Четвъртък,

Ето какво да приготвим в неделя за закуска

От: Стандарт -
488
Ето какво да приготвим в неделя за закуска
A
A
A

Пурички със сирене и яйца

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти за около 15 пурички:

400 г фин­ни го­то­ви ко­ри, 5 яй­ца, 400 г ко­зе си­ре­не, 125 г кра­ве мас­ло

На­чин на при­гот­вя­не:

Раз­бий­те яй­ца­та и нат­ро­ше­те си­ре­не­то в тях на мал­ки пар­че­та. Раз­бър­кай­те, за да по­лу­чи­те хо­мо­ген­на смес.

На тих огън раз­то­пе­те мас­ло­то. Пос­та­ве­те ко­ри­те на ра­бот­ния плот по ши­ри­на и ги раз­ре­же­те нап­реч­но на три час­ти. С по­мощ­та на чет­ка ги на­ма­же­те по по­вър­хнос­тта с раз­то­пе­но­то мас­ло, след то­ва сло­же­те вър­ху тях от плън­ка­та, а нак­рая на­вий­те все­ки слой (от по две ко­ри) на пу­рич­ка. Го­то­ва­та пу­рич­ка я на­ма­же­те в края с мал­ко мас­ло и пос­та­ви­те в на­маз­не­на та­ва за пе­че­не. По то­зи на­чин се при­гот­вят ос­та­на­ли­те ко­ри.

Заг­рей­те фур­на­та на 180р С  и сло­же­те пу­рич­ки­те да се пе­кат за 30-35 ми­ну­ти до зла­тис­то. Пре­ди под­на­ся­не, ги ос­та­ве­те в из­сти­ва­ща­та фур­на, пок­ри­ти с фо­лио. Го­то­ви­те пу­рич­ки са из­клю­чи­тел­но хруп­ка­ви от­вън и ме­ки от­вът­ре. До­бър апе­тит!

 

Пухкави мъфини с чедър

Не­об­хо­ди­ми про­дук­ти:

5 яй­ца,1/2 ч.ч. (80 гр) ов­че си­ре­не, 1 ч.ч. (100 гр) че­дър (мо­же да за­мес­ти­те с дру­го ва­ше лю­би­мо твър­до си­ре­не), 3 с.л. зех­тин, 2 стръ­ка зе­лен лук, 1/4 ч.ч. (40 гр) бя­ло браш­но, 1/4 ч.л. сол, 1/2 ч.л. бак­пул­вер, че­рен пи­пер на вкус

На­чин на при­гот­вя­не:

Нат­ро­ше­те си­ре­не­то. Нас­тър­же­те че­дъ­ра. На­ре­же­те на сит­но зе­ле­ния лук. В ку­па раз­бий­те яй­ца­та с те­ле­на бър­кал­ка. До­ба­ве­те зех­ти­на, си­ре­не­то, че­дъ­ра и на­ря­за­ния лук и раз­бър­кай­те доб­ре. До­ба­ве­те су­хи­те със­тав­ки - браш­но­то, сол­та, чер­ния пи­пер и бак­пул­ве­ра. Раз­бър­кай­те доб­ре. Яй­че­ни мъ­фи­ни със си­ре­не и че­дър са под­хо­дя­щи за за­кус­ка, пик­ник, пре­дяс­тие или под­не­се­ни със све­жа са­ла­та. Заг­рей­те фур­на­та на 180 гра­ду­са. От ця­ла­та се по­лу­ча­ват око­ло 9 броя мъ­фи­ни. За из­пи­ча­не­то им из­пол­звай­те си­ли­ко­но­ва фор­ма за пе­че­не. На­пъл­не­те 1/2 от вся­ка фор­мич­ка. Пе­че­те 20 ми­ну­ти или до­ка­то мъ­фи­ни­те при­до­би­ят при­ят­на зла­тис­та ко­рич­ка.


Всички новини от категория Любопитно.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички