокуратурата, съда и ВСС
A
A
A

Главният прокурор, ВСС и Съдът, системно не си изпълняват задълженията, като вместо да осъществят законност и методично ръководство върху дейността на прокурорите, съдиите, да защитят законните интереси и правата на гражданите, юридическите лица и държавата, същите стават съучастници в прикриването на престъпления, като осъществяват насилие, тормоз, преследване над всеки гражданин, който дръзне да се противопостави или да сигнализира за тази корупция и достатъчно данни за извършени престъпления от съдии, прокурори, тези от по високите етажи на властта, като министри, кметове, шефове на НАП, шефове на Банки, ЧСИ-та, Нотариуси и др. Това заяви адвокат Мария Колева, председател на ПП "Правото".  Партията излесе със специална позиция по темата.

Ето цялата позиция на ПП "Правото":

Не може да има доказано извършено престъпление от съдии и прокурори, но прокуратурата да си мълчи, да прикрива и осуетява разследването.

Случаите са стотици, но ще посочим един конкретен случай, който е предоставен на главния прокурор Иван Гешев, а преди това и на Цацаров, на ВСС, на Инспектората към ВСС, Народно събрание, Парламентарните групи и комисии, Президент, Министър председател и др. контролни институции.

На вниманието ви ще предоставим най-фрапиращият доказан случай , а именно:

Съдии от Районен съд-Шумен са извършили престъпление, като са изготвили, подписали и представили ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ с невярно съдържание, които са представени пред съд и въз основа на тези официални документи гражданите си губят единственият имот закупен с Нотариален акт за покупко –продажба. При представянето на официалните документи пред съд, съдиите от РС-Шумен не само представят докумен с невярно съдържание, но и укриват доказателства .

Официалните документи с НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ, са използвани по гр. д. № 2324/2014г., по описа на РС-Шумен и по гр.д. №321 от 2015г. по описа на РС- Велики Преслав, тъй като делото се изпрати на този съд поради отказ от разглеждане на делото от РС-Шумен.

В случая прокуратурата, Висшия съдебен съвет прикриха престъплението на тези съдии.

Като адвокат, гражданка, като председател на партия ПРАВОТО, адвокат Мария Колева има подадени десетки такива жалби пред тези органи, които трябва да следят за прилагането на законите, за достъпен и справедлив процес.

Ежедневно сме потърпевши от корупцията в съдебната система. Хиляди граждани си губят имотите, живота в резултат на несправедливостта и безнаказаността на корумпираните магистрати, който са назначени за прикриване на престъпления и изпълняване на поръчки на мафията в държавната власт.

Всички партии обещават реформи в съдебната система, но всички влизайки в парламента дори нямат програма или приемат закони в полза на техните спонсори.

Партия ПРАВОТО още преди нейното учредяване, нейният председател и потърпевши граждани водеха и водят битки за справяне с този проблем. Спечелиха индивидуалните битки, но без промяната на законодателството в тази област нищо няма да се промени.

Не може да се управлява с беззаконие. Не можем да позволим да продължава насилието, тормоза, рекета и преследването на граждани и български бизнес.

Прокуратурата при доказани престъпления на магистрати, вместо да ги разследват и обвинят, същите се превръщат в техни адвокати. Когато разследващите на беззаконието отвръщат с беззаконие, какво да очакваме??? Ето защо трябва да се обединим и да пресечем това беззаконие и тази несправедливост.

В каква държава живеем, когато самите съдии извършват престъпление и нарушават закона, но да разчитаме, че същите трябва да защитават правата и законните ни интереси.

Според Конституцията правосъдието се осъществява в името на народа, но според магистратите в България, правосъдието се осъществява в полза на мафията и престъпниците.

Като горният случай са десетки, за които сме сигнализирали, но представяме най- фрапиращият случай при сто процента доказано престъпление. За такива случаи има сигнали, а именно: Козлодуй, Видин, Ботевград, Добрич, Златоградско, Якуруда, Разлог, Бургас, Кърджали, Стара загора, Сливен, Перник, София, Смолян и др.

Питаме трябва ли тези магистрати да останат безнаказани?.

Ако се обединим и не се страхуваме ще върнем правовата си държава, справедливостта ще възтержествува и ще победим злото.

Това можем да го постигнем само с партия ПРАВОТО, Бюлетина №22.

Обжалвам Постановление от 31.01.2017г., по пр.пр. 13404/2016г. на СЗА-СГП, с което се ОТКАЗВА образуване на досъдебно производство.

Постановлението е ФОРМАЛНО, НЕОБОСНОВАНО, постановено при нарушение на материалния и процесуалния закон.

Прокурора не е обсъдил въпроса какви доказателства служебно са изискани от съда и с каква цел същите ще послужат, както и какво е съдържанието на представените официални документи.

Прокурора дори не е разгледал гр.д. № 2324/2014г., по описа на РС-Шумен за да установи истината. Освен някакво неясно изложение на неразбираема фактическа обстановка, друго в постановлението си прокурор Л.НИКОЛОВА не е изложила.

Съдържанието на приложените ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ от съдиите при РС-Шумен Людмила Добрева Григорова и Калин Колешански изобщо не е обсъдено, освен че е посочено какъв е текста. Не са обсъдени приложените доказателства, както и не е изискано гр.д. № 2324/ 2014г., по описа на РС- Шумен, по което са представени ОФИЦИАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ, за да се изясни истината.

Дело № 2324/2014г. в настоящия момент се намира във ВКС под № 4145/2016г., IV ГО.

В качеството си на длъжностни лица, съдиите от РС-Шумен Людмила Добрева Григорова и Калин Колешански, в кръга на службата си са съставили ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ– писмо от 12.01.2015г. и писмо № 965 от 19.03.2015г. относно ПРЕДСТАВЯНЕТО им по гр.д. № 2324 / 2014г. по описа на РС-Шумен, на Нотариално дело №602 от 28.06.1982г. по описа на РС-Шумен, приключило с нотариален акт № 171, т.II, дело № 602/28.06.1982г. и регистър за удостоверяване на подписите на частни документи, съдържащ регистрационни данни за пълномощно рег.№ 3399/26.09.1981г., заверено също от нотариус при РС-гр.Шумен или представяне на документи за УНИЩОЖАВАНЕТО на същото, УДОСТОВЕРИХА НЕВЕРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тия обстоятелства по гр.д. № 2324/2014г. - престъпление по чл. 311 ал. 1 от Наказателния кодекс (НК).

Заведен е иск за обяваване НИЩОЖНОСТТА на нотариален акт № 171, т.II, дело № 602/28.06.1982г., издаден от НОТАРИУС при РС-Шумен, поради даряването на имота обективиран в този нотариален акт с ФАЛШИВО пълномощно. Твърдението ни е, че никога НЕ Е подписвано такова пълномощно. ПЪЛНОМОЩНОТО НЕ СЪЩЕСТВУВА. По делото е предсавено само копие от посочения по-горе нотариален акт.

Делото е свързано с извършено дарение на недвижим имот с ФАЛШИВО ПЪЛНОМОЩНО, което пълномощно не е представено по делото. По делото има представено САМО КОПИЕ на НОТАРИАЛЕН АКТ. Ние твърдим, че има дарение на чужд имот с ФАЛШИВО пълномощно или изобщо ЛИПСВА ПЪЛНОМОЩНО.

Във връзка горното от страна на председателя на състава по гр.д. № 2324/2014г. по описа на РС-Шумен, СЛУЖЕБНО е поискано Нотариалното дело №602 от 28.06.1982г. намиращо се в архивите на РС-Шумен, тъй като към 1982г. Нотариусите бяха към районните съдилища.

Така председателя на състава по делото, служебно изиска Нотариално дело №602 от 28.06.1982г. по описа на РС-Шумен, приключило с нотариален акт № 171, т.II, дело № 602/28.06.1982г. и регистър за удостоверяване на подписите на частни документи, съдържащ регистрационни данни за ПЪЛНОМОЩНО рег.№ 3399/26.09.1981г., заверено също от нотариус при РС-гр.Шумен.

Описание на фактическата обстановка, както следва:

Първо:

На 12.01.2015г. районен съдия от РС-Шумен представя по гр.д. №2324/2014г. писмо с НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ, което да послужи по гр.д. № 2324/2014г.

Съдията от РС-Шумен Людмила Добрева Григорова изготвя, подписва и представя по гр.д. №2324/2014г. писмо от 12.01.2015г. от РС-Шумен/ Приложение №1/, което е с НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ.

В него съдията удостоверява ФАКТИ и ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО НЕ СЪОТВЕТСТВАТ НА ОБЕКТИВНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ. Районният съдия уведомява състава, че в служба „Архив” при ШРС не се съхраняват нотариалните дела и сочени регистри, като същите се съхраняват в Служба по вписванията гр. Шумен. Горното писмо от проверяващите по ПРОКУРОРСКАТА ПРЕПИСКА е установено, че е подписано от дежурен съдия Людмила Добрева Григорова.

КОИ са НЕВЕРНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА в това писмо ?

1. Представянето на Нотариално дело №602 от 28.06.1982г. по описа на РС-Шумен и регистър за удостоверяване на подписите на частни документи, съдържащ регистрационни данни за ПЪЛНОМОЩНО рег.№ 3399/26.09.1981г. са ОСНОВНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото, от които ЗАВИСИ ИЗХОДА на същото.

От своя страна Агенция по вписванията с писмо изх. № 970 от 29.12.2014г. / Приложение №2/ отговаря, че нотариалните дела се съхраняват в архив на Служба по вписванията пет години, след което се унищожават, а регистрите за удостоверяване на подписите на частни документи не са предавани от РС- Шумен на Агенцията по вписванията. Отговора тук е формален, като се посочва какъв е срока за унищожаване на нотариалните дела, но не дава отговор унищожено ли е от тях Нотариално дело № №602 от 28.06.1982г. по описа на РС-Шумен.

Даден е обаче отговор, че Нотариалното дело и регистрите за удостоверяване на подписите на частни документи НЕ СА предавани от РС – Шумен на Агенцията по вписванията.

В какво се състоят невярните обсотятелства и факти.

В писмо от 12.01.2015г., издадено, подписано и представено от съдия при РС-

Шумен - Людмила Добрева Григорова, са отразени НЕВЕРНИ факти, а именно, че Нотариално дело№ 602 от 28.06.1982 година и регистрите за удостоверяване на подписите на частни документи относно ПЪЛНОМОЩНО рег.№ 3399/26.09.1981г. СЕ СЪХРАНЯВАТ в Агенцията по вписвания.

Не може съдия Людмила Добрева Григорова да представи по делото официален докумен с който се удостоверяват неверни факти и обстоятелства, а именно че изисканите от съда по делото Нотариално дело и регистрите за удостоверяване на подписите на частни документи относно ПЪЛНОМОЩНО рег.№ 3399/26.09.1981г се намират в Агенцията по вписванията.

Посочихме, че тези доказателства са основните документи от които зависи изхода на заведения иск.

В случая районният съдия от РС-Шумен издава, подписва и представя по делото документ С НЕВЯРНО съдържание. Горното се потвърждава от факта, че районният съдия е знаел, че няма как Нотариалното дело да е изпратено в Агенцията по вписвания, тъй като има специален ред за изпращане и унищожаване на нотариалните дела.

След представяне на писмото в първото съдебно заседание, процесуалния представител на ищеца оспорва истинността на официалния удостоверителен документ, като ОСПОРВА неговото СЪДЪРЖАНИЕ.

В резултат на оспорване на съдържанието на удостоверителния документ процесуалния представител на ИЩЕЦА прави искане, съдът отново СЛУЖЕБНО да поиска нов документ от който да се установят следните обстоятелства:

Писмо или някакъв друг документ от който да е видно кога и на кого е изпратено

Нотариално дело№ 602 от 1982 година на Шуменски районен съд по нотариален акт № 171, том II, дело 602 от 28 юни 1982 година на съдия Живко Спасов, Шуменски районен съд.

Ако е унищожено горното Нотариално дело и регистрите за удостоверяване на

подписите на частни документи към момента на пълномощното от м.септември 1981г., да се представят съответните Заповеди на Председателя на ШРС и Актовете с които е унищожено същото.

3. Да се представи общия регистър и азбучния указател.

Исканията ни са отразени в протокола от първото съдебно заседание, а именно от 10 март 2014г. , по гр.д. № 2324 /2014г./Приложение№3/ като много ясно и задълбочено посочихме какви документи трябва да се представят по делото. Виж 2-ра страница, последен абзац и 3-та страница от протокола. Моля да се обсъди и ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда.

ВТОРО:

Така във ВТОРОТО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ по делото районния съдия от РС-Шумен изготвя, подписва и представя ново писмо с ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ и отново с НЕВЯРНО такова от 19.03.2015г. с № 965.

Във връзка горните искания за представяне на документите по делото от Шуменския районен съд постъпи отново друго писмо с изх. № 965 от 19.03.2015г. / Приложение №4/със следното съдържание: „ ...Регистрите за удостоверяване на подписите на частни документи за 1981г. и 1982г. не са предадени за съхранение на Службата по вписванията гр. Шумен при Агенция по вписванията гр.София, тъй като срока на съхранение на същите е 10 години, регистрите от 1981година и 1982 година са подлежали на унищожаване 1991г. и 1992г., Службата по вписванията при Агенцията по вписванията гр. София съществува като такава от 2004г. исканите от Вас регистри не е било възможно да се предадат за съхранение, тъй като към 2004г. са били УНИЩОЖЕНИ.

Азбучните указатели за 1981 и 1982 година са предадени и към настоящият момент се съхраняват в Службата по вписванията гр. Шумен при Агенция по вписванията гр.София. С уточнението, че азбучниците съдържат информация за страните по нотариални сделки с недвижими имоти. Лицата, чиито подписи са удостоверявани върху частни документи не са вписани в азбучните указатели, тъй като документите след заверка им се връщат, а не остават за съхранение в архива на съда.

Унищожаването на архива документи за периода, за който искате справка е извършено от Експертна комисия назначена със ЗАПОВЕД №120 от 14.09.1999г. на председателя на съда. За извършената експертиза и подбор е съставен ПРОТОКОЛ от 28.10.1999г.

От съдържанието на горното писмо се установява, че районният съдия от ШРС – Калин Колешански, тъй като документа носи подписа на този съдия, са издали документ с невярно съдържание, укрили доказателства и унищожили документи при нарушение на законодателството. С така изпратеното писмо по делото, целта на този районен съдия е да шиканира делото и да прикрие извършено ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, даряване на ЧУЖД имот с ФАЛШИВО- НЕСЪЩЕСТВУВАЩО ПЪЛНОМОЩНО и УНИЩОЖАВАНЕ НА НОТАРИАЛНИ ДЕЛА не по съответния законен ред.

С така представеното писмо БЕЗ ДА ПРЕДСТАВИ Заповед №120 от 14.09.1999г. на председателя на съда и протоколите от 28.10.1999г.”.с които твърди, че е унищожено нотариалното дело, районния съдия УКРИВА информация и доказателства от съществено значение за делото.

Именно в това писмо съдия Калин Колешански е написал, подписал и представил пред съда ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ с НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ. В него фактите и обстоятелствата НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИСТИНАТА, тъй като същият е посочил Заповед №120 от 14.09.1999г. на председателя на съда и протоколите от 28.10.1999г., като твърди, че в тах се съдържа информация за УНИЩОЖАВАНЕ на Нотариалното дело и РЕГИСТРИТЕ за ФАЛШИВОТО ПЪЛНОМОЩНО.

От ТРЕТОТО представено пред съда по делото писмо с №3620 от 16.11.2015г. издаден, подписан и представен от СЪДИЯ отново при РС- Шумен обаче се установява, че НЕ СА НАЛИЦЕ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи УНИЩОЖАВАНЕТО след изтичане срока на съхранение на конкретно посочените нот.дело №602/28.06.1982г. по описа на РС-Шумен и РЕГИСТЪР за удостоверяване на подписите на частни документи, съдържащ регистрационни данни за ПЪЛНОМОЩНО рег. № 3399/26.09.1981г., заверено от нотариус при РС-Шумен.

От пердставената по делото с горното писмо ЗАПОВЕД и ПРОТОКОЛ се установява, че в тях не се съдържат данни за УНИЩОЖЕНИ: нот.дело №602/28.06.1982г. по описа на РС-Шумен и РЕГИСТЪР за удостоверяване на подписите на частни документи, съдържащ регистрационни данни за ПЪЛНОМОЩНО рег. № 3399/26.09.1981г., заверено от нотариус при РС-Шумен.

Имайки предвид горното, то в мен се породиха и съмнения за извършени престъпления от длъжностните лица/ съдиите /, изготвили, подписали и представили ОФИЦИАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ – писма от 12.01.2015г. и писмо с № 965 от 19.03.2015г., относно това Нотариално дело№ 602 от 1982 година на Шуменски районен съд по нотариален акт № 171, том II, дело 602 от 28 юни 1982 година на съдия Живко Спасов, Шуменски районен съд и ПЪЛНОМОЩНО рег. № 3399/26.09.1981г., заверено от нотариус при РС-Шумен.

В горните документи особено районния съдия Калин Колешански подписал писмото е издал документ с невярно съдържание, укрил доказателства, като явно в този съд са унищожавали нотариални дела не по съответния ред, което поражда съмнение за извършени престъпления.

Във второто съдебно заседание съдията си дада ОТВОД. По-късно разбрах,че по делото целият РС- Шумен си даде отвод. Така делото беше изпратено да се разглежда в РС- Велики Преслав.

Делото започна и като защитник на ищеца по делото, отново направих своите искания, а именно да се представят документите относно съществуването и унищожаването на Нотариално дело№ 602 от 1982 година на Шуменски районен съд по нотариален акт № 171, том II, дело 602 от 28 юни 1982 година на съдия Живко Спасов, Шуменски районен съд, както и регистъра за ПЪЛНОМОЩНО рег. № 3399/26.09.1981г., заверено от нотариус при РС-Шумен.

Имах искане, да изискат посочените в писмо с № 965 от 19.03.2015г., подписано от съдия Калин Колешански, Заповед №120 от 14.09.1999г. на председателя на ШРС и Протокол от 28.10.1999г.”, Азбучните указатели за 1981 и 1982 година, с какъв документ и кога са предадени за съхранение в Службата по вписванията гр. Шумен при Агенция по вписванията гр.София и др. свързани и относими по делото.

След разпределянето на делото във Великопреславският районен съд, за което се образува гр.д. №321/2015г. се представи НОВО ПИСМО ОТ СЪДИЯ от РС- ШУМЕН.

Така във второто съдебно заседание по гр.д. №321/2015г., по описа на Великопреславският районен съд, беше представено поредното писмо от РС-Шумен с вх. № 5684 от 18.11.2015г.при РС-Велики Преслав със следното съдържание:

„...Уведомяваме Ви,че при направената справка се оказа,че НЕ са налице документи, удостоверяващи унищожаването след изтичане срока за съхранение на конкретно посочените нот.дело № 602/28-06.1982г. по описа на РС – гр. Шумен, приключено със удостоверяване на подписите на частни документи, съдържащ регистрационни данни за пълномощно рег.№ 3399/26.09.1981г., заверено от нотариус при РС-гр. Шумен.

Изпратени са Заповед №120/14.09.1999г. на председателя на РС-гр. Шумен и Заповед от 22.02.1988г. на председателя на РС-Шумен, с която е назначена експертна комисия за унищожаване на документи, както и Протокола. / Приложение №6, №7, №8, №9/.

ИЛИ ОТ ГОРНОТО ПИСМО СЕ УСТАНОВЯВА, че пълномощно рег.№ 3399/26.09.1981г., заверено от нотариус при РС-гр. Шумен, с което се твърди,че е извършена сделката и е дарен имота НЕ СЪЩЕСТВУВА,ТЪЙ КАТО НИТО Е ПРЕДСТАВЕНО ПО ДЕЛОТО, НИТО СЕ СЪДЪРЖА В РЕГИСТРИТЕ, КАКТО И НЕ СЕ СЪДЪРЖА В АКТОВЕТЕ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ С ИЗТЕКЪЛ СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ.

ТАКОВА ПЪЛНОМОЩНО и НОТАРИАЛНО ДЕЛО НЯМА И НИКОГА НЕ СА БИЛИ УНИЩОЖАВАНИ !!!

Или от ТРЕТОТО писмо с № 3620 от 16.11.2015г./Приложение №5/, издадено, подписано и приложено по делото от районен съдия при РС-Шумен се установява, че изготвеното, подисаното и представеното по делото писмо от 12.01.2015г. от съдия при РС-Шумен Людмила Добрева Григорова и второто писмо с №965 от 19.03.2015г. издаден, подписан и представен от съдия при РС-Шумен Калин Колешански са с НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ, тъй като в тях са отразени факти и обстоятелства, които НЕ СЪОТВЕТСТВАТ НА ОБЕКТИВНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.

В представеното по делото писмо от 12.01.2015г. от съдия при РС-Шумен Людмила Добрева съдията с цел е написал неверни факти. А именно, „...че Нотариално дело № 602/28.06.1982г. не се съхранява в служба „Архива” при ШРС...”.

Във второто писмо с изх. № 965 от 19.03.2015г., районният съдия Калин Колешански удостоверява също НЕВЕРНА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, а именно: „.. че Регистрите за удостоверяване на подписите на частни документи за 1981г. и 1982г. не са предадени за съхранение на Службата по вписванията гр. Шумен при Агенция по вписванията гр.София, тъй като срока на съхранение на същите е 10 години, регистрите от 1981година и 1982 година са подлежали на унищожаване 1991г. и 1992г., Службата по вписванията при Агенцията по вписванията гр. София съществува като такава от 2004г. исканите от Вас регистри не е било възможно да се предадат за съхранение, тъй като към 2004г. СА БИЛИ УНИЩОЖЕНИ със Заповед №120 от 14.09.1999г. на председателя на ШРС и Протокол от 28.10.1999г.

В горното писмо се съдържат също и НЕВЕРНИ факти и обстоятелства и относно Азбучните указатели за 1981 и 1982 година, а именно, че са предадени и към настоящият момент се съхраняват в Службата по вписванията гр. Шумен при Агенция по вписванията гр.София. С уточнението, че азбучниците съдържат информация за страните по нотариални сделки с недвижими имоти. Лицата, чиито подписи са удостоверявани върху частни документи не са вписани в азбучните указатели, тъй като документите след заверка им се връщат, а не остават за съхранение в архива на съда.

НЕВЯРНОТО СЪДЪРЖАНИЕ в горното писмо и посочването от съдия Калин Колешански, че унищожаването на архива документи за периода, за който е поискано от състава по делото справка, е извършено от Експертна комисия назначена със Заповед №120 от 14.09.1999г. на председателя на съда. За извършената експертиза и подбор е съставен протокол от 28.10.1999г.”.

От ТРЕТОТО писмо с № 3620 от 16.11.2015г., издадено, подписано и приложено по делото от районен съдия при РС-Шумен се установява, че изготвеното, подисаното и представеното по делото писмо от 12.01.2015г. от съдия при РС-Шумен Людмила Добрева Григорова и второто писмо с №965 от 19.03.2015г. издаден, подписан и представен от съдия при РС-Шумен Калин Колешански са с НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ, тъй като в тях са отразени факти и обстоятелства, които не съответстват на обективната действителност, а именно:

че няма такава Заповед на председателя на съда, за унищожаване на Нотариално дело №602 от 28.06.1982г.

че няма съставен протокол за унищожаване на Нотариално дело №602 от 28.06.1982г.

От горното писмо се установява, че НЕ СА НАЛИЦЕ документи, удостоверяващи унищожаването на посоченото нотариално дело№ 602/28.06.1982г. , както и регистър за удостоверяване на подписите на частни документи, съдържащ регистрационни данни за пълномощно рег.№ 3399/26.09. 1981г., заверено от нотариус при РС-Шумен.

В представените по делото Заповед №120/14.09.1999г. на председателя на РС-Шумен и заповед от 22.02.1988г. с която се назначава експертна комисия относно унищожаването на архивните дела, НЕ СЕ СЪДЪРЖАТ процесното Нотариално дело № 602 от 28.06.1982г., както и пълномощното с което е извършено дарението с рег. № 3399/26.09.1981г.

Ако прокурора при СГП Л. Николова беше анализирала СЪДЪРЖАНИЕТО на ТРИТЕ писма, Заповед №120/14.09.1999г. на председателя на РС-Шумен и заповед от 22.02.1988г., както и всички други доказателства, щеше да стигне до извода, че са налице от обективна и субективна страна предпоставки за извършено престъпление по чл.311 от НК.

Т.е. предмет на лъжливо документиране по чл.311, ал.1 НК може да бъде само истински официален удостоверителен документ с невярно съдържание, това са посочените по-горе писма от 12.01.2015г и писмо с № 965 от 19.03.2015г.

Субект на престъплението по чл.311, ал.1 НК може да бъде само длъжностно лице, което има служебно задължение, т.е. в кръга на службата му е отразяването на истината при съставяне на официални удостоверителни документи.” В случая това са съдиите от РС-Шумен - Людмила Добрева Григорова и Калин Колешански.

От изложеното по-горе по категоричен начин се доказва,че съдиите от РС-Шумен Людмила Добрева Григорова и Калин Колешански са извършили престъпление по чл.311,ал.1 от НК, като са издали документ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ, използвани по гр. д. № 2324/2014г., по описа на РС-Шумен.

Във изложеното по-горе моля, да отмените Постановление от 31.01.2017г., постановено от прокурор Л.Николова при СГП по пр.пр. №13 404/2016г. и образувате доседъбно производство.

ИЗРИЧНО ИСКАНЕ:

1. Моля изискайте гр.д. № 2324/2014г., по описа на РС-Шумен, към момента намиращ се във ВКС по гр.д. № /2016г.

2. Моля изискайте Заповед №120 от 14.09.1999г. на председателя на ШРС и Протокол от 28.10.1999г. от което ще се установи, че в тях не се съдържа информация за описаните в жалбата факти и обстоятелства.

ПРИЛОЖЕНИЕ:/ моля да имате предвид, че приложените документи се съдържат по гр.д.№ 2324/2014г., по описа на РС-Шумен/.

Писмо от РС-Шумен с дата 12.01.2015г.

Писмо от Агенцията по вписвания .

Протокол по гр.д. № 2324/2014г., по описа на РС-Шумен.

Писмо от РС-Шумен с № 965 от 19.03.2015г.

Писмо от РС-Шумен с № 3620 от 16.11.2015г.

Опис №4 на делата за временно запазване от справочен характер.

Протокол от 28 октомври 1999г. на РС-Шумен.

Историческа справка.

Държавен архив –Шумен./Опис на унищожените дела/.

Държавен архив –Шумен/ ОПИС на делата, неподлежащи на запазване от 1976г. до 1998г./


Всички новини от категория Избори.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com