Петък,

Нова криза в Централна и Източна Европа. Къде сме ние?

От: СТАНДАРТ -
1531
Нова криза в Централна и Източна Европа. Къде сме ние?
A
A
A

Икономическо бъдеще в черни краски за Централна и Източна Европа обрисува „Делойт”, представяйки проучване на нагласите на над 600 главни финансови директори от региона.

Основните изводи в документа са исторически спад на икономическото доверие, ръст на разходите за заплати, свиване на потреблението, недостиг на квалифицирани кадри.

Икономическото доверие на бизнеса в Централна и Източна Европа се срива до отрицателни нива, показва проучването на „Делойт”. Резултатите сочат негативни очаквания на финансовите директори по отношение на икономическите перспективи.

Индексът на икономическото доверие пада от 44% до рекордно отрицателно ниво от минус 6%, така че спадът спрямо 2022 г. е с цели 50 процентни пункта. По-ниските очаквания за растеж на БВП и по-високите прогнози за растеж на безработицата несъмнено допринасят за спада до отрицателен индекс.

Въпреки че въздействието на COVID-19 намалява, конфликтът Русия-Украйна и свързаните с него последици като нарастваща инфлация и опасенията относно международната стабилност и несигурността на веригата за доставки оказват голямо влияние върху икономическите перспективи.

Средният очакван растеж на БВП в Централна Европа за 2023 г. е 0,33%, в сравнение с 2,30% през 2022 г.

Оценките за нивата на безработицата не показват положителна тенденция. 68% от финансовите директори смятат, че безработицата в страната им ще се увеличи.

От години финансовите директори прогнозират увеличение индекса на потребителските цени - тази година 70% от анкетираните очакват по-нататъшен растеж.

Нивото на външна финансова и икономическа несигурност, пред която е изправен бизнесът, е високо (увеличава се до 61% от 50% през 2022 г.)

Финансовите директори изчисляват, че повечето разходи на компаниите ще продължат да растат през следващите 12 месеца. Повече от 90% от анкетираните прогнозират, че разходите за работна сила и общите разходи за производство и доставки ще се увеличат.

Освен това финансовите директори считат, че намаленото вътрешно търсене (45%), геополитическият риск (45%) и недостигът на квалифицирани специалисти (42%) ще бъдат основните източници на безпокойство за бизнеса в региона на Централна и Централна Европа през 2023 г.

Само 25% от финансовите директори са оптимисти относно финансовите перспективи за своите организации, в сравнение с 40% миналата година. 43% от анкетираните имат негативни очаквания.

Резултатите от проучването показват, че според 42% от финансовите директори оперативните маржове на печалба ще намалеят.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com