Понеделник,

Нови методи в лечението на рака

От: Доц. д-р Желязко Арабаджиев -
1059
Нови методи в лечението на рака
A
A
A
  • Специални значки показваха какъв поздрав биха искали да получават учените - ръкостискане, прегръдка или дистанция
  • Български лекари участваха в конференцията на Американското Дружество по клинична онкология в Сан Франциско

Доц. д-р Желязко Арабаджиев е специалист по медицинска онкология с повече от 15 години опит, началник на Клиниката по онкология в Аджибадем СитиКлиник УМБАЛ Токуда - София. Има специализации в Белгия, Израел, Италия, Австрия. Научните му интереси са в областта на рак на гърдата, на простатата, гинекологични и урогенитални тумори, имунотерапия. Председател е на Българското научно дружество по имуноонкология. Член е на авторитетни национални, европейски и американски научни дружества по онкология. Автор е на над 60 статии, публикации в български и международни списания. Носител е на призове и награди от съсловни и пациентски организации.

Всяка седмица доц. Арабаджиев  отговаря на въпросите на читателите на "Стандарт". Пишете ни на адрес: agency@standartnews.com

 

След две годишно неприсъствено провеждане, традиционната среща на Американската Асоциация по клинична онкология (American Society of Clinical oncology - ASCO) посветена на тумори на генито-уринарната система, отново се проведе на живо в конгресният център "Mosconе" в Сан Франциско, Калифорния, САЩ. Макар и малобройна, група от български онколози, имаха възможност да присъстват на събитието и да проследят представянето на

последни научни данни от най-изтъкнатите световни специалисти

в областта на туморите на простата, пикочен мехур, на бъбречен и тестикуларен карцином и други злокачествени заболявания на пикочо-половата система.

През последните две години в пандемия от COVID-19 всички научни форуми се провеждаха в онлайн формат, което възпрепятстваше цялостното възприятие от участие в научен форум. Стартирането отново на присъствени научни събития и то от толкова мащабен формат, е много добър знак за това, че пандемията в света е овладяна, противоепидемичните мерки и ваксинацията срещу COVID-19 са дали резултат и обществото, в частност учените, отново се завръщат в така желаното нормално общуване.

Обичайно конференцията на ASCO посветена на пикочно-половите тумори привлича над 10 хиляди участници, но тази година поради все още действащите ограничителни противоепидемични мерки по света, участниците бяха доста по-малко. Това от друга страна позволи провеждане и на неформални срещи в кулоарите на конференцията с експерти от най-високо ниво като проф. Карим Физази от Института Густав Руси в Париж, проф. Кристиян Колмансбергер от Раков център във Ванкувър, Канада, проф. Аксел Мерсебургер от Университетска болница Лунбег, Германия, проф. Джейсън Евстатиу, Медицински университет Харвард и др.

Интересен факт е, че на конгреса се допускаха само участници с пълен ваксинационен курс против COVID-19. При липсата на такъв се провеждаха

ежедневни тестове за вируса

обаче не забелязахме да има много желаещи за такива, предвид процента на ваксинираните участници.

Друг аспект на новата реалност бяха специалните значки, които участниците носеха, с което показваха, какъв начин на поздрав биха желали да получават от своите колеги - дали с ръкостискане и прегръдка, дали с докосване на лакти или без какъвто и да е контакт и дистанция от 1.5 м.

Мотото на конференцията беше транслиране на елитарната наука, провеждана в високоспециализирани изследователски центрове в ежедневната практика и пациенти с рак, както и налагането на мултидисциплинарният подход в лечението.

Друг глобален проблем, разискван на срещата, бе неравностойният достъп до диагностика и лечение на различни по раса, пол и сексуална принадлежност групи, което отразява по-лошите резултати по отношение на общата заболеваемост и смъртност от рак в САЩ. Този проблем, макар и не толкова расово или етнически обусловен, е валиден и за България, но по-скоро в географско и социално отношение - пациенти от малки населени места и с нисък социален статус имат затруднения да попаднат и да се лекуват в добре организираните университетски или частни онкологични центрове.

Иначе в терапевтичен план, най-общо програмата беше разделена по локализации - простатен рак, рак на пикочен мехур и пикочни пътища, рак на бъбрек, рак на тестис и редки форми на рак на пикочно-половата система.

В рака на простатата,

новостите бяха предимно в областта на диагностиката

и т.нар. тераностиката - за последното вече сме говорили тук, като става дума за радиоактивни контрастни субстанции, които имат и лечебен ефект върху туморните клетки. В този смисъл, съвсем скоро ще можем да се похвалим с подобен тип лечение при пациенти с костни метастази от простатен карцином и в България - лечение с радиоактивен лутеции, свързващо се с обнадеждаващи резултати и дори пълно унищожаване на разсейките по костите.

Нов момент в лечението на простатният карцином е навлизането на генетичното тестване, което определя и последващо лечение с таргетни медикаменти. На конференцията бяха съобщени отлични резултати по отношение на общата преживяемост при лечение с таргетен медикамент, в случай че генетичните тестове показват наличие на мутация в BRCA гена. Интересно е, че този тип лечение вече е стандарт при лечението на карциномите на гърда и яйчници, но тепърва ще се прилага и при рак на простатата.

На конференцията в Сан Франциско бе представена още комбинацията от химиотерапия и хормонално лечение - подход, които доскоро беше тотално отхвърлян, но с представените резултати от няколко клинични изпитвания, тази парадигма предстои да се промени. През последното десетилетие в лечението на простатният рак навлязоха много нови терапевтични режими и това определи много по-дълга преживяемост с това заболяване. Ето затова един от акцентите на конференцията бе да се обърне внимание на качеството на живот на пациентите, като правилно се подбират лекарствата и тяхната токсичност и свързаното с това отражение върху ежедневните дейности на пациента. Макар и ранни, бяха съобщени резултати за

полза от имунотерапия при пациенти

с напреднал рак на простатата, с определени характеристики и преминали през всички стандартни линии на терапия.

При карцинома на пикочния мехур и пикочните пътища доминирането на имунотерапията продължава да е основният тренд в лечението. Както и в България, имунотерапията е стандартен подход сред прогресия на предходна химиотерапия при метастатично заболяване. На конференцията тази година бяха представени убедителни резултати за необходимостта от изместването на имунотерапията в началното лечение на карцинома на пикочния мехур, като комбинацията и с химиотерапия не предоставя допълнителна полза от самостоятелното имунолечение. Бяха представени и доклади за ползата от приложение на имунотерапия при пациенти, преминали оперативно премахване на пикочния мехур, без да имат далечни метастази, досега стандартно оставяни на наблюдение и със висок риск от скорошен рецидив.

Промени в настоящия стандарт на лечение също бяха представени и при карцинома на бъбрека. Приложение на имуно- и таргетна терапия при високорисковите пациенти, провели оперативно лечение за светлоклетъчен карцином на бъбрека без далечни метастази, биха предоставили по-голяма полза по отношение на общата преживяемост, отколкото активното наблюдение, което сега тези пациенти получават. Нови панели за изследване на биомаркери при бъбречният карцином също бяха съобщени. Те са отдавна очаквани, тъй като при това заболяване имаме разнообразни лекарствени възможности, но все още онколозите нямат критерии, според които да изберат един или друг

за да постигнат най-добра полза и ефективностза пациентите.

Новости бяха съобщени и за по-редките туморни локализации като карцином на пениса, на тестисите и други, за които от десетилетия няма промяна в стандартното лечебно поведение.

Не на последно място, конференцията в Сан Франциско дава отлична възможност за комуникация с водещи специалисти в областта на туморите на пикочо-половата система, както за неформално обсъждане на конкретни клинични случаи по време на постерните сесии, традиционно с участието на млади учени и клиницисти.

В заключение, участниците от България на конференцията по тумори на пикочо-половата система в Сан Франциско през февруари 2022, изпитаха удоволствието отново

да се почувстват част от елита

от учени в областта, да оценят напредъка в лечението на рака, да могат да дискутират свободно всички аспекти на своята работа с колегите си зад океана.


Всички новини от категория Здравеопазване.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com