Понеделник,

7 принципа за бързо учене на чужд език

От: Стандарт -
2933
7 принципа за бързо учене на чужд език
A
A
A
  • Сугестопедията подобрява духовното здраве на хората, казва Ангелина Миразчийска

 

Ангелина Миразчийска е преподавател - сугестопед по английски език и автор на сугестопедични книги и учебници. Професионалният ѝ опит включва преподаване на английски език на деца, младежи и възрастни и работа по проекти, свързани с чуждоезиково обучение, здравно образование и личностно развитие. Обучила е и над 120 американски доброволци от Корпус на мира на САЩ как да преподават успешно английски език в многобройни български градове и села в периода 2000 - 2012 година. В резултат на натрупания опит, Ангелина решава да се посвети на преподаването чрез сугестопедия, което е убедена, че дава най-качествени резултати при всички възрасти, както и обогатява цялостната човешка личност.

 

- Какви курсове за чужди езици организира вашата школа по  сугестопедия?

- Сугестопедичен център Вихровения предлага широк кръг от чуждоезикови курсове: английски език за възрастни, деца и младежи, италиански език за възрастни и младежи, испански език за възрастни, френски език за възрастни и български език за чужденци.

  - Колко голям е интересът към тези курсове и разпознаваем ли е методът в България?

- Интересът към тези курсове е голям, защото те предлагат много повече от успешно и трайно усвояване на езика на желаното ниво. Курсистите разиграват ролеви ситуации, които им дават умения да се справят в разнообразни житейски ситуации; научават увлекателни истории и любопитни факти за значими събития и личности от древността до наши дни; схващат прецизната граматика и словоред чрез прилагането им на практика в разговор, игра или песен; общуват в спокойна и подкрепяща среда, където грешките се приемат като естествена част от развитието на езиковите умения и се преодоляват чрез смислени примери, деликатно представени от преподавателя – сугестопед.

Относно разпознаваемостта на метода – в България тя е значително по-малка, отколкото в Западна Европа, САЩ, Канада и Австралия, където най-престижните училища и университети преподават чужди езици и разнообразни други дисциплини чрез сугестопедия. Там сугестопедията е заложена в програмите на педагогическите специалности и всеки бъдещ преподавател се запознава с нея още от 1-ви курс в университета.

- Какво е времетраенето на един курс и какъв обем от знания се научава? 

- Курсовете за възрастни са интензивни, с продължителност до пет седмици. За деца и младежи са два пъти седмично, докато трае учебната година.

Участниците в един сугестопедичен курс усвояват от 3 до 5 пъти повече материал, отколкото в курс по друга методика. Как е възможно това? Представете си сугестопедичния курс като пъзел от 1000 парченца, за нареждането на който имате същото време като за пъзел от 200 парченца. Вие получавате всичките 1000 парченца наведнъж и се запознавате с крайната си цел –картината на придобитите знания - от самото начало. Чувствате радостно вълнение от творчеството, което ви очаква, мобилизирате се и започвате да нареждате – първо сглобявате група от 3-4 парченца, после още няколко групи, след това с помощта на фантазията и асоциативното си мислене оформяте все по-големи и многобройни групи и накрая получавате цялата картина на наредения пъзел. През цялото време си сътрудничите с преподавателя и групата и черпите взаимно знания, идеи и вдъхновение.

- Бихте ли пояснили как чрез метода на сугестопедията се научава чужд език?

Сугестопедията има седем принципа, които определят как се научава чужд език и те са:

1. Любов

Когато обичаш това, което правиш, не пестиш усилия и не те плашат никакви предизвикателства. Преподавателят-сугестопедагог обича учениците си – това означава, че ги приема такива, каквито са, грижи се да развиват талантите си и им помага да изживяват най-добрата част от себе си. Същото се отнася и за самия сугестопедагог – той се грижи за развитието на собствените си таланти и дава личен пример, защото в сугестопедичните занимания престижът и професионализмът на преподавателя са определящи за успеха.

2. Свобода

Учениците имат свободата да избират по какъв начин да се включат в сугестопедичните занимания според това дали учат най-добре чрез слушане, наблюдение, движение, говорене, размисъл. Често учениците и учителят влизат в роля и избират каква история да разкажат или ситуация да разиграят. Разбира се, преподавателят има конкретни цели и план на урока, но оформлението му е като една голяма игра, в която се преплитат лексика и граматика, предварително аранжиране и импровизация, радост и сериозност. В тази игра всеки участник е свободен да определи ролята си и да намери мястото си. Свободата в сугестопедичните занимания е огледало на свободата в живота, където всеки избор води до поемане на отговорност за последствията, затова сугестопедичните уроци, особено за деца и младежи, са отлично средство, с което те да усвоят необходими житейски уроци и умения.

3. Убеденост, че нещо необикновено се случва

Преподавателят-сугестопедагог вярва, че учениците му са необикновени и имат потенциал за необикновено високи постижения. Вероятно сте чували за експеримента, в който разделят ученици с еднакъв успех на две групи и поверяват обучението им на двама различни преподаватели. На единия преподавател казват, че ще работи с група изключително надарени деца, а на другия – с деца с успех около средния. След известно време установяват, че първата група деца действително постигат много по-високи резултати от втората. 

4. Многократно увеличен материал

Програмата на един сугестопедичен курс не само активира бързото възприемане и трайно запаметяване на голям обем академична информация, а и взима предвид цялостната личност на курсиста с неговите емоции, мироглед, стремежи и мечти. Сугестопедичните занимания в своята същност са интересни житейски събития и както ние винаги носим със себе си спомените за дълбоко впечатлили ни събития, така си създаваме трайни спомени и за преживяното в сугестопедичния курс и цялата палитра от езикови умения, които той е обхванал.

5. Връзката част – цяло, цяло – част; възприемане на частта чрез цялото

В сугестопедията няма изучаване на изолирани звуци, срички, думи, нито фиксиране върху термини и понятия. Всичко се изучава в неговата цялост, така както го използваме при реалното общуване в живота. Сентенцията „Всичко е във всичко“ важи с пълна сила за сугестопедията, където непрекъснато се правят взаимовръзки между различни сфери на знанието, между изучаване на чужд език, изкуство, философия, психология, история, география, физика, математика, музика.

6. Използване на „златното сечение“

Златното сечение представлява съотношение, при което ако нещо е разделено на две неравни части, то по-малката част се отнася към по-голямата, така както по-голямата към цялото. Човешкото око възприема като хармонични и красиви предмети, сгради, произведения на изкуството и природни обекти, чиито пропорции са оформени според златното сечение. Нашите биоритми също са в това сечение - затова и времето в сугестопедичните занимания е разпределено според него и така курсистите не чувстват умора. Подредбата на сугестопедичните зали, сугестопедичните материали и табла също са според хармонията на златното сечение. Венец на сугестопедичното изкуство са концертните сеанси, при които сугестопедагогът чете увлекателна история с интонация и темпо, сливащи се с класическа музика от Моцарт, Бетовен, Чайковски и други композитори. Всеки концертен сеанс е разделен на две части – активен и пасивен концертен сеанс – и отново следва пропорциите на златното сечение, което води до естествено, неусетно и трайно запаметяване на лексиката и граматиката, включени в историята.

7. Естетика и класическа изкуство

Класическото изкуство е неразделна част от сугестопедичния курс. То присъства чрез концертните сеанси, чрез репродукции на класически картини, цитати от класически произведения, пеене на класически песни. Естетиката в сугестопедичната програма, в отношението на сугестопедагога и в оформлението на учебното пространство стимулират курсистите да учат пълноценно и с желание и да изграждат общност с етични взаимоотношения.

 - Как се разви методът от създаването му преди десетилетия от проф. Лозанов до  наши дни?

Сугестопедията е създадена през 1966 година от проф. д-р Георги Лозанов, български невролог, психолог и педагог, като методика за разкриване и оползотворяване на необятния човешки потенциал за учене и личностно развитие.

Проф. Лозанов създава институт, както и департамент на Софийския университет, който анализира резултатите от сугестопедичното обучение на деца, младежи и възрастни и данните му сочат, че с метода на сугестопедията трайно се усвоява многократно увеличен материал без стрес и умора, с чувство на ободряване и прилив на енергия.

Заинтригувани от тези постижения, през 70-те години на миналия век, учени и изследователи от цял свят започват да се стичат към България, за да видят на място как се постигат тези впечатляващи резултати. През 1978 година от ЮНЕСКО изпращат специална комисия, която наблюдава сугестопедични уроци и проследява сугестопедични програми, сравнява резултатите на класове, обучавани по сугестопедичния метод, с резултатите на класове, обучавани по традиционни методи и излизат с официално заключение, че „Сугестопедията е по-висш метод на обучение“ както в сферата на чуждоезиковото обучение, така и по всички останали предмети, изучавани в училище.

Оттогава насам, сугестопедията претърпява развитие, което е плод на усилията на учени и педагози от цял свят, но проф. Лозанов е творецът, който до края на жизнения си път през 2012 година, вдъхновява усъвършенстването й, ръководи научни и преподавателски екипи и обучава сугестопедагози.

Негов най-изявен съмишленик и сътрудник през 80-те и 90-те години е проф. д-р Евелина Гатева, сугестопедагог и надарена оперна певица, с която обединяват наука и изкуство в сугестопедичната методика и я обогатяват с изразните средства на операта, театъра, изобразителното изкуство, балета.

През 2010 година проф. Лозанов основава и Фондация „Проф. д-р Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева“ , която обучава и сертифицира сугестопедагози в България.

Сега сугестопедагозите продължават да  разработват програми по чужди езици и основни училищни дисциплини и да създават сугестопедични учебници и книги.

 - Подобрява ли според вас сугестопедията духовното здраве на хората? 

Когато човек е вдъхновен от стойностна цел и съзнанието му е изпълнено със спокойствие и творчески стремежи, това неминуемо се отразява благоприятно на духовното му здраве. Забелязвам, че все повече хора се включват в сугестопедичен курс именно заради този ефект и като контрапункт на стресиращото ги, забързано ежедневие. Проф. Лозанов е казвал: „Сугестопедията дава време“ и който е преминал поне един сугестопедичен курс, разбира на практика какво означава това.

- Курсовете, които провеждате, допринасят ли за откриване на някои скрити заложби у хората, които изучават чужд език по този метод? 

Сугестопедичните уроци са много динамични, с често сменящи се дейности, което допада на курсистите и те остават свежи и любопитни не само до приключване на сугестопедичните занимания, а и след това – в ежедневието. Любопитството им се насочва и към вътрешния мир, в който те нерядко се връщат към любими дейности от детството – например, да рисуват, да си майсторят някакви фигурки, да си измислят смешни истории – или решават да изпробват нещо ново, за което все не са намирали време или смелост. Сугестопедията мобилизира наречения от проф. Лозанов „резервен комплекс“, който е свързан не само с по-успешно учене на чужди езици, а и с изразяване на мощния творчески потенциал, заложен във всеки един от нас. Неслучайно, курсисти споделят, че по време или след сугестопедичен курс са започнали мечтаната работа, отишли са на мечтаното пътешествие, прекарали са мечтаните моменти с близки хора.

- Бихте ли ни разказали нещо любопитно за метода?

Знаете ли, например, че има сугестопедични опери, написани за деца в началното училище? В тях се разгръщат сюжети, които под формата на музикална приказка, запознават учениците с българския език и литература, математиката, географията, биологията, историята, астрономията, въвеждат ги в необятния свят на науката и изкуството и възпитават в тях стремеж към истинските житейски ценности и добродетели. Именно това прави сугестопедията и с хората от всички възрасти – дава им желание, вяра и сили да постигат истински ценното.


Всички новини от категория Образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията