Пет причини дърпат надолу сивия сектор

Пет причини дърпат надолу сивия сектор | StandartNews.com

Отличници сме по събиране на ДДС и акцизи, трябва ни минимална заплата по сектори, казва Добрин Иванов,
изпълнителен директор на АКИБ

Изсветляването на икономиката и намаляването на сивия сектор до 25 процента се дължи на няколко фактора. Кабинетът предложи, а депутатите промениха куп данъчни закони, регистрационни и лицензионни режими. В последните години има съществена промяна в бизнес климата и в общите условя за правене на бизнес, което несъмнено води до изсветляване. Съществен елемент е и факта, че периодът 2015 г - 2017 г е на икономически растеж, т.е. самият икономически цикъл е в период на подем. Обикновено, когато икономиката расте, нараства и светлата икономика, а когато икономиката е в период на криза, идва и бум на сивата икономика. Причина за изсветляването е и относително стабилната политическа обстановка в страната, както и отсъствието на финансови и банкови кризи. Европейският фактор също не е без значение. Европейската икономика расте на фона на световната. Така че, ако се провокира някаква нова икономическа или световна криза, този темп на растеж или ще намалее, или ще обърне посоката си.

За съжаление, един от все още лошите показатели е индексът, свързан с пазара на труда. Той показва, че там се влошава ситуацията, т.е. все повече се наблюдават случаи на работа без трудов договор, или работа без фиксиран трудов договор, което за периода на ръст на икономиката и липса на работна ръка, е обичайно събитие. Странното е, че този под индекс показва, че икономиката създава повече работни места, отколкото е възможно да бъдат заетите от наличните безработни на пазара на труда. И това разминаване в обявените свободни места и наличните трудови ресурси на пазара на труда се дължи на факта, че обявените на пазара на труда изискват квалификация, която безработните нямат. Т.е. те трябва да бъдат допълнително преквалифицирани, за да могат да заемат тези работни места. Това е една от пречките за по-голям ръст на икономиката и съответно още по-голямо изсветляване.
Несъмнено в сивите практики, свързани с пазара на труда, голямо влияние оказва и размерът на средната работна заплата.
Често се случва, че работникът и работодателят се договарят за по-ниска от минималната работна заплата като възнаграждение, а законът и постановлението за определяне на минималната работна заплата налагат на двете страни да бъде плащана по-висока заплата. В такива случаи обикновено работникът и работодателят се договарят този работникът да работи в сивата част на икономиката - или без договор или с договор, при който са записани едни цифри в договора, а се плащат съвсем други. Или пък работникът се наема на по-късо работно време, а той работи по-дълго време. Според нас там трябва да се намери механизъм за премахване на административното определяне на минималната работна заплата и замяната на това административното определяне на минималната работна заплата да бъде с договаряне на минимални работни заплати по сектори, между работодатели и синдикати. Това е доказана европейска практика.

Много е важно какво е бъдещето на Европа и мястото на България в него.

При варианта, в който Европа е на две скорости и ние сме в групата, която е по-слабо интегрирана в ЕС, това несъмнено ще се отрази на българската икономика и ще доведе до ръст на сивия сектор.
Въпреки тези опасения, надявам се, следващите години изсветляването на икономиката да продължи с тези темпове и през 2023 г-2024 г би трябвало да имаме размер на сивата икономика между 15% и 17%, колкото е средноевропейският. Отчитаме усилията на политическата власт и промените, които са положителни. Размерът на ДДС, което се събира в България, е повече от средноевропейското ниво на събираемост. Поздравяваме ги за това. По отношение на акциза за цигари също стоим добре. В някои страни несъбраният акциз е до 25%, докато в България за последното тримесечие са отчетени 6,6% несъбран акциз от цигарите. Заявката на господин Бойко Борисов този процент да падне под 6 за следващото тримесечие също дава повод за оптимизъм.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай