Добри новини за икономиката, какво става

Данните от анализ на Финансовото министерство

Добри новини за икономиката, какво става | StandartNews.com

Според експресните оценки на НСИ през четвъртото тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт на страната ни е нараснал с 2,1% на годишна база. Това се посочва в редовния месечен обзор на българската икономика, изготвян от Министерството на финансите (МФ), информира Нова. В обзора, който разглежда основните макроикономически показатели, са използвани данни към 15 февруари тази година.

Отчита се ускоряване на растежа на крайното потребление до 4,7 на сто, понижаване на инвестициите в основен капитал с 3,3%, повишение в износа със 7,2%.

През декември растежът на краткосрочни индикатори се забавя, се отбелязва още в анализа. Промишленото производство нарасна с 1% на годишна база, движено от производството на метални изделия, напитки, електрически съоръжения.

В същото време се отчита спад при производството на енергийни продукти и машини и оборудване. Растежът на оборота в промишлеността е 23,1%, с основен принос от енергийните и хранителните продукти. Индексът на строителната продукция спадна с 6,3 на сто, най-вече заради сградното строителство. При оборота в търговията на дребно е отчетено забавяне в растежа до 3,4%, което се дължи на търговията с нехранителни стоки, сочи още анализът.

Отчита се леко повишение на индикатора за бизнес климатa през януари спрямо декември, но и влошаване на доверието на потребителите. Показателят за бизнес климата се повишава с 0,4 пункта поради по-благоприятни очаквания за бъдещото състояние на предприятията от промишлеността и търговията на дребно. Същевременно се влошават оценките за текущото бизнес състояние в услугите и строителството.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай