Петък,

НСИ отчете по-добър бизнес климат през януари

От: Администратор -
A
A
A

София. През януари 2015 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 3.8 пункта спрямо предходния месец . Това е резултат от подобрените мнения на стопанските ръководители в промишлеността, строителството и сектора на услугите, сочи изследване на НСИ.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 3.4 пункта в сравнение с декември 2014 г., което се дължи на по- оптимистичните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение настоящата производствена активност се подобрява, като и прогнозите им за следващите три месеца са тя да се увеличи.

Средното натоварване на мощностите през януари се повишава с 2.7 пункта в сравнение с октомври 2014 г. и достига 76.1%, като същевременно, с оглед на очакваното търсене през следващите месеци, се предвижда излишък от мощности. Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла. Относно продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Строителство

През януари съставният показател „бизнес климат в строителството” се повишава с 9.8 пункта главно поради подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца са също по- благоприятни. Бизнес анкетите през януари показват, че производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време (4.9 месеца) в сравнение с октомври 2014 г. (4.4 месеца).

Същевременно и очакванията на стопанските ръководители относно новите поръчки през следващите шест месеца се подобряват. Основната пречка за развитието на бизнеса в отрасъла остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и финансовите проблеми. 1 От юли 2010 г. НСИ публикува данните от бизнес анкетите съобразно новата Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) (NACE Rev. 2). Всички динамични редове са преизчислени съобразно Класификацията и са съпоставими във времето. 2 От май 2002 г. всички бизнес наблюдения се финансират съвместно от НСИ и Европейската комисия съгласно подписани споразумения между двете институции.

НСИ се ангажира да провежда наблюденията съгласно хармонизираната програма на Европейския съюз. Всяко съобщение или публикация на НСИ е с автор НСИ и Комисията не носи отговорност за ползата, която може да бъде извлечена от информацията, съдържаща се в тях. 3 Отговорите на въпросите от анкетите са представени в тристепенна категорийна скала от типа: „увеличение”, „без промяна”, „намаление” или „над нормално”, „нормално”, „под нормално”. Балансите на оценките се изчисляват като разлика на относителните дялове по екстремните варианти на отговор.

Показателят „бизнес климат” е средна геометрична на балансите на оценките за настоящата и за очакваната бизнес ситуация в предприятията през следващите шест месеца. 4 Общият показател на бизнес климата е средна претеглена на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година. 1 По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” намалява с 2.0 пункта спрямо декември 2014 г., което се дължи на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията от „по-добро” към запазване на „същото“. Относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им са също по- резервирани. Най-сериозният проблем за развитието на дейността в отрасъла продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда. Същевременно през последния месец се регистрира засилване на негативното влияние на фактора „недостатъчно търсене”, който измества на трето място фактора „конкуренция в бранша”. Относно продажните цени очакванията на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Услуги

През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се повишава с 4.1 пункта главно поради по-оптимистичните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца . Подобряват се и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги. Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, въпреки че през последния месец се наблюдава намаление на негативното им влияние. Същевременно анкетата отчита нарастване на неблагоприятното въздействие на фактора „слабости в икономическото законодателство”. По отношение на продажните цени в сектора преобладаващата част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Още от категорията

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички