Вторник,

Печалбата на банките  е 1,7 млрд. лева

От: Стандарт -
188
Печалбата на банките  е 1,7 млрд. лева
A
A
A

Активите нараснаха със 7,8 млрд., лошите кредити паднаха до 7,6%
 
Банковата система отчете печалба от 1,7 млрд. лева в края на 2018 г. Съотношенията за възвръщаемост на активите (ROA) и на капитала (ROE) се повишиха спрямо 2017 г. до съответно 1,58% и 11,97%. Ликвидната позиция на банковия сектор остана стабилна, като коефициентът на ликвидно покритие в банковата система съществено надвишаваше минимално изискваното равнище. Това става ясно от годишния доклад на БНБ, пише investor.bg.
Според него през 2018 г. активите на банките са нараснали със 7,8 млрд. лв. (8%), достигайки до 105,6 млрд. лв. 
От централната банка посочват още, че делът на брутните необслужвани кредити и аванси в съвкупния брутен размер на кредитите и авансите намаля до 7,6% (при 10,2% в края на декември 2017 г.), като същевременно степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси с присъщата обезценка се повиши и в края на периода възлезе на 51,4% (при 49,4% в края на 2017 г.). 
Кредитните институции са спазили изискванията за капиталови буфери. В края на 2018 г. регулаторният капитал възлиза на 11,6 млрд. лв., което представлява увеличение със 142 млн. лв. (1,2%) спрямо края на 2017 г. Общата капиталова адекватност на банковата система остава висока на ниво от 20,38% към декември 2018 г. (22,08% в края на 2017 г.), в това число адекватността на капитала от първи ред беше 19,41% (20,86% в края на 2017 г.).
Според БНБ, в момента България се намира във възходящата фаза на икономическия и на финансовия цикъл. Причина за това са благоприятните тенденции в икономическата среда и засилената кредитна активност през 2018 г., както и на извършения анализ на показатели за цикличния системен риск в банковата система.
При отчитане на тези фактори на 25 септември 2018 г. УС на БНБ увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, от 0% до 0,5%, в сила от 1 октомври 2019 г., се посочва още в доклада.
През 2018 г. икономическият растеж в България възлезе на 3,1% (3,8% през 2017 г.). Основен положителен принос за растежа на реалния БВП имаше частното потребление, за което допринесоха засиленото търсене на кредити в условията на ниски лихвени проценти, благоприятното развитие на трудовия пазар и увеличението на разполагаемия доход на домакинствата, става ясно още от отчета. Според БНБ, износът на стоки и услуги през 2018 г. се понижава и има определящо значение за забавянето на растежа на реалния БВП спрямо предходната година. Спадът на износа се дължеше както на фактори с еднократен характер, така и на отслабване на икономическата активност в някои важни за България търговски партньори, като Турция и еврозоната, коментират от централната банка.
Годишната инфлация е била 2,3% към декември 2018 г. (1,8% към декември 2017 г.). 
Общият размер на депозитите на неправителствения сектор в банковата система към декември 2018 г. отбелязва на годишна база 7,3% растеж (6,2% в края на 2017 г.). Ускорение на годишния растеж се наблюдава както при кредитите за нефинансови предприятия (до 5,4% в края на 2018 г. спрямо 1,6% в края на 2017 г.), така и при кредитите за домакинства (до 11,2% в края на 2018 г. спрямо 6% в края на 2017 г.).
През годината се наблюдаваше тенденция към засилване на годишния темп на растеж на потребителските кредити и на жилищните кредити, като за значителното ускорение при потребителските кредити (до 17,7% през декември) съществено влияние оказа включването от април 2018 г. на нова отчетна единица в обхвата на паричната статистика. Лихвените проценти по срочните депозити останаха на достигнатите ниски в ретроспективен план равнища.
В условията на благоприятна макроикономическа среда, повишена оценка на банките за платежоспособността на кредитополучателите и силна конкуренция в банковия сектор при лихвените проценти по новоотпуснати кредити за предприятия и по новите жилищни кредити се запази тенденцията към понижение.
 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички