Вторник,

Спасяват Темида от шуробаджанащина

От: Администратор -
A
A
A

София. Родната Темида отнася доста упреци за това как се правят атестациите на магистратите. Затова и редица важни предложения за промяна в Закона за съдебната власт, направени от Висшия съдебен съвет, засягат точно този въпрос. Част от тези идеи са залегнали като философия в приетия от ВСС с протокол номер 44/13.11.2013 г. проект за изменение и допълнение на Методика за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административния ръководител. Те са плод на практическия опит, натрупан през изминалата година от Комисията по предложенията и атестирането към ВСС. При формулирането им са взети предвид и становищата и мненията от проведени широки обсъждания сред магистратската общност за нуждата на цялостната реформа в областта на атестирането. ВСС предлага в ЗСВ подробно да се уреди съставът на Помощните атестационни комисии (ПАК), като

в тях да не участват административните ръководители

още непридобили статут на невменяемост, магистрати, които имат комплексна оценка "отрицателна" или "задоволителна" от последното периодично атестиране, както и такива, с наложено дисциплинарно наказание. Изрично в закона трябва да е записано, че атестиране не могат да извършат съпрузи или роднини на магистратите. От ВСС са на мнение, че с този ясен регламент ще се постигне гаранция, че при атестирането ще участват само доказани професионалисти и спрямо тях няма да има съмнения в пристрастност или заинтересованост. Едно от най-важните нововъведения, които ВСС предлага, е диференциацията на периодичното атестиране на магистратите според получената последна оценка. Предлага се при получена отрицателна оценка периодичното атестиране да се провежда на една година, при задоволителен резултат - на две години, а при много добра оценка - на всеки пет години. От ВСС мотивират предложението си така: "Периодичното атестиране има за цел да се контролира качеството на работа на всеки магистрат. Тези магистрати, които са получили по-ниска оценка, очевидно имат нужда от по-висока степен на контрол в сравнение с тези, които са получили много добри оценки. От друга страна, ако при това по-често атестиране магистратът продължава да получава недобри оценки, ВСС има възможност да реагира със съответни мерки в по-кратки срокове". Предлага се да се предвиди възможност да се прави извънредно атестиране - когато съдия, прокурор или следовател, преди да бъде атестиран за първи път, желае да участва в избор на административен ръководител или в конкурс за повишаване на длъжност. Също така се предлага в периода на атестирането да се включва и времето на изборна длъжност като член на ВСС, главен инспектор или инспектор в ИВСС. Причината е, че досега липсваше атестиране за членовете на ВСС и инспекторите след тяхното възстановяване на заеманата длъжност и това

беше пречка за кариерното им развитие

в съдебната система. От ВСС предлагат също така в закона да бъде записано, че в методика, приета от кадровия орган, могат да се определят специфични критерии за атестиране на конкурсни длъжности в органите на съдебната власт, чиято работа не може да бъде оценена по общите и специфичните критерии. В предложението се предвижда и възможност ВСС служебно да инициира атестиране, когато сметне това за необходимо. Освен това се предлага магистратите да имат възможност да правят възражения пред КПА, а не единствено пред пленарния състав на ВСС. По този начин кадровиците смятат, че ще бъдат защитени максимално правата и интересите на атестираните магистрати чрез даване на възможност за по-оперативен и гъвкав подход при разглеждането на възраженията им.

Съдии искат конкурси според възможностите

Съдиите от бургаските съдилища са изразили специално становище с писмо до Висшия съдебен съвет, в което посочват, че идеята за външен достъп до конкурсите в съдебната система е положителна. По този повод те предлагат, чрез министъра на правосъдието, да се направят предложения за законодателни изменения, които да включват възможност за преценка на нуждите. Идеята е ВСС да разполага с възможността да обявява конкурси с предимство за съдии от системата, за да използва потенциала й, тоест подготвените магистрати от по-долно ниво да имат предимство пред външните бройки, защото в противен случай според бургаските съдии напълно се обезсмисля идеята за подготвеност на магистратите. "Ако не се приеме това предложение, то поне да се предвиди, че външен конкурс ще се допуска само при свободни щатни бройки над 3 за тези над 3 или при "изтеглена" за външен конкурс свободна бройка, съответният съд да не участва в жребия за външен конкурс при непосредствено следващ такъв", предлагат бургазлии. Според тях липсата в системата на подготвени кадри обезсмисля статута на младшия съдия, подготовката му в Националния институт на правосъдието, тъй като така или иначе няма да има места за назначаване на младши съдии.

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички