Четвъртък,

ВСС проверява зависим ли е Панов от Прокопиев

От: Стандарт -
ВСС проверява зависим ли е Панов от Прокопиев
A
A
A

Висшият съдебен съвет, етичната комисия към съдийската колегия на ВСС и Инспекторатът на ВСС да проверят дали председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов е зависим от издателя на "Капитал" и "Дневник" и подсъдим за аферата "ЕВН" Иво Прокопиев. Това се настоява в писмо на "Телеграф медиа" - издател на "Телеграф" и "Монитор", депозирано тази сутрин във Висшия съдебен съвет, съобщи агенция "Монитор".

То е адресирано до представляващия ВСС Боян Магдалинчев и членовете на съвета и е с копия до вицепрезидента на Европейската комисия Франс Тимерманс и правосъдния министър Данаил Кирилов. В писмото са описани обстоятелства, накърняващи според издателската ни група Кодекса за етично поведение на българските магистрати и създаващи основателни съмнения за зависимости на съдии, в това число и членове на ВСС от Иво Прокопиев и свързани с него лица. Освен за проверка на тези данни се настоява и за проверка на съмненията, че Панов в качеството си на председател на ВКС и бившият член на ВСС Калин Калпакчиев в настоящото си качество на председател на Съюза на съдиите в България оказват натиск върху магистрати.

Ето и текста на писмото:

До

Г-н Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет

До

членовете на Висшия съдебен съвет

Копие до:

Г-н Тимерманс – заместник-председател на Европейската комисия

Г-н Данаил Кирилов – министър на правосъдието на Република България

ИСКАНЕ

От „Телеграф Медиа“ЕООД, представлявано от управителя Александър Георгиев - в качеството на дружеството на издател на вестниците „Телеграф“ и „Монитор“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото отправяме искане да бъдат проверени и обсъдени от Висшия съдебен съвет (ВСС), включително от Съдийската колегия, от комисия „Професионална етика” към нея, както и от Инспектората към ВСС следните обстоятелства, изложени по-долу, които според нас накърняват Кодекса за етично поведение на българските магистрати и създават основателни съмнения за зависимости на съдии (включително и на членове на ВСС) от Иво Прокопиев и свързани с него лица. Горното е належащо в защита на правото на обществото да бъде информирано за случващото се в съдебната ни система, както и с оглед на предприемането на съответните мерки, съгласно правомощията на ВСС, за да бъде отстранено всякакво съмнение, че кадровата политика в съда, както и постановяването на съдебните актове не се извършава само и единствено според закона.

I. Зависим ли е председателят на ВКС Лозан Панов от издателя на медиите „Капитал“ и „Дневник“ Иво Прокопиев, който понастоящем е подсъдим за участие в организирана престъпна група, и налице ли са нерегламентирани контакти между двамата?

Основанията за подобни съмнения са следните:

1. В изданието „Капитал“ на 28 октомври 2018 г. е публикуван материал със заглавие „Финалната атака срещу Лозан Панов“, от който е видно, че Лозан Панов е предоставил на вестника (мажоритарен собственик на който е Иво Прокопиев) издадения му от НАП ревизионен акт и доказателствата към него, както и жалбата на председателя на ВКС до по-горестоящия административен орган. В материала, без да се държи сметка за обстоятелството, че данъчното производство е висящо, се коментират и „оборват“ констатациите по време на ревизията, като се твърди, че Панов не е допуснал нарушения на данъчното законодателство. Отделно от това съпругата на Панов – Елисавета Панова, е предоставила на „Капитал“ и нотариалния акт за скандалната покупка на апартамента на ниска цена от „Артекс Инженеринг“, послужил на медията за изготвянето на серия от статии в защита на семейство Панови.

2. Към настоящия момент Иво Прокопиев е подсъдим по дело пред Специализирания наказателен съд, като крайната съдебна инстанция по това дело, от която ще зависи дали ще бъде признат за виновен в извършване на тежко умишлено престъпление или не, ще бъде Върховният касационен съд, с председател Лозан Панов.

3. По въззивно гражданско дело пред Софийския градски съд с №8715/2018 г., със страни Елисавета Панова и „Телеграф“, адвокат на съпругата на председателя на ВКС Лозан Панов е Георги Атанасов. Същият е член на Националния съвет на политическа партия „Да, България“, а в Националната контролна комисия на същата партия е Юри Катанов, който е изпълнителен директор на „Алфа Финанс Холдинг“ - основното холдингово дружество, собственост на Иво Прокопиев. Адвокат Атанасов е и личен адвокат на Иво Прокопиев, включително в производството по налагане на обезпечителни мерки върху имуществото му от страна на КПКОНПИ. Съдия в състава, който ще се произнесе по жалбата на Елисавета Панова до Софийския градски съд, е Красимир Мазгалов – заместник-председател на управителния съвет на Съюза на съдиите в България (ССБ). В същия ден, в който делото е обявено за решаване, е разпространена декларация от управителния съвет на ССБ, в която се изразява положително становище относно публично изразено мнение на Елисавета Панова пред телевизия бТВ, в което същата счита, че Административен съд – София-град, „извращава правото“, защото окончателно е потвърдил наказателно постановление, с което съпругът й Лозан Панов е осъден на глоба от 1000 лева за неподадена имуществена декларация.

4. Същевременно известно е, че председателят на управителния съвет на ССБ Калин Калпакчиев, настоящ съдия в Апелативен съд - София, поддържа нерегламентирани контакти с Христо Иванов, председател на партия „Да, България“, видно от разпространена в медиите още през 2017 г. информация (и снимки на двамата), която вече е била предмет на обсъждане от ВСС.

5. Теодор Захов, съдружник с Иво Прокопиев в дружеството - издател на „Капитал“ и „Дневник“ – „Икономедиа“ АД, е предоставил през 2018 г. чрез фирмите си „Иновент Холдинг“ и „Иновент Финанс“ заем в размер на 1 200 000 щатски долара на „Артекс Инженеринг“, собственост на Весела и Пламен Мирянови. Видно от сключения договор за заем, разпространен и коментиран в медиите, тези лица са и лични поръчители по заема. Същевременно Весела и Пламен Мирянови са кумове на Елисавета и Лозан Панови, като Елисавета Панова е закупила чрез фирмата си „Ганева 2000“ ЕООД жилище от 172 квадратни метра от „Артекс Инженеринг“ по непазарни (крайно ниски) цени, в което и към момента живее с Лозан Панов.

II. Оказват ли натиск върху съдии Лозан Панов, в качеството си на председател на ВКС, и Калин Калпакчиев, в качеството си на председател на управителния съвет на ССБ, предвид посочените по-горе връзки, за да бъдат постановявани съдебни решения в полза на Иво Прокопиев и на свързани с него лица?

Основанията за подобни съмнения са следните:

1. По гражданско дело №35822/2017 г. на СРС съдия Райна Мартинова, която е член на ССБ, постановява съдебно решение в полза на Юри Катанов.

2. По гражданско дело №35826/2017 г. на СРС съдия Милена Каменова, която е член на ССБ, постановява съдебно решение в полза на Юри Катанов.

3. По гражданско дело №2541/2015 г. на ВКС съдебен състав, в който участват и съдиите Веска Райчева и Светла Бояджиева, постановява окончателно съдебно определение в полза на Иво Прокопиев, както и съдебно решение, с което отменя решение на Апелативен съд - София, отхвърлящо исковата му претенция.

III. Налице ли е зависимост на членовете на Висшия съдебен съвет Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова и Олга Керелска от Иво Прокопиев и свързани с него лица?

Основание за подобно съмнение дава фактът, че съпругът на Дишева – Генади Дишев, е член на Националния съвет и кандидат за депутат от партия „Да, България“, като същевременно, в качеството си на съдия във Върховния административен съд, Дишева е постановявала съдебни актове по дела срещу МОСВ във връзка с плана за управление на Природен парк Пирин, като се произнася в полза на Тома Белев, член на Движение „Да, България“ и „Демократична България“ и кандидат за депутат. (Определение по адм. д. №3909/2017 г.). Цветинка Пашкунова и Олга Керелска са съдии от ВКС, чийто председател е именно Лозан Панов, като двете винаги застават зад предложенията на Панов и защитават неговата позиция в съвета. В съдийските среди се коментира, че именно Дишева, Пашкунова и Керелска са хората на Панов във ВСС, чрез които Панов се опитва да прокарва своята и на свързаните с него Прокопиев и политическа партия „Да, България“ политика.

IV. Налице ли е нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати от страна на Лозан Панов при участието му като „гост-лектор“ на конференцията „Независим съд – свободна държава! За правото и справедливостта“, проведена на 17.4.2019 г. и организирана от „Правосъдие за всеки“ и Движение БОЕЦ, при положение че представителят на БОЕЦ Георги Георгиев демонстрира близост с издирвания от Интерпол и подсъдим по дело за участие в организирана престъпна група за източване на КТБ Цветан Василев, а същевременно Върховният касационен съд ще бъде последна инстанция по същото дело?

В медиите бяха разпространени многобройни факти и доказателства за проведени срещи между двамата, включително и техни снимки.

Молим да бъдем уведомени в спешен порядък за предприетите от Висшия съдебен съвет действия по настоящото искане, както и за резултата от извършените проверки на изнесените факти и обстоятелства, предвид че поставените от нас въпроси представляват сериозен обществен интерес и имат отношение към безпристрастността и обективността на съдебната система, като за настоящото искане сме уведомили и Европейската комисия.

С уважение:

Александър Георгиев, управител на „Телеграф Медиа“ ЕООД

 


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички