Забраняват сегашните чашки за кафе, вижте какви ще са новите

Съдовете за напитки задължително трябва да са от рециклирани материали

Забраняват сегашните чашки за кафе, вижте какви ще са новите | StandartNews.com

Старите пластмасови чаши за кафе скоро няма да могат да се използват.

Нова наредба предвижда задължително съдовете за напитки да са произведени от 30% рециклирана суровина. Това съобщи зам.-министърът на околната среда и водите Ренета Колева по време на международната конференция „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“. „Предстои приемането на Наредба за ограничаване на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба“, съобщи заместник-министърът. Проектът предвижда задължение за влагане на рециклирана суровина в съдовете за напитки – 30%, и цел от 90% разделно събиране на РЕТ бутилки. Целта е да се приложат поетапни мерки за промяна на потребителските модели.

„За прехода към кръгова икономика при управлението на отпадъците стремежът е за удължаване на жизнения цикъл на продуктите чрез политики и технологични решения за повторно използване и рециклиране на материали и продукти. Нарастващото търсене на суровини и енергийни ресурси при ограниченото им предлагане води до необходимостта от развитие на иновациите – в партньорство с бизнеса и научните среди ще се търсят нови решения в промишлеността“, каза Колева.

Според нея от ключово значение за мерките срещу измененията на климата е по-разумното използване на суровините, като промяната трябва да обхваща целия производствен цикъл. Новите цели за 2035 г., заложени в Закона за управление на отпадъците, са 65% повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци и ограничаване на депонирането до 10%.

Политиката на МОСВ предвижда още разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, включително изграждане на площадки за предаване на отпадъци от домакинствата, с което да бъдат осигурени допълнителни възможности за повторна употреба и рециклиране на отпадъци, които сега не са обхванати в системитеКафето вече в различни чаши, вижте каквиКафето вече в различни чаши, вижте каквиКафето вече в различни чаши, вижте каквиКафето вече в различни чаши, вижте каквиКафето вече в различни чаши, вижте каквиКафето вече в различни чаши, вижте какви

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Редакция
Коментирай