Ето я средната заплата у нас. Накъде върви

Има нарастване за последното тримесечие на миналата година

Ето я средната заплата у нас. Накъде върви | StandartNews.com

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2021 г. намаляват с 16.2 хил., или с 0.7%, спрямо края на септември 2021 г., като достигат 2.27 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2021 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 10.2%, „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.7%, и „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“ - с по 1.0%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 1.5%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 1.2%, съобщиха от НСИ.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 г. е 1 581 лв., за ноември - 1 579 лв., и за декември - 1 676 лева.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - с 23.5%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 18.9%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18.8%.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай