Изтеглят Питагоровата теорема с 3 години

Децата ще смятат до 100 още в първи клас

Изтеглят Питагоровата теорема с 3 години | StandartNews.com

София. Питагоровата теорема вече ще се изучава в шести, а не в девети клас. Това е залегнало в проектите на новите програми по математика. В другите европейски страни тази теорема се учи по-рано и нашите деца се затрудняват със задачите с нея, когато участват в международното изследване PISA, обясни зам.-министърът на образованието Милена Дамянова.

В шести клас теоремата ще се използва като илюстрация на действия със степени, без доказателства и единствено като умение за работа с формули.

Новите програми ще са доста по-олекотени. До 60% ще са новите знания и умения, а в някои от класовете те ще са около 51-52%. Останалите около 40% ще са за упражнения и този акцент ще присъства във всички нови учебни програми по различните предмети, обясни Дамянова.

Предвижда се преструктуриране на учебното съдържание за най-малките. Темата "Числата 10, 20, 30, ... 100. Събиране и изваждане с тях" отива в първи, вместо във втори клас. Така ще има повече време за упражнения с таблицата за умножение и деление във втори клас.

В новите учебни програми по математика от първи до четвърти клас се предвижда геометричните знания да се интегрират в аритметичните знания, които ще са и водещи. Заложено е учениците да работят целенасочено с таблици, с диаграми и схеми.

От пети до седми клас отпада изучаването на параметричните уравнения и неравенства в цялостния курс на обучение по предмета в задължителната подготовка. Между пети и седми клас отпада също и темата за свойствата на трапеца.

Новите учебни програми ще влязат в училище с новия Закон за предучилищното и училищното образование, който сега се обсъжда в парламентарната образователна комисия, обяви зам.-министър Дамянова. По тях ще бъдат написани и новите учебници, като най-реалистичният срок е първите от тях да са готови за учебната 2014/2015 година - за първи, пети и осми клас.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай