Варна е начело по приемни семейства

Към края на 2019 година те са 142

Варна е начело по приемни семейства | StandartNews.com

Най-много приемни семейства има в морската ни столица Варна. Градът е на първо място по брой на приемни семейства в страната. Към края на 2019 година техният брой е 142, а броят на децата, преминали през услугата, е 171, съобщават от дирекция "Социални дейности" в общината.

В подкрепа на процеса за деинституционализация на социалните услуги за деца и младежи се реализират два проекта, чието изпълнение ще продължи и през настоящата година, пише Петел. От началото на януари 2015 година Община Варна е партньор на  Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане в изпълнението на проект „Приеми ме 2015“, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”. Целта е създаване на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, и на деца в риск от изоставяне.

При предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа”, общината осигурява финансова подкрепа на децата, настанени в приемни семейства на нейната територия, чрез изплащане на месечни средства. Те се определят спрямо гарантирания минимален доход, определен за страната и в зависимост от възрастта на конкретното дете.

Вторият проект „Общностен център за деца и семейства“, който  е със срок на изпълнение до 31.12.2020 г., финансира изпълнението на 6 услуги за деца с и без увреждания. Основната цел е превенция на социалното изключване, чрез предоставяне на интегрирани услуги за подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните семейства, а до настоящия момент услугите са ползвани от  2637 деца.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай