Съдебната реформа не може да се отлага

Съдебната реформа не може да се отлага | StandartNews.com

Гл. ас. д-р Чавдар Стоянов, доктор по европейско, международно и международно наказателно право

В годините на прехода постоянно обсъжданата съдебна реформа се оказа едно от най-големите предизвикателства пред българската държава. И днес тя продължава да е водеща тема в дневния ред на обществото. Промяната е належаща, жизнено необходима. Реформата в съдебната власт следва да промени самото функциониране на системата и по този начин да даде път за повече прозрачност, бързина, демократичност и ефективност при осъществяване на правосъдието. Тя трябва да отговори на високите очаквания на българското общество за справедливост, законност и безпристрастност, защото "правосъдието се осъществява в името на народа" (чл. 118 от Конституцията на Република България).

След пълноправното членство на България в ЕС нуждата от всеобхватни реформи в съдебната власт придоби още по-големи размери. Стъпките към промяна, тяхната ефективност и положителни резултати, биха довели до засилване на доверието в държавата ни от страна на нашите европартньори, а така също и връщане на вярата на българските граждани в правовия ред и справедливото правораздаване. Успешните реформи биха променили изцяло в положителна насока образа на България пред света, а това би било реална предпоставка за идването и на повече чужди инвеститори в нашата държава, както и за икономически растеж.

Преди всичко реформата в съдебната власт трябва да се уповава на установения в държавата конституционен правов ред. Следва да се отчетат както европейските препоръки и насоки в това отношение, така и положителния опит на водещите европейски държави с ефективно функциониращи съдебни системи като Германия, Франция и Англия. Чуждият опит, наред със залегналите в Конституцията устои на правовата държава, биха довели до положителни резултати в борбата със закостенялостта, тромавостта и липсата на пълна прозрачност в съдебната система. България има уникално добри юристи, подготвени съдии и прокурори, но в последно време сигналите от Европа говорят за дейността на Прокуратурата като по-успешна, по-съвършена, което означава, че съдът също може да се представи на висотата на обществените и европейски очаквания, ако се проведе ефективна и добре обмислена реформа.

Най-важните и неотложни стъпки към промени включват по-голяма прозрачност, пълна независимост на съдебната власт от политическата класа и усилваща се ефективна борба с корупцията и престъпността. Принципът за независимост на съдебната власт е основополагащ и е прогласен в самата Конституция.

Една от стъпките за справяне със задкулисието би била именно въвеждането на гаранции за спазване на принципа за случайно разпределение на делата и принципа за реалното състезателно начало в конкурсните процедури за избор на нови и млади кадри в съдебната власт с висока степен на подготовка.

Необходимо е да се зачитат европейските стандарти, имаме да извървим дълъг път в тази посока. Ето защо реформите в съдебната власт са не само крайно необходими и належащи в политически аспект, но те биха поставили и основите на едно единно и успешно функциониращо общество. Успешните радикални реформи ще доведат до връщане на уважението на гражданите към съдебната система, а така също и към справедливостта и върховенството на закона. Нима това не е повеля и необходимост, желание на всеки български гражданин?

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай