Зам.министър Шушков: Над 600 млн. има за саниране на публични сгради

Облекчаваме редица процедури, каза зам.министърът на регионалното развитие

Зам.министър Шушков: Над 600 млн. има за саниране на публични сгради | StandartNews.com

Няма да се спирам на факта, че българската икономика е с най-восоко енергийно потреблевние и с най-малко използване на ВЕИ. Станахме свидетели на постоянно растящите цени на електроенергията. Затова на всички е ясно, че страната ни трябва да засили декарбонизацията. Това каза Николай Шушков, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, по време на форума на Стандарт "Власт и бизнес заедно за чиста енергия".

Затова бяха предприети редица стъпки за облекчаване на администратимната тежест. Бяха направени промени в ЗУТ с което отпаднаха част от изистванията за инсталациите за производсто на енергия от ВЕИ. Вече не се изисква одобряване на инвестиционните проекти. 

За монтаж на инсталации върху съществуващи сгради, разположени извън урбанизирането не се изисква разрешение.

В този случай инсталираната мощност може да бъде не повече от 5 мегавата. С промвените в ЗУТ вече не се изисква разрешение на строеж при подмяна на инсталации от ВЕИ при еднофамилни и жилищни сгради, когато тя се произвежда само за собствени нужди и общата мощност не надхвърля 20 киловата. 

В програмата за развитие на регионите са предвидени средства от фонда за справедлив преход, които ще се реализират в регионите с въглищни централи. Както и в общините, свързани с Маришкия басейн. Инвестициите, които към момента трябва да бъдат подкрепени, са за рекултивация, научно-изследователска и развойна дейност. 

Клучово значение за мобилизиране на тези средства е подготовката на регионите за справедлив преход. 

С решение от 12 януари 2023 г. на НС бе задължен МС до 31 март да предприеме едйствия за изменение на ангажиментите в раздел нисковъглеродна енергетика в ПВУ. Това ще окаже влияние и на регионалните планове за справедлив преход. 

Над 600 млн. лева са предвидени за енергийно обвиняване на обществени сгради. Близо 235 млн. са за финансиране на мерки за устойчиво обновяване на сгради в сферата на услугите, търговията и производстмото на микро, малки, средни и големи фирми. Процедурата вече е отворена. Целта е намаляване на разходите за електропотребление, което да доведе до 30% намаляване на използваната енергия.

По НПВУ се финансира и програмата за енергийно обновяване на жилищни сгради, като се постигне 30% спестяване на енергията. До 2025 г. се предвижда да бдат обновени сглади с над 3,6 милиона квадратни метра. 

По данни на програма развитие на регионите също е предвидено да бъдат подкрепени проекти за енергийна ефективност за жилищни и публични сгради. Те ще бъдат финансирани с 355 млн. лева. 

Обръщам се към бизнеса с апел за по-интензивна комуникация с МРРБ, което е отворено за диалог, каза заместник-министър Николай Шушков.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай