Четвъртък,

Омбудсманът размаха пръст заради бавното правосъдие

От: Рачо Рачев -
177
Омбудсманът размаха пръст заради бавното правосъдие
A
A
A

Общественият защитник Диана Ковачева изпрати становище до парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред във връзка с обсъждането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците №054-01-98, внесен на 22.10.2020 г., съобщиха от пресофиса на омбудсмана.

В него се предвижда при усложнена епидемична обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт да отлагат дела до един месец. Също така се предлага по време на епидемичната обстановка всички съобщения и призовки да се връчват на посочен от страната електронен адрес, включително провеждане на съдебни заседания чрез видеоконферентна връзка.

„В качеството си на омбудсман, призван да насърчава и защитава правата на човека и основните свободи, намирам за необходимо да акцентирам, че достъпът до правосъдие е безспорно и неотменимо право, което следва да се осъществява безпрепятствено, а държавните органи и институции следва да предприемат всички възможни мерки и действия за създаване на организация и условия за осъществяването му“, пише омбудсманът в становището си.

Доц. Ковачева е категорична, че е необходимо в най-кратък срок да бъдат гласувани и приети нормативните текстове от ЗИД на ГПК, регламентиращи видеоконференцията при разглеждане на граждански, наказателни и административни дела.

„Ситуацията в страната отново извежда по категоричен начин на дневен ред въвеждането на електронното правосъдие в пълната му функционалност. Това ще повиши ефективността на съдебната система чрез използване на електронни документи от органите на съдебната власт при взаимодействието им с други административни органи, организации, гражданите и бизнеса. За съжаление процесът беше спрян от ВСС през м. септември 2020 г. и смятам, че всички имаме интерес той да продължи да се развива с възможно най-бързи темпове, при отчитане и на мнението на съдебната система“, акцентира омбудсманът.

Диана Ковачева посочва още, че дефицитът от липсата на електронно правосъдие е особено видим в ситуацията, в която административните ръководители на органи на съдебната власт получават законова възможност да отсрочват дела, макар и за не повече от 30 дни, и съдилищата на практика могат да спрат работа и така на българските граждани да бъде отказан достъп до правосъдие, защото „бавното правосъдие е на практика отказ от правосъдие“.

„Достъпът до правосъдие и правото на справедлив процес е неотменим елемент на правовата държава, без който е невъзможно осъществяването на върховенството на правото като основна ценност на всяко общество“, категорична е Ковачева и настоява да се въведат алтернативни възможности за достъп до правосъдие в разумен срок, било чрез ползване на електронното правосъдие, там където го има, било чрез дежурни съдии или други подходящи мерки.


Всички новини от категория Правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com