200 млн. повече разходи в бюджета, но за какво?

200 млн. повече разходи в бюджета, но за какво? | StandartNews.com
София. Преди дни Министерството на финансите публикува промените в бюджета за 2013 г. и мотивите към тях. С актуализацията дефицитът ще се увеличи от 1,4% до 2% от БВП. Какви са мотивите на правителството за ревизията? 1/ Промените се правят заради очакването неизпълнение на приходите и идентифицирани от МФ допълнителни разходи. 2/ Приходите няма да бъдат изпълнени с 293 млн. лв. изцяло заради данъчните постъпления (с 555 млн. лв. по-малко). Откъде идва този песимизъм? Данните за бюджетното изпълнение до май по никакъв начин не говорят за очаквано неизпълнение на приходите - напротив, има ръст с над 7%. Единственият данък, който бележи лек спад в събираемостта тази година, са акцизите, но там се наблюдава постепенно подобрение през последните месеци. При по-ефективни мерки за прекъсване на контрабандни канали и ДДС измами очакваното неизпълнение на данъчните приходи би могло да бъде свито до минимум. 3/ Най-голямата въпросителна се поражда от актуализацията на разходната част. Там промяна има само в перото "Резерв за непредвидени и неотложни разходи". За "структурни реформи и допълнителни фискални мерки" са заложени 2,4 млн. лв. Затова се пораждат неизбежните въпроси около тази актуализация на разходите: Защо всички допълнителни разходи са разписани в това перо? Видно е, че 40 млн. нови разходи са предвидени за социални плащания за гражданите, а 160 млн. - за "разплащане с бизнеса". Защо в такъв случай тези допълнителни разходи не са разписани в разходните пера в бюджета, за които се отнасят, а са добавени към резерва за непредвидени и неотложни разходи? Тази липса на конкретика при разписването на новите разходи автоматично навежда на мисълта, че изложените мотиви за допълнителни разходи не включват всички допълнителни разходи и правителството би искало да си остави свободата да харчи част от тези допълнителни средства по свое усмотрение. Липса на конкретика има и в мотивите за допълнителните 160 млн. лв. за разплащане с бизнеса и 40 млн. за социална подкрепа. Вижда се, че зад гръмкото обещание за "разплащане с бизнеса" всъщност стои един доста селективен подход за изчистване на задължения само на силовите министерства. Освен това там попадат и "инвестиции по бюджета на Министерството на здравеопазването" и "средства за земеделските производители", които очевидно нямат нищо общо със заявения приоритет за разплащане с бизнеса. При допълнителните 40 млн. за "подкрепа за гражданите" са цитирани недостатъчни средства за интеграционни добавки за хората с увреждания. Този аргумент също не е убедителен, при положение че бюджетът на програма "Интеграция на хората с увреждания" на МТСП за 2013 г. е по-голям в сравнение с предходната година. 4/ Защо, при положение, че дефицитът се увеличава с 493 млн. лв. таванът за новоемитиран дълг се вдига с 1 млрд. лева? Това са двойно повече пари, аргументирани с нуждата от по-голям комфорт и гъвкавост за финансиране на дефицита и ще предизвикат още по-голямо раздуване на дупката в бюджета. Другото възможно обяснение е, че се планират някакви разходи "под черта" (примерно посредством финансиране от фискалния резерв, което да бъде покрито с нов дълг), които няма да се видят в разходите, а ще се отразят единствено на фондовете във фискалния резерв. Актуализацията на бюджета за 2013 може да бъде избегната с мерки за увеличаване на събираемостта на приходите и отлагане на някои разходи с по-нисък приоритет. Но правителството предпочита да поеме по-лесния път на увеличаване на дефицита и емитиране на дълг.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай