Сряда,

Кметът на Две могили стопи огромни борчове

От: Стандарт -
808
Кметът на Две могили стопи огромни борчове
A
A
A
Сред финансовите успехи на градоначалника са проекти за 12 млн. лв. Божидар Борисов завари общината с 1.1 млн. лева задължения, в края на мандата тя е без дългове

С финансов успех приключва първия си мандат и се кандидатира за втори Божидар Борисов, кмет на община Две могили в област Русе. Видимата промяна в Община Две могили е причината ГЕРБ да издигне кандидатурата му.
Финансовата стабилност на една малка община е от ключово значение за нейното бъдещо развитие, казва кметът Божидар Борисов. Затова той и неговият екип полагат всички усилия да бъде „стопен“ натрупаният по време на предходните управления огромен за мащабите на Две могили дълг в размер на близо 1.1 млн. лева. В него влизат не само текущите задължения към към различни доставчици на материали и услуги, но и различни корекции по проекти, наложени от управляващи органи.
Пример в това отношение е

мащабният Воден проект

който е изготвен през мандат 2007 - 2011 година. За съжаление, той все още не е осъществен.
Усвоени са 1.8 млн. лева за проектиране. През 2012 година е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител. Финансирането не се осъществява. В мандат 2011-2015г. на Две могили е наложена корекция на общината в размер на цели 25 % от стойността на проекта. Божидар Борисов заварва 429 хил. лева плюс лихви с писмо от НАП до общината с поставено условие сумата да бъде внесена. При неизпълнение сметките на общината ще бъде запорирани и ще се премине към опис на общинско имущество. В началото на 2016 година новото ръководство на общината заведе дело за преразглеждане на делото за преразглеждане на решението на управляващият орган. Делото бе разгледано от Административен съд - Русе и Административен съд – Велико Търново и е спряно изпълнението. То стигна до Върховния административен съд и в момента е в Софийски градски съд. Предстои гледането му на 10 октомври 2019 година.
Също така по програма трансгранично сътрудничество в мандат 2007-2011 година Община Две могили

съвместно с Община Калараш

Република Румъния кандидатстват по проект "Организиране на исторически възстановки от ученици на две трансгранични общини ( Две могили и Калараш ) и презентиране на спектакли пред обществеността". Финансирането на проекта е на 100% от Европейския съюз и е на обща стойност 257 146 лева. Община Две могили като водещ партньор получава безвъзмезна финансова помощ в размер на 175 000 лева. След прикючване на проекта от европейската институция за контрол за изразходването на европейски финансови средства ( OLIAF) извършват проверка и установяват редица нарушения. Вследствие на това, отново от НАП към община Две могили е поставено условие за връщане на 175 000 лева плюс лихвите. До май 2019 година от Община Две могили към НАП бяха преведени 186 000 лева.
Освен финансовите средства през този период Община Две могили беше поставяна в ситуация да не може да кандидатства по проекти свързани с трансграничното сътрудничество.
Състоянието на общинския дълг към 30 юни тази година е показателно за успешната управленска политика на кмета Божидар Борисов. Община Две могили няма никакви задължения, което не се е случвало от години.

Изплатени са напълно

над 116 хил. лева кредит към Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници /ФЕЕВИ/.
Община Две могили активно работи по проекти с европейско финансиране по оперативна програма "Развитие на селските райони" мярка 7 подмярка 7.2, оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", оперативна програма "Наука, образование и интелигентен растеж", ПУДОС и с постановление на министерски съвет на обща стойност 12 млн. лева.
Изпълнението на приоритетите от управленската му програма като досегашен кмет дава основание на Божидар Борисов да поиска отново доверието на съгражданите си, за да продължи започнатото. Той заслужава да бъде подкрепен за нов мандат на 27 октомври с номер 43 в бюлетината.


Всички новини от категория Местни избори 2019.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com