Ще се вдигнат ли лихвите по кредитите ни, като минем на евро

Трябва да се запише в закона

Ще се вдигнат ли лихвите по кредитите ни, като минем на евро | StandartNews.com

В закона за въвеждане на еврото трябва да бъдат разписани правила за определяне на лихвите по кредити, ако в момента те се изчисляват на база левови индекси. Това става ясно от становище на Асоциацията на банките в България /АББ/ към концепцията за еврото, разписана от министерството на финансите. 

При влизането ни в еврозоната и замяната на левовете с евро вече няма да има левови индекси, каквито използват сега някои банки при изчисляване на лихвата, като например размера й по левовите депозити. Затова банките трябва да заменят тази индекси с други, които да бъдат определени от БНБ.

Същевременно трябва да бъде гарантирано, че каквито и промени да бъдат направени, лихвите по кредитите за клиентите на банките няма да са по-високи от действащите преди влизането ни в еврозоната, посочват от АББ. 

Банките вече имат опит с промяна на индексите, на базата на които определят лихвите по кредитите, без клиентите им да бъдат ощетени. Това се случи през 2018 г., след като беше преустановено изчисляването на индекса SOFIBOR.

"Съществен въпрос, който следвада намери законодателно решение, е и въпросът за определянето на законната лихва, която понастоящем се определя на базата на основния лихвен процент /ОЛП/, изготвян от БНБ. Този въпрос е важен не само за банките, но и за всички субекти, в т.ч. държавата, използващи законова лихва за някакви цели", отбелязват от АББ.

За изискването за показване на цените едновременно и в лева, и в евро за определен период, от АББ отбелязват, че по отношение на банките трябва да се подходи внимателно и те да не бъдат принуждавани да правят излишни разходи, тъй като техните клиенти от 25 г. - от въвеждането на валутния борд, имат опита и нагласата да работят с курса лев/евро.

Как ще плащаме данъците

В становище към концепцията за еврото се обръща внимание на един много важен въпрос, касаещ първия месец от въвеждане на единната валута, когато едновременно ще се разплащаме и с евро, и с лева. В концепцията е записано: "С въвеждането на еврото всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините трябва да се извършват в евро. Изключение от това правило ще се прави в периода на двойното обращение на лева и еврото за плащания в брой,т.е. един месец от датата на въвеждане наеврото.“

От АББ напомнят, че от датата на влизането ни в еврозоната ще стане невъзможно да се правят левови преводи. Затова няма как да бъде изпълнена предвидената възможност един месец да можем да плащаме данъците си и с левове, и с евро. Затова предлагат в текста да се уточни, че в преходния период плащания в лева към държавната и местните бюджети ще са възможни само в брой. 

Важно за работодателите и заплатите

В друго становище по концепцията за Закона за въвеждане на еврото се посочва, че няма яснота как ще се изплащат заплатите от 1 януари 2024 г. Ако трудовите възнаграждения се отнасят за месец декември 2023 г., но се изплащат през януари 2024 година, то в лева или евро трябва да се подадат данните в Декларация образец 1, Декларация образец 6, платежните нареждания към банките за изплащане на чисти суми за получаване и осигуровки и ДДФЛ към бюджета, пише в становището. Не е ясно и как ще се формира новата стойност на осигурителния и облагаемия доход за месеците, в случай на доплащане на суми от 2023 г. в месец от 2024 г. Например през март 2024 г. се начисляват и изплащат бонуси за месец януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2023 г.Друг въпрос е ще бъдат ли задължени работодателите да превалутират основните месечни заплати или брутните месечни заплати, отнасящи се за периода преди 1 януари 2024 г., в евро.

Какво ще стане с банковите ни сметки, като минем на евро 

Какво ще стане с парите "под дюшека", когато минем на евро 

Ще плащаме ли такса при обмяната на левове в евро?

Вадят милионите от дюшеците. Голямата промяна

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай