Търг с тайно наддаване за земеделска техника

Българска банка за развитие обявява търг с тайно наддаване

Търг с тайно наддаване за земеделска техника | StandartNews.com

Българска банка за развитие обявява търг с тайно наддаване за продажба по реда на Закона за особените залози на следното имущество, собственост на залогодателя „96 Агрогруп“ ООД, ЕИК 123028440:

Колесен трактор NEW HOLLAND, модел TN75FA, РЕГ.№ С 06606, година на производство 2007г., обем 3908 куб.см., номинална мощност 54,5 Kw.

Начална цена – 21 600 лева

Срок за оглед и подаване на предложения – от 06.06.2022 г. до 17.06.2022 г. вкл.

Наддавателни предложения (по образец) се подават в сградата на “Българска банка за развитие” ЕАД, гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий” №1.

Всеки участник в търга посочва писмено актива, за който участва, както и предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си, придружено с квитанция за внесен задатък, в запечатан плик. За участие в търга се внася задатък в размер на 10% от началната цена.

Търгът приключва на 20.06.2022 г. с отваряне на наддавателните предложения.

Повече информация можете да намерите тук.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Коментирай