Думи vs. дула

Думи vs. дула

През 1891 г., 13 години след Освобождението си, България за първи път се замисля за своята историческа памет. За това, че нейните знаци трябва да бъда...