Купуват по-евтино вино заради коронакризата

Лозарството и винарството трябва да се превърнат в национална политика и приоритет, както е в Италия и Франция, казва Йордан Чорбаджийски

Купуват по-евтино  вино заради коронакризата | StandartNews.com

* Лозарството и винарството трябва да се превърнат в национална политика и приоритет, както е в Италия и Франция, казва Йордан Чорбаджийски

* Производителите на грозде да получават директни субсидии за декар

* Производителите на ракии отбелязват големи загуби заради затварянето на ресторантите

* Износът на вино се увеличава благодарение на дългогодишните ни усилия

* В алкохолния сектор трябва да се приложат строги мерки, както е срещу контрабандата на тютюневи изделия и горива

* Обмисляме диференциран членски внос – при лозарите – на декар, при винарите – на произведен брой бутилки

* Планираме възраждане на „Винария“ и на най-престижния конкурс за вина и спиртни напитки на винена основа – Златния ритон

ВИЗИТКА:

Йордан Чорбаджийски За Йордан Чорбаджийски е председател на Управителния съвет на Националната лозаро-винарска камара и търговски директор на Black Sea Gold Pomorie от 2015 г, като преди това е заемал и други ръководни позиции в избата. Роден на 07 август 1982 г. в София. Завършил е Финанси и Икономика на търговията в Стопанска академия „Димитър А.Ценов“ – Свищов.

 

Как се отразява коронакризата на лозаро-винарския сектор у нас?

В началото на извънредното положение, когато се правеше анализ на наличностите на спирт в България, премиерът Бойко Борисов изрази на среща впечатлението си от огромните мощности за производство на спирт в страната. Освен за спирт имаме огромни мощности за производство и на вино.

Коронакризата се отрази на всички сектори в страната, в това число и на лозаро-винарския. Но проблемите в лозарството са още преди началото на извънредното положение. От месеци водим диалог с Министерството на земеделието за отпускане на директни субсидии на декар на лозарите. За да може да използваме пълния капацитет на винарните и да произвеждаме качествни напитки на конкурентни цени на външните пазари, е необходимо в България да се добива качествено грозде. За тази цел трябва да бъдат стимулирани производителите.

Гроздопроизводството и винопроизводството са едни от основните земеделски сектори в България. Лозата е стратегическа култура и в страната се отглеждат над 640 хил. декара лозя, които се обработват 100% на територията й. Отглеждането, обработването на лозята и реализацията на продуктите от грозде на пазара имат важно икономическо и социално значение за страната и хората, ангажирани в сектора.

Намалява или се увеличава потреблението на вино по време на извънредното положение? Става въпрос за покупките от магазина, тъй като ХоРеКа секторът не работи. Какви са загубите от затварянето на ресторантите?

Потреблението на вино не е намаляло. Наблюдаваме обаче спадове при скъпите вина за сметка на по-евтините и Bag-in-box разфасовките. Големи са загубите при ракиите и високо-алкохолните напитки. Тяхното потребление е основно в ХоРеКа сектора. Размерът на загубите е голям, но ще имаме по-ясна представа за сектора на шестмесечието.

Вярно ли е, че има увеличение на вноса на българско вино заради имиджа на България като страна, която е малко засегната от епидемията?

Наблюдаваме увеличение на износа на вино, но според нас това не се дължи на коронакризата. Това е резултат от активността на българските производители на външните пазари, участията на български напитки в международни конкурси и получените престижни отличия. Последните години резултатите от световните конкурси показват много висока оценка за българските вина и високоалкохолни напитки. Имаме редица големи златни медали за вина, голям златен медал за бренди, престижни награди за българска текила и много други. Не на последно място: предлагаме напитки с отличен баланс между цена и качество. Нашият дългогодишен труд, повишаване на качеството и имиджа ни на външните пазари започва да дава своите резултати и прогнозираме тази тенденция да продължава и занапред.

Как се отразява кризата на цените на българското вино у нас и при износа?

През последните два месеца всички производители положихме усилия да oсигурим безопасни условия на служителите си – защитни предпазни средства, дезинфектанти и пр. Персоналът работи на смени, в някои дружества и на периоди, за да се избегне струпване на много хора на едно място. Всички взети мерки се отразяват на разходите ни. Въпреки това не се наблюдава повишаване на цените на българските вина и високоалкохолни напитки нито на вътрепния, нито на външния пазар.

Как ще коментирате мерките на правителството за намаление на шока от извънредното положение върху бизнеса ?

Благодарни сме на правителството за предприетите навременни епидемиологични мерки с цел да се предпази здравето на обществото. Това са нашите потребители! Шокът за бизнеса е неизбежен в такава ситуация и в България, и в други държави в Европа и по света. Всички сектори са мотивирани да наваксат загубите, но без здраво общество това би било невъзможно.

Адекватни ли са мерките на земеделското министерство за подпомагане на агросектора, в частност на лозарството и винарството?

Намираме мерките, предложени от Министерството на земеделието, за изключително адекватни. Оттук насетне остава те да бъдат приложени с адекватни срокове и условия за включване и осигуряване на достатъчно субсидии за максимален брой от производителите.

Какъв е смисълът на мярката „резитба на зелено“ и ще се възползва ли брашът от нея?

Мярката компенсира пропуснатите ползи за гроздопроизводителите. Резитбата на зелено дава възможност на лозята да бъде оставено за зреене само гроздето, което има потенциал да бъде изкупено и реализирано и е по-добър вариант от това да се изхвърлят тонове грозде. С приоритет трябва да бъдат опазени лозята и гроздопроизводителите.

Какви са предложенията на браншовата камара към държавата, за да продължи да се развива лозаро-винарският сектор у нас, който през последните години показва голям потенциал?

Както в Италия, Франция и много други държави, лозарството и винарството трябва да се превърнат в национална политика и приоритет. Притежаваме отлични климатични и географски условия, опит и вековни традиции, да разгърнем своя потенциал и да застанем наравно с големите производители. Мерките, които държавата трябва да предприеме, са борба с контрабандния алкохол, налагане на строг контрол на малките дестилерии – дали се спазват елементарни санитарни и хигиенни условия, дали се заплаща акцизът към държавата. Така, както се санкционира контрабандата на тютюневи изделия и горива, така трябва да се приложат строги мерки и в алкохолния сектор. Препоръчваме изплащането на субсидиите за гроздопроизводителите да се извършва срещу представени фактури, за да има прозрачност къде и на кого се продава произведеното грозде.

Като шеф на НЛВК как ще възстановите дейността на браншовата организация, която беше замряла през последните години? Какви предложения имате?

Възстановаване на дейността на НЛВК е отговорност на Управителния съвет и всички членове в камарата. На първо време приоритет за нас е да привлечем нови членове. За тази цел обсъждаме проект за въвеждане на диференциарн членски внос – при гроздопроизводителите – на декар, при производителите – на произведен брой бутилки. Целта е всеки да заплаща членски внос според възможностите си. Мярката е, за да създадем справедливи и равнопоставени условия за всички участници в организацията. Ще бъдем активни и ще водим диалог с всички институции, за да може браншът да се развива.

Планираме възраждане на „Винария“. Водим преговори с Пловдивския панаир и работим по проекта да върнем блясъка и реномето на най-голямото изложение за лозарство и винарство в страната и на най-престижния конкурс за вина и спиртни напитки на винена основа – Златния ритон. Винария с изцяло нов облик!

Ще се обедини ли браншът, който е силно разединен – големи срещу малки, лозари срещу винопроизводители и т.н. - и всеки се спасява както може?

Една от функциите на НЛВК е да обединява всички гроздо и винопроизводители в страната и да отстоява общите интереси на сектора. Да водим диалог с всички и да изчистим раногласията е една от първите ни задачи. В интерес на всички големи и малки производители е да работим заедно и да имаме единна позиция. Няма място за конфликти и разделяне на фронтове, всички различия могат да бъдат изгладени с правилна комуникация.

Как гледате на идеята българското вино да се промотира в чужбина под общ бранд „България“?

Идеята подлежи на обсъждане от НЛВК. Трябва да бъдат изслушани мненията на всички производители, за да стигнем до единно становище.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай