Петък,

Румен Пехливанов: Идва тежка зима - трябва ни разум и обединение

От: Светлана Владимирова -
2842
Румен Пехливанов: Идва тежка зима - трябва ни разум и обединение
A
A
A
  • Кръговата икономика е бъдещето и за Европа, и за България
  • ГКПП “Елидже” ще стимулира инвестициите, имаме нужда от подкрепа на институциите за ускоряване на пускането му, казва кметът на Рудозем Румен Пехливанов в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

 

- Г-н Пехливанов, станахте първият в страната защитил докторска степен в областта на Кръговата икономика - това ли е бъдещето на България и как ще приложите това за Рудозем?

- Да, наистина аз бях първият докторант в страната по темата “Кръгова икономика” в областта на Кръговата икономика и не мога да не съм горд с това! Но по-важно е как това може да се въведе в нашата икономика.

Категорично това е бъдещето на света и на Европа, а в частност и на България.Кръговата икономика най-общо третира процесите на повторно използване на всички видове ресурси. В този контекст относително е важно на общинско ниво да се научим да използваме втори, трети и четвърти път всеки един ресурс, всяка една суровина след като бъде превърната в продукт и използвана като продукт след това да бъде отново било то рециклирана, било то в някои случаи разглобена за повторна употреба като резервни части. В трети случаи, както е в общините със строителните отпадъци те могат да бъдат рециклирани и от тях да бъдат отделени негодните за използване, а годните да бъдат отново вложени в строителен процес и т.н. Пример ще дам: стари стълбове за улично осветление, стари огради и метални отпадъци, бетонови изделия биха могли съвсем спокойно да бъдат отделени, преработени и да бъдат повторно върнати. Да речем непотребни бетонови бордюри чрез едно претрошаване могат да станат фракции, които да се използват отново за насипи, за най-долни неотговорни пластове в пътното строителство.

Всичко това е една световна тенденция с оглед намаляващите ресурси в планетарен мащаб. Категорично всички ние трябва да си дадем ясна сметка, че ресурсите са ограничени и само чрез разумното  им използване можем да удължим времето, в което можем да ги ползваме.

И респективно тук един от най-големите проблеми, които имат общините с третирането на битовите отпадъци. Тука темата с кръговата икономика идва на помощ, където в общините има изградени такива инсталации, площадки за разделяне, третиране за повторна употреба, рециклиране е добре да бъдат осъвременени. А там, където няма да се мисли за нови варианти, които да дадат възможност за намаляване почти до нула на обема депонирани отпадъци. Защото в противен случай общините, селата и градовете, и планетата се превръщат в едно огромно сметище.

- В Гърция вече се полага асфалт по отсечката от село Димарио до границата с България. Какви възможности за региона открива ГКПП “Елидже”?

- Да, от гръцка страна вървят строителни дейности. От наша страна самото ГКПП е напълно изградено очаква се приемо-предавателна комисия, която да го въведе в експлоатация. В същото време от наша страна все още не е изграден обходният път на град Рудозем. АПИ тепърва стартира процедурата за един от двата лота на обходният път на Рудозем. Какво ще донесе това за Рудозем? Ами при всички случаи има ли поток от хора това носи и съответния обем от бизнес, който да се развива в района. Естествено очаквам развитие в областта на търговията най-вече. Защото огромен поток от хора ще преминава и виждаме при отворени ГКПП-та какво се случва - търговията процъфтява. А както български клиенти отиват в Гърция, така гръцки клиенти идват в България. И стокооборота нараства неимоверно. Това води до разкриване на нови обекти. Води до разкриване на нови работни места. Също така мисля, че в сферата на услугите ще има динамично развитие -ресторантьорство, кафета, услуги от всякакъв вид на общественото хранене, автомобилни услуги, сервизи, козметични салони. Практиката показва, че започват да се развиват доста бурно. Това е една от двете да кажа теми или едно от двете направления в развитието на мастната икономика, на които залагаме, за да се развива община Рудозем и да задържаме тук населението. Надявам се от гръцка страна строителните дейности да вървят ритмично и бързо, защото последните дни има и негативни сигнали, че разполагаме още с половин година та чак до месец септември следващата година. Което би било много неприятно. И тука е мястото на всички институции от наша страна да упражняват съответния натиск по дипломатически канали и да не се допуска чак такова забавяне. Да, има проблеми в строителството. Ние всички виждаме, че от другата страна има възможност и да бъде ускорен този процес. Гръцката срана би могла да ускори, както строителството на участъка от границата до Димарио, така и да бъде ускорено изграждането на втория участък от Димарио  до Меливия заедно с обхода на Меливия. Защото чак тогава би могло да мислим за преминаване на по-големи автобуси и камиони през този проход през това КПП.

- Как се управлява община при недостатъчно национално финансиране и при липса на европейско?

- Това е изключително обширна тема и една болка на всички общини в България и Национално сдружение на общините като представителна организация, а именно недостатъчното финансиране. Реално погледнато неувеличаване в достатъчна степен на финансиране в условия на постоянно повишаващите се цени на всички енергоносители, на всички видове храни, стоки от първа необходимост и т.н води до оскъпяване на услугите, които ние предоставяме. Проблеми има с детските градини, при които средствата не достигат. Така прокламираното действие от страна на предишното правителство, че детските градини са станали безплатни, е само от части вярно. Да, те са безплатни за гражданите, но реално натовариха допълнително всички общини, защото финансирането се явява недостатъчно. Още по-тежък става проблема като добавим, че бяха обещани компенсации още от миналата година за увеличените цени на електроенергията, поради факта, че в общините основна част от разходите за електроенергия са за улично осветление. Знаете, че в началото на тази година имаше проблем - много общини въведохме режим на уличното осветление, намалена продължителност на светене и т.н , което се отразява негативно . Хората обаче го възприемат когато това им бъде обяснено, защото дефакто това са парите на всички нас. Освен детските градини има още няколко сериозни проблема. Общата изравнителна субсидия, с която общините посрещат всички тези разходи е увеличена процентно много по-малко отколкото е ръста на инфлацията, защото общата инфлация може и да е в рамките на 20-25%, а официално даже е по-малко. Ако погледнем малката потребителска кошница нещата, които ние ежедневно сме принудени да купуваме и да плащаме - там нещата са драматични. Храните в детските градини са поскъпнали, като някои от тях със 100 % , а дори и повече. По същият начин стои и издръжката на общинските сгради и администрацията, където средствата не достигат с много. Отоплението е на най-различни видове горива като почнем от дърва, пелети, електроенергия, метан и дизелово гориво и нито едно от изброените до сега не е с намалена или с досегашната цена. Всички те са с драстично повишение. Темпа на нарастване на работните заплати в администрациите е недостатъчен. Дават се много малко средства за актуализиране на работните заплати. Това води до огромен проблем със служителите в общинаските администрации, защото това са квалифицирани кадри в по-голямата си част, за които става изключително неатрактивно да работят в общински администрации и ние ги задържаме с огромни усилия. Това е общовалидно за всички общини. По същия начин стои и проблема със зимното поддържане и средствата за лятна поддръжка. Там отново при неимоверно поскъпналите горива, инертни материали за тази година нямаме никакво увеличение на средствата. Надяваме се за следващия бюджет това да бъде разчетено, защото в противен случай рискуваме да останем без адекватно зимно поддържане и почистване.

Фирмите няма как да работят на загуба, така че ние отново разчитаме на това да се състави работещ парламент и правителство, които адекватно да възпроизведат тези необходимости в закона за бюджета за следващата година.  По същия начин стои въпроса с  необходимостите от повишаване на средствата в строителния бранш и тук може би трябва генерално да се погледне на нещата. Изменението в закона за обществените поръчки даде възможност за индексация на съществуващите договори до 15% , но никой не каза от къде ще дойдат средствата. Особено за малките общини, които разчитаме на капиталови субсидии и средства по европейски програми, това е страхотен проблем.

Има над 90 общини в страната, които имат много сериозни затруднения от това естество - да завършат проекти, които са започнати с европейско финансиране и рискуват. Освен че няма да получат средства да завършат окончателно проектите, рискуват и да им бъдат наложени финансови корекци, което е изключителен проблем. За съжаление предишното правителство остави множество нерешени проблеми, които се налага сега да се решават бързо. Пример за това са тези прословути списъци в Министерството на регионалното развитие и на Министерството на финансите, които се размятаха наляво - надясно цяло лято и изпуснахме целия строителен сезон и сега изведнъж ще получим 50 % от средствата, необходими за проектите и то разделени на 2 транша, като последния е през декември месец. Как да строим в декември месец е друг въпрос, особено в планинските и полупланинските райони.

Всички тези чисто финансови въпроси са отражение на визията и философията на предходното правителство как трябва да се случват нещата. Искрено се надявам да има работещо правителство сега, което да погледне на проблемите на общините от по-различен ъгъл, защото общините сме най-малката структурна единица на държавата, но сме най-близо до хората и ежедневно се сблъскваме с техните проблеми. Призовавам и за огромна доза разум и най-накрая всички заедно да се хванем за ръце и да решим наболелите проблеми, които ги има, защото наближаващата зима се очертава да е изключително тежка за всички.


Всички новини от категория Моят град.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com