Важна новина за ресторантьорите

От ЕК посочват, че по програмата могат да бъдат подпомогнати широк спектър от дейности

Важна новина за ресторантьорите | StandartNews.com

До 20 септември т.г. от секторите "Хотелиерство" и "Ресторантьорство" могат да кандидатстват за финансиране към Европейската комисия (ЕК) за подобряване на измерването и предотвратяването на хранителните отпадъци. Информацията е от Национална селска мрежа. Общият бюджет на подпомагането е 2 250 000 евро.

Борбата срещу разхищаването на храни е едно от ключовите направления на действие, заложени в стратегията на ЕС "От фермата до вилицата", която има за цел да направи продоволствените системи справедливи, здравословни и екологосъобразни.

В ЕС годишно по веригата за доставки на храни се генерират около 88 млн. тона хранителни отпадъци, по данни на ЕК. Разходите за това се оценяват на 143 млрд. евро.

Ако намалеят хранителните отпадъци, това ще ограничи ресурсите, използвани за производството на храната, която ядем. Ще има въздействие и върху околната среда и климата. То също така има важно социално измерение, което спомага за справяне с предизвикателствата пред продоволствената сигурност, уверяват от ЕК.

От Еврокомисията и от Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA), канят ангажираните в тези два бранша да представят своите предложения в рамките на програмата за единния пазар, направление "Храни".

Целта е да се подкрепят заинтересованите страни в сектора на хотелиерството и ресторантьорството, за да се подобри измерването на хранителните отпадъци и да се подпомогне предотвратяването им в операциите и организациите. ЕК посочва, че секторът включва ресторанти, хотели и кетъринг услуги както в публичната, така и в частната сфера, съобщава специализираният сайт за туризъм travelnews.bg.

Комисията търси решения, които са готови да бъдат приложени от малките и средни предприятия, в близки до пазара условия и в промишлен или търговски мащаб. От ЕК посочват, че по програмата могат да бъдат подпомогнати широк спектър от дейности, като например интегриране на предотвратяването на хранителните отпадъци в стопанските дейности, програми за мониторинг на хранителните отпадъци, комуникационни материали, разработване на нови бизнес модели, програми за обучение и други.

Първо ще измерват количеството хранителни отпадъци, за да видят размера на проблема.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Редакция
Коментирай