Неделя,

ВСС проверява зависим ли е Панов от Прокопиев

От: Стандарт -
247
ВСС проверява зависим ли е Панов от Прокопиев
A
A
A

Висшият съдебен съвет, етичната комисия към съдийската колегия на ВСС и Инспекторатът на ВСС да проверят дали председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов е зависим от издателя на "Капитал" и "Дневник" и подсъдим за аферата "ЕВН" Иво Прокопиев. Това се настоява в писмо на "Телеграф медиа" - издател на "Телеграф" и "Монитор", депозирано тази сутрин във Висшия съдебен съвет, съобщи агенция "Монитор".

То е адресирано до представляващия ВСС Боян Магдалинчев и членовете на съвета и е с копия до вицепрезидента на Европейската комисия Франс Тимерманс и правосъдния министър Данаил Кирилов. В писмото са описани обстоятелства, накърняващи според издателската ни група Кодекса за етично поведение на българските магистрати и създаващи основателни съмнения за зависимости на съдии, в това число и членове на ВСС от Иво Прокопиев и свързани с него лица. Освен за проверка на тези данни се настоява и за проверка на съмненията, че Панов в качеството си на председател на ВКС и бившият член на ВСС Калин Калпакчиев в настоящото си качество на председател на Съюза на съдиите в България оказват натиск върху магистрати.

Ето и текста на писмото:

До

Г-н Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет

До

членовете на Висшия съдебен съвет

Копие до:

Г-н Тимерманс – заместник-председател на Европейската комисия

Г-н Данаил Кирилов – министър на правосъдието на Република България

ИСКАНЕ

От „Телеграф Медиа“ЕООД, представлявано от управителя Александър Георгиев - в качеството на дружеството на издател на вестниците „Телеграф“ и „Монитор“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото отправяме искане да бъдат проверени и обсъдени от Висшия съдебен съвет (ВСС), включително от Съдийската колегия, от комисия „Професионална етика” към нея, както и от Инспектората към ВСС следните обстоятелства, изложени по-долу, които според нас накърняват Кодекса за етично поведение на българските магистрати и създават основателни съмнения за зависимости на съдии (включително и на членове на ВСС) от Иво Прокопиев и свързани с него лица. Горното е належащо в защита на правото на обществото да бъде информирано за случващото се в съдебната ни система, както и с оглед на предприемането на съответните мерки, съгласно правомощията на ВСС, за да бъде отстранено всякакво съмнение, че кадровата политика в съда, както и постановяването на съдебните актове не се извършава само и единствено според закона.

I. Зависим ли е председателят на ВКС Лозан Панов от издателя на медиите „Капитал“ и „Дневник“ Иво Прокопиев, който понастоящем е подсъдим за участие в организирана престъпна група, и налице ли са нерегламентирани контакти между двамата?

Основанията за подобни съмнения са следните:

1. В изданието „Капитал“ на 28 октомври 2018 г. е публикуван материал със заглавие „Финалната атака срещу Лозан Панов“, от който е видно, че Лозан Панов е предоставил на вестника (мажоритарен собственик на който е Иво Прокопиев) издадения му от НАП ревизионен акт и доказателствата към него, както и жалбата на председателя на ВКС до по-горестоящия административен орган. В материала, без да се държи сметка за обстоятелството, че данъчното производство е висящо, се коментират и „оборват“ констатациите по време на ревизията, като се твърди, че Панов не е допуснал нарушения на данъчното законодателство. Отделно от това съпругата на Панов – Елисавета Панова, е предоставила на „Капитал“ и нотариалния акт за скандалната покупка на апартамента на ниска цена от „Артекс Инженеринг“, послужил на медията за изготвянето на серия от статии в защита на семейство Панови.

2. Към настоящия момент Иво Прокопиев е подсъдим по дело пред Специализирания наказателен съд, като крайната съдебна инстанция по това дело, от която ще зависи дали ще бъде признат за виновен в извършване на тежко умишлено престъпление или не, ще бъде Върховният касационен съд, с председател Лозан Панов.

3. По въззивно гражданско дело пред Софийския градски съд с №8715/2018 г., със страни Елисавета Панова и „Телеграф“, адвокат на съпругата на председателя на ВКС Лозан Панов е Георги Атанасов. Същият е член на Националния съвет на политическа партия „Да, България“, а в Националната контролна комисия на същата партия е Юри Катанов, който е изпълнителен директор на „Алфа Финанс Холдинг“ - основното холдингово дружество, собственост на Иво Прокопиев. Адвокат Атанасов е и личен адвокат на Иво Прокопиев, включително в производството по налагане на обезпечителни мерки върху имуществото му от страна на КПКОНПИ. Съдия в състава, който ще се произнесе по жалбата на Елисавета Панова до Софийския градски съд, е Красимир Мазгалов – заместник-председател на управителния съвет на Съюза на съдиите в България (ССБ). В същия ден, в който делото е обявено за решаване, е разпространена декларация от управителния съвет на ССБ, в която се изразява положително становище относно публично изразено мнение на Елисавета Панова пред телевизия бТВ, в което същата счита, че Административен съд – София-град, „извращава правото“, защото окончателно е потвърдил наказателно постановление, с което съпругът й Лозан Панов е осъден на глоба от 1000 лева за неподадена имуществена декларация.

4. Същевременно известно е, че председателят на управителния съвет на ССБ Калин Калпакчиев, настоящ съдия в Апелативен съд - София, поддържа нерегламентирани контакти с Христо Иванов, председател на партия „Да, България“, видно от разпространена в медиите още през 2017 г. информация (и снимки на двамата), която вече е била предмет на обсъждане от ВСС.

5. Теодор Захов, съдружник с Иво Прокопиев в дружеството - издател на „Капитал“ и „Дневник“ – „Икономедиа“ АД, е предоставил през 2018 г. чрез фирмите си „Иновент Холдинг“ и „Иновент Финанс“ заем в размер на 1 200 000 щатски долара на „Артекс Инженеринг“, собственост на Весела и Пламен Мирянови. Видно от сключения договор за заем, разпространен и коментиран в медиите, тези лица са и лични поръчители по заема. Същевременно Весела и Пламен Мирянови са кумове на Елисавета и Лозан Панови, като Елисавета Панова е закупила чрез фирмата си „Ганева 2000“ ЕООД жилище от 172 квадратни метра от „Артекс Инженеринг“ по непазарни (крайно ниски) цени, в което и към момента живее с Лозан Панов.

II. Оказват ли натиск върху съдии Лозан Панов, в качеството си на председател на ВКС, и Калин Калпакчиев, в качеството си на председател на управителния съвет на ССБ, предвид посочените по-горе връзки, за да бъдат постановявани съдебни решения в полза на Иво Прокопиев и на свързани с него лица?

Основанията за подобни съмнения са следните:

1. По гражданско дело №35822/2017 г. на СРС съдия Райна Мартинова, която е член на ССБ, постановява съдебно решение в полза на Юри Катанов.

2. По гражданско дело №35826/2017 г. на СРС съдия Милена Каменова, която е член на ССБ, постановява съдебно решение в полза на Юри Катанов.

3. По гражданско дело №2541/2015 г. на ВКС съдебен състав, в който участват и съдиите Веска Райчева и Светла Бояджиева, постановява окончателно съдебно определение в полза на Иво Прокопиев, както и съдебно решение, с което отменя решение на Апелативен съд - София, отхвърлящо исковата му претенция.

III. Налице ли е зависимост на членовете на Висшия съдебен съвет Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска от Иво Прокопиев и свързани с него лица?

Основание за подобно съмнение дава фактът, че съпругът на Дишева – Генади Дишев, е член на Националния съвет и кандидат за депутат от партия „Да, България“, като същевременно, в качеството си на съдия във Върховния административен съд, Дишева е постановявала съдебни актове по дела срещу МОСВ във връзка с плана за управление на Природен парк Пирин, като се произнася в полза на Тома Белев, член на Движение „Да, България“ и „Демократична България“ и кандидат за депутат. (Определение по адм. д. №3909/2017 г.). Цветинка Пашкунова и Олга Керелска са съдии от ВКС, чийто председател е именно Лозан Панов, като двете винаги застават зад предложенията на Панов и защитават неговата позиция в съвета. В съдийските среди се коментира, че именно Дишева, Пашкунова и Керелска са хората на Панов във ВСС, чрез които Панов се опитва да прокарва своята и на свързаните с него Прокопиев и политическа партия „Да, България“ политика.

IV. Налице ли е нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати от страна на Лозан Панов при участието му като „гост-лектор“ на конференцията „Независим съд – свободна държава! За правото и справедливостта“, проведена на 17.4.2019 г. и организирана от „Правосъдие за всеки“ и Движение БОЕЦ, при положение че представителят на БОЕЦ Георги Георгиев демонстрира близост с издирвания от Интерпол и подсъдим по дело за участие в организирана престъпна група за източване на КТБ Цветан Василев, а същевременно Върховният касационен съд ще бъде последна инстанция по същото дело?

В медиите бяха разпространени многобройни факти и доказателства за проведени срещи между двамата, включително и техни снимки.

Молим да бъдем уведомени в спешен порядък за предприетите от Висшия съдебен съвет действия по настоящото искане, както и за резултата от извършените проверки на изнесените факти и обстоятелства, предвид че поставените от нас въпроси представляват сериозен обществен интерес и имат отношение към безпристрастността и обективността на съдебната система, като за настоящото искане сме уведомили и Европейската комисия.

С уважение:

Александър Георгиев, управител на „Телеграф Медиа“ ЕООД

 


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com