Вторник,

Ето условията за онлайн обучение

От: Редактор -
247
Ето условията за онлайн обучение
A
A
A

Здравното министерство посочи кога и при какви условия даден клас или училище ще преминават в дистанционна форма на обучение.

Това решение ще се взема спрямо ситуацията в дадена община - типът на разпространението на заразата, 14-дневна заболяемост на 100 000 население в населеното място, седмичният ръст, засегнатите групи и процентът отсъстващи ученици, поради заболяване, сравнимо с COVID-19.

От данните става ясно, че са разработени пет сценария спрямо изброените критерии.

Най-лошият сценарий е при общините в червената зона – с над 120 заболели на 100 000 население в населеното място. Ако в дадена община има повсеместно разпространение – големи огнища, устойчиво предаване на инфекцията и се наблюдава увеличават се хоспитализациите и смъртните случаи, не се взема предвид дали е отчетен положителен седмичен ръст.

По отношение на засегнатите групи се следи дали те са основно на активната (24-59 г.) възраст или детската възраст, или пък са в различни възрастови групи.

При учениците пък се следи за отсъствие на и над 20% от присъстващите в дадена паралелка ученици или на и над 15% от учениците по медицински причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19.

При комбинация от тези критерии и влошаване на епидемичната обстановка в населеното място, по препоръка на РЗИ или областния оперативен щаб, училищата в населеното място преминават в неприсъствено обучение, независимо от броя на отсъстващите ученици. Онлайн ще се учи и при отсъствие на и над 15% от учениците по медицински причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19.

При отсъствие на и над 20% от присъстващите в дадена паралелка ученици пък целият клас ще преминава на неприсъствено обучение.

При наличие на заразен ученик/учител и след оценка на риска паралелката/паралелки преминават на дистанционна форма на обучение. При установена тенденция за нарастване на броя на отсъстващи ученици със съмнение за COVID-19 (над двама ученика) в една паралелка или в две и повече паралелки, училището информира РЗИ своевременно.

Малко по-лек е вариантът, ако областта е в оранжевата зона -  В тези случаи при отсъствие на и над 20% от присъстващите в дадена паралелка ученици, тя ще преминава на неприсъствено обучение. При отсъствие на и над 15% от учениците по медицински причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 , също ще се учи онлайн. При установена тенденция за нарастване на броя на отсъстващи ученици със съмнение за COVID-19 (над двама ученика) в една паралелка или в две и повече паралелки, училището информира РЗИ своевременно.

Когато областта попада в жълтата зона със заболеваемост между 20 и 59.9 на 100 000 , има седмичен между 20 и 50 и същото време там се наблюдават семейни огнища, огнища в трудови или детски/ученически колективи, но пък няма устойчиво разпространение на инфекцията.

При отсъствие на и над 20% от присъстващите в дадена паралелка ученици или при отсъствие на и над 15% от учениците в учебното заведение по медицински причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 е необходимо да се проведат изследвания сред заболелите ученици за наличие на SARS-CoV-2.

При положителни резултати се поставят под карантина засегнатите паралелки. Провежда се наблюдение на развитието на епидемичната обстановка и при влошаване - училището преминава в дистанционна форма на обучение.

Ако областта в жълтата зона, но седмичният ръст е между 10 и 19 и няма огнища или голям брой процент ученици и учители, ще учат онлайн само отделни паралелки при положителен случай на ученик или учител.

При най-лекия сценарий - при регистрирани един или повече случаи без да е установено устойчиво предаване на инфекцията,отново ще учат онлайн само отделни паралелки при положителен случай на ученик или учител.


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com