Вторник,

Конкурс за застраховане

От: Гертана Григорова -
Конкурс за застраховане
A
A
A

ОБЯВЛЕНИЕ

“БМВ” ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 101, на основание чл. 14, ал. 1 и чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането

ОБЯВЯВА

Процедура за провеждане на конкурс за застраховане на 7/седем/ броя МПС със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Каско на МПС”.

Конкурсът ще се проведе на 16.09.2019 г. от 10.00 часа в офиса на “БМВ” ЕООД, гр. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 101.

Документацията се получава всеки работен ден в офиса на дружеството от 15.00 до 16.00 часа от 29.08.2019 г. до 13.09.2019 г. или от сайта на дружеството на адрес www.bmv-eood.bg.

 Място и срок за представяне на офертите - в офиса на “БМВ” ЕООД в гр. София, бул.”Кн.Мария Луиза”№ 101, от 09.30 до 12.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа с краен срок до 16.00 часа на 13.09.2019 г.

За справки: тел. 02/931 60 75.

 


Всички новини от категория Малки обяви.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com