Глобяват жестоко за измами с храни

Брюксел иска нарушителите да се санкционират с размера на печалбата

Глобяват жестоко за измами с храни | StandartNews.com

Брюксел. Измамите с храни и хранителни продукти да се наказват с глоба, равна на печалбата, получена от подвеждането на потребителите, предлага Европейската комисия.

В основата на новата идея е скандалът с конското месо. Новата законодателна инициатива цели да подобри защитата и безопасността на потребителите на храни, предаде БНР.

Освен да налагат значителни санкции за измами с етикетирането и съдържанието на храните, националните власти ще могат да правят внезапни инспекции за несъответствия в тях. Съвместни, трансгранични целеви проверки на производители, преработватели и търговци на храни е друга мярка, заложена в законодателното предложение на Еврокомисията. То обхваща целия спектър храни от растителен и животински произход, като въвежда по-строги изисквания към вноса от трети страни, механизми за превенция на болести по животните, мерки за по-бързо преодоляване на епидемии, повече но и по-прозрачен контрол по цялата хранителна верига.

Националните контролни органи ще могат, по своя преценка, да изготвят и своеобразни рейтинги за безопасността и качеството на храните, предлагани от различните търговски обекти и заведения – целта тук е потребителите да могат да се ориентират по-добре и да правят по-информиран избор.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай