Вторник,

Скоба на колата пред гаража? Незаконно!

От: Адвокат Станимир Стоев, адвокатско дружество "Стоев и Гуцина" -
A
A
A

В рубриката "Съветите на юриста" ви предлагаме ви консулти по актуални теми от практиката на адвокат Станимир Стоев.

Тя е свързана основно с търговски спорове и правоотношения в сферата на дейност на търговските банки и техните клиенти, предоставяне на консултации по въпроси, свързани с кредитиране, проблемни кредити, процесуално представителство по искови, заповедни и изпълнителни производства.

Адвокат Стоев е готов да отговаря на читателски въпроси. Задавайте ги на електронни пощи analizi_s@abv.bg. и stanimir.stoev@gmail.com.

--------------------------------------------

Нерядко се случва, когато сме паркирали пред гараж, намиращ се по принцип в пределите на „синя” или „зелена” зона, да ни бъде поставена скоба от „Центъра за градска мобилност” ЕАД. За да освободим автомобила си, задължително трябва да заплатим „глоба” /такса/ за премахване на скобата.

Имат ли право обаче да прилагат тази мярка служителите на Центъра за градска мобилност /като упълномощени представители на Столична община/ и – ако не – какъв е начинът да възстановим щетата си?

Основанието за налагането на тази принудителна административна мярка /ПАМ/ е предвидено в чл. 167, ал. 2, т. 2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, където е посочено, че при паркиране на превозното средство на място в зона, определена за платено паркиране, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране по чл. 99, ал. 3 ЗДвП, съответното превозно средство се задържа принудително.

Цитираната нормативна уредба налага извода, че фактическият състав /т.е. фактите, които трябва да са налице/ на визираната в чл. 167, ал. 2, т. 2 ЗДвП мярка за административна принуда, при наличието на който е законосъобразно прилагането й, е ясно установен в законовата норма - да е налице паркиране на пътно превозно средство в зона, определена за платено паркиране във време, за което е дължимо заплащане и това плащане да не е извършено към установения за валидността му момент. Елементите на фактическия състав трябва да са налице кумулативно /едновременно/.

В разглеждания случай обаче липсва първата предпоставка, а именно - паркиране в зона, определена за платено паркиране. Това е така, доколкото в териториалния обхват на почасово платената зона за паркиране не влизат местата, на които по закон са забранени престоят и паркирането на ППС. Смисълът на употребения от законодателя термин "зона" е пространство, определена територия, чиито граници - улици и булеварди, очертават териториалния обхват на въведения режим на почасово платено паркиране на ППС. В рамките на тази територия се включват съответните разрешени, определени и обозначени за това места за паркиране. Съответно, вън от обхвата на зоната остават местата, на които по закон са забранени престоят и паркирането. Такова място е и пространството пред даден гараж.

Установената с нормативен акт забрана за престой и паркиране не би могла да бъде валидирана чрез заплащане на регламентираната такса за паркиране, респективно - санкцията за констатираното нарушение би следвало да е посочената в чл. 171, т. 5, буква "б" ЗДвП. Визираната разпоредба гласи, че, за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения, се прилагат следните ПАМ: т. 5 - преместване на паркирано ППС без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е: б. "б" - паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението.

Приложената ПАМ също така не съответства на целта на закона, регламентирана в чл. 1, ал. 2, както и в чл. 171 ЗДвП - опазване на живота и здравето на участниците в движението по пътищата, както и преустановяване на административните нарушения.

Или, ако трябва да обобщим:

- Пространствата пред гаражите не са зона за платено паркиране;

- Поставянето на скоба на паркирало пред гараж пътно превозно средство очевидно прави невъзможно преминаването на другите участници в движението, особено на собствениците на гаража или други ползващи същия по предназначение;

- Поставянето на скобата не преустановява административното нарушение, а напротив – удължава го.

В тази ситуация съответните служители би трябвало да извикат т.нар. „паяк” за преместване на превозното средство, но не и да поставят скоба.

За да защитим правата си обаче и да възстановим заплатените за поставянето на глобата парични средства, е необходимо да заведем дело пред съответния административен съд за отмяна на наложената глоба, а след отмяната на същата - и още едно дело – този път за възстановяване на стойността на заплатената глоба. Горното изисква време и допълнителни разходи /които ще ни бъдат възстановени/, но това, според мен, е най-верният път за дисциплиниране на администрацията.

Коментари

Сортирай по: Новите първо

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички