Петък,

Общините определят кои проекти са приоритетни

От: Администратор -
A
A
A

По-лесно променят предназначението на земя за концесии и археологически обекти

По време на дискусията на в. "Стандарт" и КРИБ "Да! На българските региони - Кърджали" на 25 юли, кметът на града инж. Хасан Азис зададе писмено въпроси на присъстващите министри - на регионалното развитие Лиляна Павлова, на земеделието - Десислава Танева, на труда и социалната политика - Зорница Русинова и на икономиката - Божидар Лукарски. Ведомствата изготвиха отговори на зададените въпроси, а в. "Стандарт" пое ангажимента да ги публикува на страниците на изданието. Ето и отговора на експертите от земеделското министерство на един от въпросите към министър Танева.

ВЪПРОС:
Съгласно & 6а (Нов - ДВ, бр. 61 от 2015 г.) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи промяна на предназначението на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се разрешава само когато това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план за съответната територия на общината или за изграждане на обекти с национално значение, национални обекти по смисъла на &1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, както и на общински обекти от първостепенно значение.
Следва да се отбележи, че пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд обикновено граничат с урбанизирани територии и върху тях се налага да се изграждат и ползват обекти, обслужващи населението в съответните населени места. Рестрикцията на & 6а значително ще затрудни реализирането на инвестиционната политика на общините, когато се предвижда да бъдат използвани площи, които са пасища, мери и ливади от ОПФ.
Забраната на & 6а не касае пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд, макар че и те попадат в обхвата на постоянно затревените площи.
В тази връзка е необходимо да бъде облекчен режимът за промяна на предназначението на земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, когато се касае за реализация на инвестиции, които са в интерес на местното население.

ОТГОВОР:
В & 6а от ПЗР на ЗОЗЗ е посочено, че промяна на предназначението на мери, пасища и ливади от ОПФ може да се разрешава при изграждане на общински обекти от първостепенно значение. Легална дефиниция на общински обекти от първостепенно значение е дадена в & 5, т. 73 от ДР на ЗУТ. Когато се предвижда изграждане на обекти, обслужващи населението в съответните населени места, в правомощията на съответния общински съвет е да прецени важността на обекта и да го определи като общински обект от първостепенно значение. Промяна на предназначението на земи от ДПФ се допуска единствено за обекти, посочени в закон.
Към настоящия момент е прието на второ четене в НС изменение на & 6а от ЗИД на ЗОЗЗ, с което е разширен обхвата на допустимите обекти, като са добавени само такива, които реализирането не може да се осъществи върху други терени (напр. предоставени концесии, археологически обекти), както и обекти на техническата инфраструктура, чието изграждане следва да е целесъобразно и икономически обосновано.

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички