Понеделник,

Изложба за Леонардо да Винчи във Видин

От: Агенция Стандарт -
204
Изложба за Леонардо да Винчи във Видин
A
A
A

Фото Община Видин

Из­лож­ба­та "Лео­нар­до - бла­го­род­ният ге­ний" гостува в Художествена галерия "Никола Петров" във Видин, предаде БНР. Експозицията е от 14 ви­нил­ни пана с изображения и текстове на италиански и български език. Те раз­каз­ва­т не са­мо за твор­чес­тво­то на ге­ниал­ния ху­дож­ник, но и за не­го­ва­та лич­ност. По­се­ти­те­ли­те имат въз­мож­ност да ви­дят Лео­нар­до като скул­птор, ар­хи­тект, изоб­ре­та­тел или ин­же­нер, но и ка­то реал­на лич­ност, която тво­ри във все­ки миг от жи­во­та си и се съм­ня­ва. Платната представят живота на Да Вични и най-известните му произведения в  различни области.

Изложбата е под­гот­ве­на по идея на Не­го­во Пре­въз­хо­ди­тел­ство Сте­фа­но Бал­ди - пос­ла­ник на Ита­лия в Бъл­га­рия и е пос­ве­те­на на 500-го­диш­ни­на­та от смърт­та на Лео­нар­до да Вин­чи, в сътрудничество с Италианския културен институт. 

Във Видин официалното откриване на изложбата е на 13 август от 11 часа. Експозицията ще остане в галерията в града до 28 август.


Всички новини от категория Култура.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com