Българска компания безплатно ще изготвя STEM проекти

„Образованието е национален приоритет, изискващ обединени усилия“, казва Емил Стоянов, управител на дружеството

Българска компания безплатно ще изготвя STEM проекти | StandartNews.com
  •  „Безплатен STEM проект за всяко българско училище“, е мотото на „1 ГРУП“
  • „Нека покажем на Европейската общност, че заедно сме по-силни и по-иновативни- заедно за Българското образование!“, казва Емил Стоянов, управител на строително-инвестиционното дружество

Напълно БЕЗВЪЗМЕЗДНО обслужване за изготвяне на “STEM ПРОЕКТ“ по етапи 1, 2 и 3 от пакетното обслужване на „1 ГРУП“ ЕООД за всички български училища, участващи в процедура: „Училищна STEM среда“! - Това анонсира управителя на българското дружество - www.1group.bg – Емил Стоянов, според който един от основните национални приоритети, изискващ обединените усилия на българското общество, е свързан с превръщането на българското образование в ефективна система, която да е неразделна част от общоевропейското образователно пространство.

По плана за възстановяване и устойчивост се очаква да стартира процедурата: „Училищна STEM среда“, която предвижда изграждането на STEM кабинети във всяко общинско или държавно училище, независимо в кое населено място е то. Така всяко дете ще има възможност да учи в среда с модерно оборудване, да се докосне и да работи с бързо развиващите се технологии.

Какво всъщност означава STEM и какво представлява STEM центърът?

Абревиатурата “STEM” е правилно да се изписва на латиница, което означава “ScienceTechnologyEngineeringMathematics” или преведно на Български език: “Наука - Технологии - Инженерство - Математика”.

STEM център представлява напълно интегрирана учебна среда за обучение, където всичко от технологията и мебелите до учебната програма и оценяването се подкрепят взаимно, за да осигурят практическо обучение. Това е мястото, където ученето може да бъде персонализирано и мотивиращо, и да ангажира ученици от всички възрасти. STEM центъра позволява на учениците да учат, изследват, сътрудничат и създават, както и да решават практически ориентирани проблеми.

Какво се изисква от училищната общност?

Всяко училище е необходимо да сформира екип от експерти, които да подготвят концепция за нов STEM център. Концепцията трябва да съдържа детайлно бюджетиране, описание на новия STEM център, избор на тип „изследователска лаборатория“, избор на помещения, избор на оборудване и т.н.

Какво предлагаме ние в помощ на училищната общност?

Всички сме наясно с ежедневните ангажименти на учителското общество, липсата на условия и ресурси, дефицитът на човешкия фактор и специфичността на процедурата, затова ние предлагаме цялостно пакетно обслужване - състоящо се от следните етапи:

ЕТАП 1

Kонцептуален етап, по време на който изготвяме детайлна количествено-стойностна сметка изготвена на база архитектурен проект, подкрепен от cad. чертежи, графики и 3D визуални изображения, за да можете да получите реалистична представа за вашия нов STEM център.

ЕТАП 2

Подготовка на концепция и документация, която да бъде съгласувана с националния STEM център, преди да бъде качена за финално одобрение в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН) 2020.

ЕТАП 3

Откриване на процедура по ЗОП в зависимост от разполагаемия финансов ресурс за строителство, доставка и монтаж на оборудване за вашия STEM център. След уточнение на правните норми, осигуряваме високо квалифицирани експерти за обявяване на обществената поръчка в “ЦАИС ЕОП” вкл. попълнване на ЕЕДОП-и, изготвяне на протоколи за избор на изпълнител, разглеждане на постъпили въпроси и коментари от участници.

ЕТАП 4

Нашият професионален строителен екип ще изпълни всички предвидени строително-монтажни дейности заложени в количествената сметка от проектантите. Технологичните ни експерти ще доставят и монтират оборудване, електроника и софтуер от най-висок клас съгласно Европейските норми и ще проведат инструктаж и обучение за работа с новите технолигии - на учители и ученици.

За повече информация: www.1group.bg/stem

За въпроси: [email protected]

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай