Крехкият баланс между кариерата и дома

Мариан Тейсен, еврокомисар по заетостта Вера Йоурова еврокомисар по правосъдие и равнопоставеност между половете Специално за "Стандарт"

Крехкият баланс между кариерата и дома | StandartNews.com

„Как мога да съчетая личния и професионалния си живот?" Всички родители и лица, полагащи грижи, се изправят пред този основен въпрос неведнъж в професионалния си път. Това важи с особена сила за жените. Днес все още е много по-вероятно жените да останат у дома, за да се грижат за децата или възрастните си роднини, отколкото мъжете. През 2015 г. равнището на заетост при жените е било с 11,6 процентни пункта по-ниско от това при мъжете. Заетостта при жените с едно дете под 6-годишна възраст е била от своя страна по-ниска с 8,8 процентни пункта от тази при жените без малки деца, а една на всеки три жени е работила на непълен работен ден, в сравнение с един на всеки 10 мъже.

Същевременно жените в ЕС са все по-квалифицирани, а жените с висше образование са повече от мъжете. Освен това всички европейски страни се изправят пред проблема със застаряването на населението и намаляването на работната сила. В името на справедливостта, но и поради икономическа необходимост трябва да улесним жените и мъжете, всички работещи родители и лица, полагащи грижи, да съчетават кариерата и личния си живот. Целта ни е да им предложим по-голям избор и гъвкавост при организирането на ежедневието.

Привличането на повече жени на пазара на труда ще донесе двойна полза

За предприятията е добре да могат да привлекат и задържат талантливи и мотивирани служители. Освен това, като се намали разликата в пенсиите между мъжете и жените, която понастоящем в Европа възлиза на 40 %, ще намалее рискът от бедност сред жените.
Трудовият свят се променя и ние често виждаме в това предимно предизвикателство. Но нека разгледаме и възможностите: цифровизацията, например, предлага нови варианти за дистанционна работа и гъвкаво работно време. С нашето предложение за подобряване на равновесието между професионален и личен живот искаме да се възползваме от тези промени и да насърчим гъвкавите схеми на работа. Освен това предложението има за цел да подпомогне държавите членки да подобрят качеството, наличието и финансовата достъпност на детските заведения и дългосрочните грижи.
Предлагаме също така да се определят по-добри стандарти за родителски отпуск и да се въведат правила за отпуск по бащинство в целия ЕС, така че бащите да получават поне 10 дни отпуск при раждането на дете, като и двата вида отпуск се компенсират на същото равнище като болничните. Новите правила също така ще гарантират на работещите лица, които полагат грижи, поне 5 дни годишно, в които те да полагат грижа за децата или болните си роднини, което също да се компенсира поне на същото равнище като болничните.

Решихме да предоставим на семействата по-гъвкави схеми за отпуск

така че не само да улесним живота на работещите родители и лица, които полагат грижи, но и да постигнем по-добро разпределение на отговорностите за полагане на грижи.
По-доброто равновесие между професионалния и личния живот е от полза не само за семействата, но ще донесе и много други предимства: ще се подобри равенството между половете на трудовия пазар, а по-доброто използване на наличните способности ще бъде полезно за предприятията, за държавите членки и за икономиката като цяло. Като гарантираме, че отговорността за полагане на грижи не натоварва непропорционално жените, ще успеем да преодолеем и икономическите загуби в размер на 370 милиарда евро, които пораждат ежегодно различията между половете по отношение на трудовата заетост. Убедени сме, че в тясно сътрудничество с държавите членки, социалните партньори и заинтересованите лица, с настоящото предложение ще постигнем реални промени в ежедневието на много работещи родители и лица, които полагат грижи.

*Заглавията са на редакцията

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай