ПП ПРАВОТО ще внесе текст в Закона за съдебната власт за ВСС

Тези 11 членове на ВСС да се предложат не от НС по партийни квоти, а от гражданското общество

ПП ПРАВОТО ще внесе текст в Закона за съдебната власт за ВСС | StandartNews.com

Бюлетина №20

ПП ПРАВОТО ще внесе текст в Закона за съдебната власт относно назначаването на ВСС, кариерното израстване на съдиите и отговронстта им за неизпълнение на служебните им задължения.

При избора на членовете на ВСС, следва:

Тези 11 членове на ВСС да се предложат не от НС по партийни квоти, а от гражданското общество, като поне три месеца преди изслушването в НС да се даде възможност да има обществен дебат по техните кандидатури и чак след това да се проведе изслушване в НС.

Да се определят конкретни критерии, а не само професионалния стаж, каквото е изискването на закона към настоящия момент.

Номинациите следва да се основават на високи качества, а не на партийни пристрастия. За качествата на кандидатите ако са от средите на прокуратурата и съдиите, да се иска становище за качествата им от професионалните организации. Всеки който номинира кандидат за член на ВСС да огласи публично как са взели решението да подкрепят конкретните, предложени от тях юристи.

Главният съдебен инспектор да бъде пенсиониран висш национален съдия или прокурор с общопризнат опит. За кандидатурата да има обществен дебат.

За търсене на отговорност от матистратите, ще предложим конкретен текст в ЗСВ, който гласи:

„Съдия, друго длъжностно лице или арбитър, който виновно използва превратно правото в полза или във вреда на определена страна при провеждане или решаване на дело, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години.”

за Главния прокурор

Да има една външна структура, която да извършва проверки на многобройните нарушения на правата на човека, установени от ЕСПЧ, което би повишило доверието на обществото в прокуратурата.

Независим разследващ и отстраняване от длъжност при обвинение срещу главния прокурор

- Главният прокурор на всеки 6 месеца да се отчита пред Народното събрание. Да се създаде официална комисия, която да бъде излъчена от депутатите, и която да следи дейността на главния прокурор в нейните различни измерения. 

- "Необходимо е да се създаде прозрачна процедура, в случай че в бъдеще главен прокурор бъде обвинен по време на мандата си в извършването на тежко престъпно деяние".Когато има достоверни доказателства, че главният прокурор е извършил престъпление, в работата по случая да участва "независим и уважаван висш служител от системата на наказателното правосъдие". 

- Главният прокурор трябва да бъде временно отстраняван от длъжност или другояче задължен по закон да отстъпи от функциите си на главен прокурор, докато трае разследването.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай