Столична община в помощ на хората с деменция

Целта на инициативата е да се осигури подкрепа за непосредствено засегнатите от деменция и за техните близки, както и да бъде повишена

Столична община в помощ на хората с деменция | StandartNews.com

Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев ще връчи първите безплатни GPS устройства на хора, страдащи от деменция или друго заболяване, което крие риск от загубване в сряда от 11 часа в Зала 5 на Столичния общински съвет.

Припомняме, че на свое заседание от 21.04.2022 г., Столичният общински съвет прие решение за предоставяне на 250 бр. GPS устройства на хора с деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване. Заедно с устройството ще бъде предоставяна и SIM карта с безплатен абонамент за 24 месеца.

Целта на инициативата е да се осигури подкрепа за непосредствено засегнатите от деменция и за техните близки, както и да бъде повишена.

Безвъзмездно могат да получат GPS устройство лица, които отговарят на следните условия:

1. Да са получили резултат от MMSE (Mini-Mental State Examination) тест под 27 точки – т. е. обхващат се хора в преддементна фаза, както и в лек, умерен или тежък стадий на деменция;

2. Да имат настоящ адрес или постоянен адрес на територията на Столична община (настоящият адрес да не е извън границите на Столичната община);

3. Да имат непрекъснати здравноосигурителни права.

Документи:

1. Заявление по образец;

2. Декларация по образец от лицето, че е съгласно да получи GPS устройство;

3. Епикриза или друг документ от невролог или невропсихолог, в който са описани специфичните изследвания за поставяне на диагноза и са упоменати резултати от проведено невропсихологично изследване с MMSE тест, и друга медицинска документация относно наличието на придружаващи заболявания, ако има такава;

4. Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник.

Документите могат да бъдат подадени лично или от член на домакинството (съпруг; лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство; дете или роднина, ако живеят при лицето).

Документите се подават в плик А4, върху който се изписват трите имена на кандидата (в полето за подател) и Комисия за предоставяне на GPS устройства (в полето за получател).

Документи могат да бъдат подадени в районната администрация на адрес: бул. “Васил Левски” № 2, всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.; в Столичната община на адрес: ул. „Московска“ №33, фронт офис или по електронен път – в този случай приложените документ следва да се сканират и подадат заедно със заявлението.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Редакция
Коментирай