Шефката на спецпрокуратурата обсъди в Брюксел електронното правосъдие

Онлайн във форума участва вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова

Шефката на спецпрокуратурата обсъди в Брюксел електронното правосъдие | StandartNews.com

Ръководителката на Специализирана прокуратура Валентина Маджарова, председателят на Специализирания наказателен съд Мариета Райкова, заместник-председателят на Специализирания наказателен съд Пенка Велинова, заместник-административният ръководител на Софийска градска прокуратура Христо Кръстев, председателят на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов и председателят на Камарата на следователите в България Петко Петков участваха в конференция на тема “Цифрова трансформация в правосъдието - европейски решения в утрешния ден”.

Онлайн във форума участваха вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова и еврокомисарят по правосъдие Дидие Рейндърс.

Конференцията се проведе в Брюксел и бе организирана от Европейския парламент във връзка с обсъждания между държавите-членки на Европейския съюз Регламент за цифровизация на трансграничното сътрудничество в ЕС.

В хода на дискусиите участниците поставиха акцент върху решенията на ЕС за по-активна дигитализация и по-ефективно сътрудничество между европейските държави посредством модерните технологии за обмен на данни, лесна координация и бърз достъп до информация между магистратите.

Подчертано бе, че усилията на европейските институции са насочени към постепенното създаване на условия, благоприятстващи сближаването на отделните наказателно-правни системи, както и немислимото в миналото усъвършенстване и ускоряване на международно-правното сътрудничество. Изтъкната бе нуждата от въвеждане на реално съществуващи, лесно достъпни, практически работещи и сигурни инструменти за осъществяване на трансгранично  сътрудничество в реално време. Като добър пример в това отношение бе посочена електронната система на Европейската прокуратура за обмен  на данни между компетентните органи на национално ниво.

Участниците във форума се обединиха около извода, че „дигиталната трансформация на правосъдието е средството, посредством което ще преодолеем границите, които ни разделят, и правосъдието ще стане по-бързо и по-евтино за всички европейски граждани. Чрез дигитализацията достъпът до правосъдие ще се подобри, обменът на информация по трансгранични разследвания в дигитална среда ще доведе до ускоряване на наказателното производство и на събирането на доказателства“.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай