Избирател се жалва от член на комисия заради жеста "ще се гръмна"

Изведоха от секция кмета на Красново, гледал на екрана за кого се гласува

Избирател се жалва от член на комисия заради жеста "ще се гръмна" | StandartNews.com

Десетки сигнали са регистрирани до днешния час в 17-ти Районната избирателна комисия - Пловдивски. Голяма част от тях касаят остъстващи членове на избирателни комисии, други пък са за агитация и нарушения в изборния процес. Малко обаче от жалбите са уважени, пише TrafficNews. 

Един от най-куриозните сигнали е подаден на електронната поща на 17-ти РИК. В него се твърди, че вероятно член на комисия е отговорил с подигравателен жест на жена, която задала въпрос. 

„Привет, бих искала да подам своето оплакване спрямо провеждането на избори 14.11.2021 година, като започна с това, че при задаването на въпроса ми дали бих могла да гласувам на хартиен носител, получих подигравателен отговор от сорта на това, че било по-бързо и лесно машинното гласуване, последван от жест, който визира изказването ,, Идва ми да се гръмна! ‘’ (въпросната госпожица). 

Използват телефоните си по време на гласуване, което мисля, че би трябвало да е забранено!

Не се спазват и противоепидемичните мерки, в точност въпросните госпожици не носеха своите предпазни маски.

При направената им забележка дори си позволиха конфронтация спрямо мен, вместо да замълчат и вземат поука, при видно допуснати всички нарушения от тяхна страна.“, пише в сигнала. 

В постъпилото електронно писмо обаче не просто не са посочени идентифициращи данни за лицето, подаващо сигнала, но и не личи да е идентифицирано лицето, правещо жеста с ръка "пистолет".

Предвид това, комисията намира, че така постъпилият сигнал е анонимен, поради което не следва да бъде разглеждан.

Дори обаче замесените - подаващия сигнал и обекта му, да бяха известни - нарушението на изборното законодателство няма. 

Някои от другите сигнали са за поставени агитационни материали в близост до секции в Кричим и в село Чалъкови, за което са разпоредени проверки. 

Друго оплакване гласи, че в секция в Асеновград, се допускат избиратели да гласуват без видими увреждания с придружител, както и че придружителите не се вписват в списъка за вписване на придружителите. Твърди се още, че членовете на СИК не изискват документ за самоличност на придружителите, а така също и че членовете на комисията помагат на избирателите да гласуват като извършват действия вместо тях.

Заради сигнала член на РИК 17 е провел телефонен разговор с председателя на секцията, който  посочил, че към момента на провеждане на разговора има гласували 3 лица с придружител, които са вписани в списъка за вписване на придружителите. Отрича членове на комисията да са извършвали действия по гласуване вместо избирателите. От РИК не са уважили сигнала, но напомнят, че:

1. Придружителите следва да представят документ за самоличност и да се вписват в списъка за придружителите, където придружителят следва да се подпише.

2. Едно лице може да бъде придружител на не повече от двама избиратели. 

17 РИК е наредил кметът на село Красново Красново Истилянов незабавно да бъде изведен от секция в населеното място. Това е станало след сигнал, че Истилянов многократно следи какво се случва на екрана на машината по време на гласуване и извършва агитация пред секцията.

С оглед изложеното в жалбата Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски счита , че е допуснато нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс, доколкото не се допуска присъствието на други лица в изборното помещение по време на упражняване на вота, както и че не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

Поради това е указано на състава на секционна избирателна комисия незабавно да изведе от изборното помещение лицето Цвятко Истилянов, като при необходимост и със съдействието на органите МВР и да се предупреди да не извършва предизборна агитация пред избирателната секция, тъй като извършва нарушение на Изборния кодекс и носи административно – наказателна отговорност.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай