Старозагорско училище беше удостоено с отличителен знак

Старозагорско училище беше удостоено с отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ 2020 г.

Старозагорско училище беше удостоено с отличителен знак | StandartNews.com

Старозагорското средно училище „Христо Смирненски“ е удостоено с отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“ 2020 г.  за постигнати резултати в грижата за децата и за създаване на условия за пълноценно им развитие.  

Учебното заведение се включи в конкурса в категория „Значима иновация“  със създаденото през 2019 г. и успешно функциониращо и до днес радио „Междучасие“. Училищното радио напълно оправдава своята цел – повишава интереса на учениците  билингви към българския език, развива уменията им за комуникация и правилно говорене, възпитава в родолюбие и подобрява микроклимата в училище.

Наградата е определена от седемчленна комисия под ръководството на Председателя на Държавна агенция за закрила на детето. В комисията участват представители на Консултативния съвет и Съвета на децата към ДАЗД, експерти на ДАЗД, общественици, представители на медиите и др.

Конкурсът е на Държавна агенция за закрила на детето. Отличителният знак „Аз гарантирам щастливо детство“ се дава за трета поредна година. Награди и почетни знаци се връчват в четири категории: Устойчиво развитие, Успешна промяна, Значима иновация, Значимо партньорство. Основният критерий, по който се определят отличените, е приносът в грижата за децата. Наградите се присъждат за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за пълноценното им развитие.

Участниците са общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца, детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа, читалища и родители.

Предвид епидемичната обстановка в страната тържествената  церемония по награждаването се проведе онлайн на 25 март.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай