Дубай строи най-мощната електроцентрала в света

В момента електроенергията в ОАЕ се произвежда основно чрез изгаряне на природен газ

Дубай строи най-мощната електроцентрала в света | StandartNews.com

Дубайската електрическа компания DEWA е завършила 44% от строителството на първата помпено-акумулираща водноелектрическа централа в Персийския залив. Tя ще се захранва със слънчева енергия и ще се съхранява в огромен резервоар с вода, издигнат на височина 70 м. Съхранената енергия ще бъде достатъчна за четири дни производство на електроенергия за Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Помпено-акумулиращите инсталации съхраняват излишък от енергия - обикновено възобновяема енергия и по-специално слънчева енергия - чрез изпомпване на вода от долния резервоар в горния резервоар. По време на пиковото търсене на електроенергия водата се изпуска в долния резервоар и задейства хидротурбини, които произвеждат електроенергия и я предоставят на потребителите. Хидроелектроцентралата, която се изгражда в граничния град Хата в Оман, ще има два язовира - единият с височина 37 м, а другият - 70 м. Когато няма търсене, помпите прехвърлят вода от долния резервоар към горния.

Помпите ще се захранват от соларен парк с мощност 1 GW, който се изгражда в близост до електроцентралата и ще захранва разпределителната мрежа. Проектният живот на централата е 80 години. Обемът на водата в горния резервоар се равнява на 1,5 GWh. Времето за реакция при увеличаване на зареждането е само 90 секунди. Дължината на тунела, през който водата ще тече и ще върти турбината, е 1,2 км. Твърди се, че ефективността на инсталацията е най-висока - 78,9%. Това вероятно е световен рекорд за подобни съоръжения.

В момента електроенергията в ОАЕ се произвежда основно чрез изгаряне на природен газ (95 %). Сред възобновяемите енергийни източници производството на енергия от слънцето има огромно предимство. През 2021 г. соларните паркове представляват 2 705 от 2 706 MW капацитет за възобновяема енергия в ОАЕ. Страната се опитва да намали потреблението на изкопаеми горива и да диверсифицира използването на възобновяеми източници.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай