Пускат 3D виртуална разходка в Музея на София

Избрани експонати ще са в дигиталното пространство

Пускат 3D виртуална разходка в Музея на София | StandartNews.com
  • Избрани експонати ще са в дигиталното пространство
  • 1300 единици от архива влизат в карти

Постоянната експозиция на Музея на София (Регионален исторически музей - София) ще бъде достъпна онлайн чрез 3D виртуалната разходка. От ноември всеки, който има достъп до интернет, ще може да посети музея в дигитална среда и да се докосне до богатата култура и

хилядолетната история на столицата ни от всяка точка на света

Дигиталната разходка в Музея на София ще бъде достъпна на интернет страницата на музея https://www. sofiahistorymuseum.bgПроектът се реализира от РИМ - София в партньорство с Фондация "Съкровищата на България", финансиран от Столична програма "Култура" 2021 г.Днес при изключително бързото развитие на информационните и комуникационни технологии възможността за достъп до културата и историята на града е много важна. Това е особено полезно във време, изпълнено с предизвикателствата на световната пандемия от Ковид-19. Затова Столичната община създава различни възможности за широк достъп до култура и насърчава развитието на дигиталните технологии в

създаването на културни събития.

Добавените интерактивни елементи, чрез които се представят избрани музейни експонати, ще доближат максимално посетителите до изживяването на реално физическо посещение.Пренасянето на постоянната експозиция на Музея в дигитална среда спомага за дигитализация на културното наследство. Виртуалният достъп до постоянната експозиция ще даде възможност на всеки да прекрачи прага на Музея, а това ще допринесе за развитието на София като място за културен туризъм.Чрез дигиталната комуникация Музеят ще установи социални контакти и ще достигне до повече хора, особено младите, които постоянно търсят информация в дигиталното пространство. Дигиталният достъп до музея ще допринесе за създаването на виртуални образователни инициативи,

занимания на ученици и деца

Музеят на София извършва и дигитализирането на архива от информационни карти на паметниците на културата в града към отдел "Недвижими културни ценности". До август месец са дигитализирани 1300 единици от архива. Сред тях са обекти като Орлов мост, Лъвов мост, сградата на Народния театър "Иван Вазов", сградата на ул. "Париж" 1 и др. Чрез дигитализирането на информационните карти на сградите ще се изготви регистър с основна историческа информация, която ще е достъпна чрез сайта на Музея.

Солари топлят “умна” детска градина

Дигитални решения, свързани с качеството на въздуха и "зелената" енергия, са внедрени в общинска ДГ Х 76  "Сърничка", в София. Пилотният проект за столичната детска градина е реализиран по Програмата "Пясъчник за иновации" на Столичната община."Това е интегриран проект, който с интелигентни решения цели по-екологичен начин на живот и ефект както върху възпитанието на децата, така и в борбата с климатичните промени", каза кметът на София Йорданка Фандъкова."В контекста на климатичните промени, "Зелената сделка" и Плана за устойчивост става все по-наложително е да се търсят решения за децентрализирано производство на енергия, както и потребителите да се превърнат в активни участници. Конкретните проекти, свързани с производството на "зелена" енергия, които реализираме и които сме реализирали дотук, ни дават увереност, че сме на прав път в тази толкова важна задача", допълни Фандъкова."Инвестираме в иновативни проекти, които да тестват и валидират решения с цел подобряване градската среда и със значим обществен ефект" уточни зам.-кметът по дигитализация на София Генчо Керезов."Проектът в "Сърничка", позволява получаването на екологично чиста енергия. На покрива на сградата са монтирани соларни панели, които осигуряват производство на електрическа енергия за собствени нужди, например за кухнята на детското заведение. С тази фотоволтаична система се очаква да се произвежда по екологичен начин до 30% от необходимата електроенергия, а спестените емисии СО2 ще са над 11,97 тона годишно. Със спестените средства пък инвестицията следва да  се изплати за около 8 години, прогнозира зам.-кметът Керезов. Проектът се изпълнява от "Енергомонитор България" в сътрудничество с "ЧЕЗ Електро България". В момента соларни панели са разположени само на една шеста от покрива, а в бъдеще ще се търси възможност да се използва и останалата част. Фотоволтаичната система работи в комбинация със система за мониторинг, която измерва производството на електроенергия от панелите в реално време, както и консумацията на уредите.В 20-те групи на детската градина има поставени и таблети с анимационно "канарче", което предупреждава, когато трябва да се отвори прозореца. Извършва се измерване и отчитане на качеството на въздуха.

Устройството има индикатори за относителната влажност на въздуха, въглеродния диоксид и за наличието на фини прахови частици. Електронното "канарче" помага на учителите и помощник-възпитателите като им подава информация за състоянието на въздуха в спалните и занималните, но също така формира навици и отношение към околната среда на децата.Софтуерът, който контролира качеството на въздуха, е продукт на стартъпа Zek Engineering (Zekeng). "Този модел може да се приложи и в другите детски градини и би могъл да освободи ресурс, който да се използва за инвестиции в модерно образование или ремонти. Още по-амбициозната стъпка е да се прилага за всички обществени сгради", посочи Генчо Керезов.Досега на територията на Столичната община има монтирани соларни панели на 19 детски градини и 2 училища, а в 7 сгради са монтирани термопомпи, които също произвеждат енергия от възобновяеми енергийни източници.

 

Разработват дигитален двойник на столицата

Виртуална 3D реплика на обектите, които изграждат градската среда (терен, сгради, улици, растителност) и как те си влияят, как се променят пътните потоци при различни транспортни инфраструктурни решения, как градската среда и въздушните течения се променят при строителство на нов квартал. Тези и други данни ще бъдат част от цифровия модел на дигитален двойник на София, който се разработва за столицата.Целта на цифровия 3D модел на София е създаването на симулации, с които да се проучат възможностите на различни градски решения. Проектът ще симулира за първи път в България сложни градски процеси и ще тества стратегии и политики в областта на транспорта, зелените решения и устойчиво градско развитие.Столичната община е партньор в създаването на първия по рода си у нас дигитален двойник за проектиране и тестване на градски решения. Той ще бъде разработен съвместно с Центъра за върхови постижения в областта на големите данни и изкуствения интелект GATЕ и Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Пилотният проектът е част от Плана за действие по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС), която се изпълнява по идея на кмета на София Йорданка Фандъкова.Дигиталният двойник на София е интердисциплинарен проект, който цели да разработи цифрова платформа - близнак на реалната градска среда в София. В нея чрез 3D симулация на града да бъдат проектирани, тествани и анализирани разнообразни градски процеси, прилагани и обслужвани решения от целия жизнен цикъл на градския живот. Чрез този модел и анализ на големи данни градът ще може да намира решения на градски предизвикателства и да разработва политики, базирани на данни.Първият цифров двойник на София ще се реализира пилотно на територията на район "Лозенец". Дигиталният двойник на София ще бъде разработен в три сценария - градско планиране, качество на въздуха и публичен транспорт. Пространствена симулация на сценариите ще бъде реализирана чрез многопластов 3D модел на София с триизмерни реплики на обекти като сгради, улици, растителност и др., както и чрез технологии за работа с масиви от данни за анализ на симулациите. Столичната община ще съдейства за структурирането, съхранението, обработката и визуализацията на данни.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай