Сряда,

“Продължаваме Промяната” с нулева корупция

От: Стандарт -
521
“Продължаваме Промяната” с нулева корупция
A
A
A

 • Нулева корупция! Това е формулата за нова България на съпредседателите на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков и Асен Василев. Предизборната им програма дава решения за промяната в няколко направления

ЗА ИКОНОМИКАТА

Нулева корупция за бизнеса

 •  Преобразуването на Министерството на икономиката в Министерство на икономика и иновациите - включване на ББР, Фонда за иновации, Фонда на фондовете, Европейските фондове за конкурентоспособност и Българската агенция за експортно застраховане в една обща стратегия с фокус върху новостартиращи компании с високо ниво на иновации и експортен потенциал.
 •  Създаване на Борд за иновации - включване на бизнес лидери, ректори, капацитети от българи в чужбина, с цел създаване на дългосрочни политики за развитието на българската икономика и на адекватна образователна система.
 •  Създаване на индустриални паркове и привличане на взаимносвързани индустрии.
 •  Утвърждаване на България като логистичен и финансов хъб.

ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

Нулева търпимост към корупция

 •  Закриване на БЕХ.
 •  Активна роля на КЕВР в мониторинга и контрола на пазарното поведение на отделните компании, както и енергийните и газови борси, с цел предотвратяване на пазарни манипулации и изкривяване на пазарните механизми.
 •  Стратегията включва изграждане на пълен микс от нови мощности (ВЕИ, вкл. геотермални източници, ВЕЦ, ПАВЕЦ и нови технологии) и превръщането на България в локален център за съхранение на енергия.
 •  Приоритетно реализиране на инвестиционни програми и проекти на територията на комплекс "Марица Изток", насочени към развитие на региона като модерен индустриален и енергиен център, с което ще се гарантира запазването на работните места и справедливи доходи на заетите.
 •  Енергийна модернизация на бизнесите.
 •  Максимално удължаване на живота на АЕЦ "Козлодуй".

ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Нулева търпимост към корупцията в инфраструктурните проекти

 •  Свързване на Северна България с Южна -  5 нови моста и 3 тунела под Стара планина, довършване на магистралите.
 •  Няколко скоростни отсечки, които да свържат поне централните градове с националната инфраструктура.
 •  Обновяване на подвижния състав на БДЖ с бързи влакове с модерни системи за управление.
 •  Осигуряване на удобен, достъпен и модерен публичен транспорт. В София това е метрото, в останалите градове това ще бъдат градски железници, тип Sban.
 •  Доразвиване на пристанищната инфраструктура и да се подобри концесионирането на част от летищата.

ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

Нулева търпимост към корупция в образованието

 •  Достъп до качествено образование за всяко дете чрез финансиране на принципа "Парите следват качеството".
 •  Ежегодно увеличаване на средната учителска заплата до ниво от 125% спрямо средната заплата в страната.
 •  Мандатност на директорите и прилагане на обективни критерии за кариерно израстване на учителите.
 •  Безплатни целодневни занимания за всички деца от 4 до 6 години и извънкласни дейности за учениците.
 •  Въвеждане на спорта и на досега с изкуствата като неразделна част от развитието на децата.
 •  Промяна на системите за акредитация и управление на висшите училища с цел по-високо качество на обучението и баланс между автономност и отговорност при използването на публичния ресурс.
 •  Създаване на учебни програми и крайни специалности, които да са адекватни на секторите на българската икономика с най-голям потенциал.
 •  Създаване и финансиране на мултидисциплинарни образователни и научни програми съвместно с бизнеса.
 •  Ускорено развитие на изследователски университети, иновативни институти и други научни центрове в приоритетните за страната области.

ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

 Нулева търпимост към корупцията в земеделието

 •  Максимална част от субсидията да е на база реализирана продукция.
 •  Подкрепа за малки и средни предприятия - достъп до пазар, възможност за коопериране и обединяване, обучение.
 •  Цифровизация и олекотена администрация в сектора за по-лесно стартиране на бизнес.
 •  Рехабилитиране, модернизиране и доизграждане на системите за напояване.
 •  Подобряване условията за правене на бизнес и разкриване на работни места в селските региони.

ЗА КОВИД КРИЗАТА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Нулева корупция в здравеопазването

 •  Агресивна и ясна кампания за ваксиниране - големи капацитети в здравната сфера, които да обяснят всички стъпки какво се случва в човешкото тяло и какви са рисковете.
 •  Безплатни тестове за антитела, въз основа на които да се издава зелен сертификат на 2 стъпки - първо до 3 месеца, а след това с възможност за удължаване с още 6 месеца.
 •  Специален фокус върху хората 65+, които може да бъдат стимулирани да се ваксинират с ваучери за лекарства за 50 лв., например
 •  Aктивен контрол и прекратяване на порочните практики при разходите за здравеопазване. Ясни качествени и финансови показатели за управлението на лечебни заведения. Контрол над обществените поръчки.
 •  Осигуряване на бърз достъп (60 минути) до качествени болнични услуги из страната: осигуряване на необходимата техника (линейки, хеликоптери), парамедици и телемедицина. В малките населени места да работят квалифицирани лекари с висококачествена апарaтура
 •  Приоритетно разгръщане на детското здравеопазване.
 •  Електронно здравеопазване и въвеждане на единна, интегрирaна система и здравно досие

ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Нулева търпимост към корупция в съдебната система

 •  Трансформиране на ВСС във временно действащ орган и смяна на кадровия му състав.
 •  Конституционни промени за смяна на структурата и начина на излъчване на състава на ВСС в съответствие с изискванията на Венецианската комисия.
 •  Ревизиране на критериите и процедурите за атестация и за провеждането на конкурсите за подбор, така че изборът и повишаването на съдии и прокурори в длъжност да се извършват въз основа на професионалните им качества, а не поради зависимости и това кой е по-удобен.
 •  Преосмисляне на фигурата на главния прокурор чрез конституционни промени.
 •  Провеждане на експертен дебат за премахване на концентрацията на надзора за законност от ръцете на главния прокурор, алтернативно за премахване на фигурата на главния прокурор.
 •  Въвеждане на възможност за обжалване пред съд на отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство за извършено престъпление.
 •  Въвеждане на реална отчетност и възможност за изслушване на прокуратурата относно нейната ефективност (продължителност на производствата, взети мерки за събиране и обезпечаване на доказателства, внесени обвинителни актове и постановени влезли в сила присъди).
 •  Законодателни промени за премахването на специализираните наказателен съд и прокуратура и изрично уреждане на последиците за заварените дела и производства.
 •  По-широк кръг прокурори да имат компетентност за разследване на корупционни престъпления от държавни служители и лица с имунитет, независимо от местоизвършване на деянието с цел ефективна борба срещу корупцията; съответни промени за разширяване на подсъдността с цел премахване на концентрацията при решаване на дела за корупция от ограничен брой съдии;
 •  Извършване на кадрови, институционални и функционални промени в дейността на КПКОНПИ;
 •  Въвеждане на ясни критерии за преценка на вероятната основателност и пропорционалността на мерките във връзка със запориране и възбраняване на имущество по инициатива на КПКОНПИ и ясно обвързване с наказателните производства.
 •  Пряко отчитане на инспекторатите към всички министерства пред КПКОНПИ, а не пред контролиращия ги министър; участие на КПКОНПИ в излъчването и оценка на дейността на инспекторатите с участието на КПКОНПИ.

Още за програмата на "Продължаваме промяната" може да прочетете на сайта: promeni.bg


Всички новини от категория Избори 2 в 1.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com